Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Projekt

Projekt

Tisková zpráva
 

Ve zlínské nemocnici dnes slavnostně otevřeli Kardiovaskulární centrum pro dospělé

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), ve Zlíně dnes v rekonstruovaných prostorách interní kliniky otevřela Kardiovaskulární centrum pro dospělé. Díky evropské dotaci pořídila do centra 22 přístrojů za téměř 60 milionů korun. Z toho Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl 51 milion, zbývajících devět milionů bylo uhrazeno z rozpočtu Zlínského kraje. Ten také hradí náklady na stavební práce při úpravách prostor za cca 14 milionů korun. Přestřižení pásky se ujali ředitel KNTB Bohuslav Škubal a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák za účasti desítek hostů. Mezi nimi nechyběla místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, zástupci kraje, města, stavební a dodavatelské firmy, KNTB a další.
„Dnešní den je pro naši nemocnici, ale i celý Zlínský kraj, významný. Otevřením kardiovaskulárního centra se totiž zvýší dostupnost léčby našich pacientů s onemocněním srdce a cév a nebudou muset za ošetřením dojíždět do vzdálenějších měst. Plný provoz kardiocentra začne už v pondělí 9. května, kdy už budou naši lékaři implantovat první kardiostimulátory“ řekl ředitel Škubal.
„Otevřením kardiocentra potvrzujeme, že Baťova nemocnice je nemocnicí, která plní úlohu fakultních nemocnic v jiných krajích. Bohužel tak není financovaná, ale i to se snad zlepší. K onkologickému centru dnes přibylo kardiocentrum. Pokusíme se zpět získat statut traumacentra. Věřím, že se Baťova nemocnice se stane centrovou nemocnicí,“ sdělil hejtman Mišák..
Podle něho si občané Zlínského kraje zaslouží stejně kvalitní poskytovanou péči jako jinde, i když to neznamená, že ve zlínské nemocnici bude vše. „Dnes jsme u jedné z významných etap rozvoje nemocnice, která může efektivně zasáhnout do kvality života pacientů,“ dodal.
„Otevřením kardiocentra jsme dnes udělali krok, který posouvá Baťovu nemocnici k tomu, co bychom si představovali: když už to nebude fakultní nemocnice, tak nemocnice na jejich úrovni se vším vybavením. Bude to ještě běh na dlouhou trať, ale věřím, že se to podaří,“ řekla místopředsedkyně senátu Gajdůšková.
Vedoucí lékař kardiocentra Zdeněk Coufal připomněl historii péče o kardiologické pacienty v KNTB.
„V naší nemocnici vznikla koncem 60. let minulého století zásluhou tehdejšího primáře interního oddělení Rostislava Lukaštíka jedna z prvních koronárních jednotek v tehdejším Československu. Jestliže předtím byla úmrtnost na infarkt myokardu okolo 30 procent, díky monitorování nemocných se srdečním infarktem na koronárních jednotkách poklesla o polovinu na 15 procent,“ popsal Coufal.
Pak nastal pokrok v léčbě poruch srdečního rytmu a Baťova nemocnice byla opět mezi prvními, ve kterých vznikala kardiostimulační centra.
Ještě koncem 80. let držela nemocnice krok s rozvojem nových metod léčby infarktu, a to zaváděním trombolýzy, to je podáním léku rozpouštějícího sraženinu v srdci. V 90. letech ji však už zbytek republiky předběhl. Do popředí léčby akutního infarktu se dostává přímá angioplastika, tedy mechanické zprůchodnění uzavřené infarktové tepny. Nejbližší pracoviště pro tuto metodu bylo tehdy v Brně.
„Proto vznikl tlak na vznik pracoviště intervenční kardiologie i ve Zlíně. S podporou tehdejšího ředitele nemocnice Jaroslava Přehnala a tehdejšího přednosty interny profesora Jaroslava Rybky se to podařilo. Historicky první koronární angiografie byla ve Zlíně provedena před téměř 10 lety, 2. července 2001,“ vzpomněl Coufal důležitý historický mezník v KNTB.
Od té doby k dnešnímu dni lékaři pracoviště intervenční kardiologie uskutečnili 18.615 vyšetření koronárních tepen a za tu dobu také zasahovali u 2.822 akutních srdečních
infarktů. Podařilo se jim tak snížit úmrtnost na infarkt myokardu na pouhá tři procenta, což je srovnatelné s úmrtností na tuto diagnózu v celé ČR.
„Dnešním dnem tedy nezačíná nová éra péče o nemocné s infarktem myokardu, jak je někde zkresleně uváděno. Tuto péči poskytujeme našim obyvatelům už 10 let. Pouze končí éra sdílení jedné angiolinky v KNTB mezi koronárním, radiologickým a v posledních několika letech arytmologickým týmem. Pro péči o nemocné dostáváme nejen novou koronární angiolinku, ale i další pracoviště, kde bude možné v klidu provádět časově náročná vyšetření příčin poruch srdečního rytmu a jejich řešení. Nejen pomocí kardiostimulátoru, ale i pomocí tzv. radiofrekvenčních ablací,“ zdůraznil Coufal.
Nově otevřené pracoviště podle něho umožní poskytovat další léčebné metody. Jsou to implantace kardioverterů – defibrilátorů nebo speciálních dvoukomorových desynchronizačních kardiostimulátorů určených pro některé typy srdečního selhání.
KNTB za částku 60 milionů korun pořídila na vybavení Kardiologického centra pro dospělé nejen už zmíněná angiografická pracoviště, ale také nejmodernější ultrazvukové přístroje na vyšetření srdce a končetinových cév, bezdrátový monitorovací systém pro lůžkové oddělení, ventilátory pro kriticky nemocné na jednotce intenzivní péče.
Statut „Kardiovaskulární centrum pro dospělé“ byl kardiocentru v KNTB přiřazen k 1.1. 2010. Zlínské kardiocentrum bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě Věstníku z prosince 2009 zařazeno do sítě Komplexních kardiovaskulárních center pro dospělé (11 pracovišť zahrnujících i kardiochirurgii) a Kardiovaskulárních center pro dospělé (6 pracovišť bez kardiochirurgie). K přiznání statutu Kardiovaskulárního centra bylo nutno splnit podmínky personálního a přístrojového vybavení. Kardiovaskulární centrum zajišťuje péči v oboru intervenční kardiologie vč. nepřetržité pohotovosti v péči o akutní koronární syndromy (infarkty myokardu), oboru implantací kardiostimulátorů, invazivní elektrofyziologie – diagnostika život ohrožujících poruch rytmu a intervenční radiologie – diagnostika a léčba postižení periferních cév. V těchto oblastech se jedná o jediné spádové pracoviště pro celý Zlínský kraj, tj. pro cca 600 tis. obyvatel.
Projekt „Kardiovaskulární centrum Zlín

Aktuální stav realizace projektu:Cíl projektu:
  • Zvýšení dostupnosti zákroků u pacientů s onemocněním srdce a cév a zavedení metod, které dosud nebyly ve Zlínském kraji dostupné.
  • Zlepšení komfortu pacientů a snížení prostorové roztříštěnosti pracovišť a pracovníků.

Popis projektu:

Projekt „Kardiovaskulární centrum Zlín“ byl z 85% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální centrum prostřednictvím Integrovaného operačního programu.  Dotaci 51 milionů korun získala Krajská nemocnice T. Bati, a. s., ve Zlíně na pořízení 22 přístrojů v celkové hodnotě téměř 60 milionů korun. Zbývajících 9 milionů bude hrazeno z rozpočtu Zlínského kraje.
V rámci projektu bylo modernizováno a obnoveno stávající vybavení příslušných pracovišť Kardiovaskulárního centra a doplněny nové zdravotnické prostředky. Z dotace byla pořízena druhá kardiologická angiolinka sloužící k moderní léčbě infarktu myokardu. Kombinovaný intravaskulární ultrazvuk a zařízení pro stanovení frakční průtokové rezervy bude používán ke kvantifikaci hemodynamické významnosti zúžení koronárních tepen. Důležitou součástí vybavení bude záznamové elektrofyziologické zařízení a zařízení k radiofrekvenční ablaci (ablační jednotka).  Pořízen byl i echokardiografický přístroj včetně 3D jícnové sondy, přenosný echokardiografický přístroj a duplexní sonografický přístroj. Zavedením bezdrátového telemetrického monitorování EKG pro 12 lůžek se zvýší bezpečnost kardiologických pacientů. Pořízením dvou ventilátorů pro umělou plicní ventilaci, ze kterých je jeden přenosný, se zvýší kapacita pro přechodnou umělou plicní ventilaci nemocných s akutním oběhovým nebo dechovým selháním na koronární jednotce bez nutnosti jejich překladu na anesteziologicko-resuscitační oddělení.

 Tisková zpráva
Prezentace projektu ke stažení
Strukturální fondy EU – Integrovaný operační program


Projekt „Kardiovaskulární centrum Zlín“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Aktuální stav realizace projektu:
Cíl projektu:
  • Zvýšení dostupnosti zákroků u pacientů s onemocněním srdce a cév a zavedení metod, které dosud nebyly ve Zlínském kraji dostupné.
  • Zlepšení komfortu pacientů a snížení prostorové roztříštěnosti pracovišť a pracovníků.

Popis projektu:

Projekt „Kardiovaskulární centrum Zlín“ bude z 85% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální centrum prostřednictvím Integrovaného operačního programu.  Dotaci 51 milionů korun získá Krajská nemocnice T. Bati, a. s., ve Zlíně na pořízení 22 přístrojů v celkové hodnotě téměř 60 milionů korun. Zbylá část nákladů bude uhrazena z krajského rozpočtu.

V rámci projektu bude modernizováno a obnoveno stávající vybavení příslušných pracovišť Kardiovaskulárního centra a doplněny nové zdravotnické prostředky. Z dotace bude pořízena druhá kardiologická angiolinka sloužící k moderní léčbě infarktu myokardu. Kombinovaný intravaskulární ultrazvuk a zařízení pro stanovení frakční průtokové rezervy bude používán ke kvantifikaci hemodynamické významnosti zúžení koronárních tepen. Důležitou součástí vybavení bude záznamové elektrofyziologické zařízení a zařízení k radiofrekvenční ablaci (ablační jednotka).  Pořízen bude i echokardiografický přístroj včetně 3D jícnové sondy, přenosný echokardiografický přístroj a duplexní sonografický přístroj. Zavedením bezdrátového telemetrického monitorování EKG pro 12 lůžek se zvýší bezpečnost kardiologických pacientů. Pořízením dvou ventilátorů pro umělou plicní ventilaci, ze kterých je jeden přenosný, se zvýší kapacita pro přechodnou umělou plicní ventilaci nemocných s akutním oběhovým nebo dechovým selháním na koronární jednotce bez nutnosti jejich překladu na anesteziologicko-resuscitační oddělení.

 Tisková zpráva ke stažení
 Prezentace projektu ke stažení
Strukturální fondy EU – Integrovaný operační programProjekt „Kardiovaskulární centrum Zlín“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.Informace o projektech EU: www.strukturalni-fondy.cz

Informace o projektech Integrovaného operačního programu (IOP) realizovaných v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. Zlín

5. VÝZVA INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU GLOBÁLNÍHO GRANTU
 3.2 SLUŽBY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.


Název projektu: KARDIOVASKULÁRNÍ CENTRUM ZLÍN
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/05.06554
Datum vyhlášení výzvy: 15. února 2010
 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 60 000 000,00
Financování projektu:
  • EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj 85% = 51 000 000,00
  • rozpočet Zlínského kraje 15% = 9 000 000,00
Projekt je určen pro modernizaci, obnovu a pořízení nových zdravotnických prostředků a jejich příslušenství v rámci projektu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně standardu vybavenosti kardiovaskulárního centra rozšířením a modernizací vybavení pro zobrazovací diagnostiku a invazivní zákroky pro zvýšení úrovně standardu vybavenosti v rozsahu daném 5. výzvou Ministerstva zdravotnictví ČR. Zásadním posunem v péči o kardiologické pacienty pro obyvatele kraje bude pořízení angiografické linky, RTG systému pro komplexní elektrofyziologická vyšetření a další přístroje určené potřebami kardiovaskulárního centra.
Cíle předpokládaného projektu jsou v souladu s plánem rozvoje zdravotnických zařízení Zlínského kraje a obchodního plánu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., jež ve svých cílech reflektují trendy i aktuální stav poptávky po péči o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními v tomto regionu. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic ve spádové oblasti).
Významné mezníky projektu:
Datum podání žádosti o poskytnutí dotace: 1.4. 2010
Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 29.7. 2010
Datum zahájení projektu: 1.8.2010
Datum zveřejnění VZ na dodavatele nových zdravotnických přístrojů: 13.9.2010
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.5. 2011


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn