Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO PACIENTY PŘI VYŠETŘENÍ

VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO PACIENTY PŘI VYŠETŘENÍ

Příchod na vyšetření:
Je nutné dostavit se včas na určenou hodinu a den. Radioaktivní látka je připravována pro každého pacienta individuálně a je použitelná jen několik minut či desítek minut. Pozdní příchod může znamenat nemožnost provést vyšetření, a tak znehodnocení připravené látky, která by mohla být využita pro jiného pacienta. Pokud se nebudete moci z vážných důvodů dostavit na vyšetření, je nutné toto předem zrušit a umožnit tak vyšetření jinému pacientovi a předejít vzniku ekonomických ztrát.

Telefonický kontakt:  577 552 231

Otázky a odpovědi:

Co mám udělat po příchodu na oddělení?

Po příchodu je potřeba se ohlásit v registraci a předložit žádanku na vyšetření a průkaz pojištěnce. Pokud budete mít jakékoli dotazy, které se týkají vyšetření, naši pracovníci Vám na ně rádiodpoví  ještě před injekcí radiofarmaka. Po injekci kontaktujte personál již jen v nutných případech.

Co je to scintigrafie, co je to SPECT?

Jsou to vyšetření, při kterých se používá malého množství radioaktivní látky k zobrazení některého Vašeho orgánu. Získané obrazy pomohou k přesnější diagnostice Vaší nemoci nebo k volbě správné léčby. Provádíme okolo 35 druhů vyšetření s různým postupem. SPECT je zkratka pro jednofotonovou emisní tomografii. Toto tomografické vyšetření umožňuje prostorové a trojrozměrné zobrazení orgánů pomocí počítačů.

Co je to vyšetření na hybridním přístroji BrightView XCT?
Vzhledem k tomu, že diagnostické zobrazovací metody se dělí na anatomické (radiodiagnostické metody zobrazující strukturu tkání a orgánů) a funkční (scintigrafické metody nukleární medicíny, které mapují intenzitu perfuze, metabolizmu), dochází dnes k setření hranice mezi zobrazením morfologie a metabolizmu. Na základě toho jsou dnes využívány hybridní zobrazovací metody.
Hybridní zobrazení je současné zobrazení struktury a funkce. Anatomickému zobrazení chybí funkční rozměr, možnost rozpoznat biologickou povahu patologického ložiska. Funkčnímu zobrazení chybí možnost přesné lokalizace. Teprve kombinace obou snímků umožňuje rozpoznat charakter ložiska a jeho přesnou lokalizaci.
Nejmodernějším přístrojem v našem oddělení je hybridní přístroj SPECT/XCT, který spojuje výhody nukleárně medicínských a radiodiagnostických metod. V případě indikace budete vyšetřeni na tomto  SPECT/CT hybridním přístroji.
Jedná se o hybridní přístroj  BrightView XCT  firmy Philips. Systém BrightView XCT se definuje jako „nízkodávkový“ systém SPECT/XCT s kvalitou snímků blížící se CT používaný k provedení korekce atenuace (zeslabení) a lokalizace. Protože se tedy nejedná o diagnostické, ale lokalizační vyšetření CT dávka ionizujícího záření, kterou obdržíte, je velmi malá. Při tomto vyšetření nepoužíváme kontrastní látky, čímž odpadá riziko možných alergických reakcí. 

Co to obnáší ?
Velmi malé množství radioaktivní látky je obvykle aplikováno do žíly na paži – doporučujeme oblečení umožňující vyhrnout rukáv. Snímání obrazů trvá podle druhu vyšetření několik minut až 1,5 hodiny, někdy se provádí ihned, jindy v časovém odstupu po injekci, který může trvat i několik minut, ale i hodin. V některých případech se snímání dokonce provádí několikrát v časových odstupech. Během snímání budete nehybně ležet na lůžku. V zájmu dobré kvality obrazů bude snímací kamera ve Vaší těsné blízkosti.
Obyčejně není potřeba se vysvlékat. Po vyšetření lze na pokyn personálu odejít.

Jak dlouho mám čekat ?
To závisí na druhu vyšetření. U některých vyšetření je třeba po injekci čekat na snímání obrazů několik minut či hodin, vyjímečně i 24 hodin. U většiny vyšetření lze během čekání oddělení opustit, je však třeba se vždy přesně vrátit na stanovený čas vyšetření, který Vám sdělí ošetřující personál při aplikaci radioaktivní látky. Každý den provádíme několik druhů vyšetření na různých přístrojích. Proto se stává, že pacienti, kteří přijdou po Vás, budou vyšetřeni dříve. Rovněž se může stát, že bude upřednostněn pacient, jehož zdraví je vážně ohroženo a existuje nebezpečí z prodlení.

Je třeba nějaká příprava k vyšetření?
Obecně ne. K některým vyšetřením je potřeba se dostavit nalačno, v ostatních případech lze jíst i pít před i po vyšetření. Přesné informace obdržíte při objednávání vyšetření.

Je třeba něco dělat po vyšetření?

Po vyšetření budete mít v těle malou část radioaktivních látek, toto množství rychle klesá a rozpadne se do druhého dne. To urychlíte, budete- li více pít. Dojde-li ke znečištění prádla, nebo používáte-li pleny, vložte je do igelitového sáčku na 48 hodit. Po této době můžete s prádlem i plenami zacházet běžně. Je vhodné do druhého dne dodržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných žen. Aplikovaná látka na Vás nebude mít žádný vliv. Můžete řídit automobil a bez obav se vrátit do práce. Pokud plánujete cestu do zahraničí nebo pracujete v jaderných zařízeních, vyžádejte si v registraci potvrzení o vyšetření.

Co se stane s výsledkem vyšetření?
Lékaři tohoto oddělení vytvoří na základě Vašich snímků protokol a odešlou ho k lékaři, který Vám vyšetření doporučil.

Bude to bolet?

Ne víc než při odběru krve. Jedná se jen o vpich. Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém lůžku.

Je radiace spojená s vyšetřením nebezpečná?

Dávka ionizujícího záření, kterou obdržíte, je velmi malá. Látky, které podáváme, jsou netoxické, jsou připravovány za přísně sterilních podmínek a všechny splňují náročná kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
V případě vyšetření na hybridní kameře je dávka ionizujícího záření, kterou  obdržíte, velmi malá, protože se nejedná o diagnostické, ale lokalizační CT vyšetření. Při tomto vyšetření nepoužíváme kontrastní látky, čímž odpadá riziko možných alergických reakcí.

A co těhotenství?
Přichází-li v úvahu, že jste těhotná, informujte nás laskavě ještě před injekcí. Je třeba prodiskutovat některá další opatření. Po vyšetření se není třeba bránit otěhotnění.

Je třeba přerušit kojení?
Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského mléka. Informujte se u lékaře oddělení nukleární medicíny, zda je třeba, popř. na jak dlouho, přerušit kojení.

Mohu si přivést doprovod?
Samozřejmě ano, nikoliv však děti a těhotné.
 
Vyšetření dětí:
K vyšetření dítěte se dostavte v objednaný čas, přineste žádanku a průkaz pojištěnce. Nejmenším dětem přineste s sebou přebalovací podložku a náhradní plenu, popř. mléko nebo čaj. Větší děti poučte o vyšetření a vezměte s sebou malou hračku, knížku, pití…

Po celou dobu vyšetření můžete zůstat se svým dítětem.

Radiační zátěž je malá a radiofarmakum nemá vedlejší účinky. Po vyšetření je dobré zvýšit příjem tekutin.

Pomočené pleny vložte do igelitového sáčku a za 24 hodin je zlikvidujte běžným způsobem.

Potřebuji další informace….

Obraťte se na pracovníky našeho oddělení. Rádi Vám je poskytneme. Neočekávejte však, že Vám sdělíme na základě jediného specializovaného vyšetření vaši diagnózu a potřebnou léčbu. To přísluší jen Vašemu ošetřujícímu lékaři, který má k dispozici kompletní výsledky dalších vyšetření a může tak posoudit vaši případnou nemoc komplexně.

Kontakt:
Primář oddělení:  MUDr. Jaromír Bernátek  tel.: 577 552 233
Zástupkyně primáře:MUDr. Jana Páterová  tel.:577 552 294
Lékařka:MUDr. Jana Bařinová
Vrchní sestra: Eva Jenáčková  tel.: 577 552 232

Registrace – objednávky tel.: 577 552 231
e-mail objednávky: Blanka Kadlčíková
                               Jitka Ševčíková

Adresa:
Oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 ZLÍN

Pracovní doba – pracovní dny 7.00 – 15.30 hodin
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn