Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Představení nemocnice

Představení nemocnice

Krajská nemocnice T. Bati je od ledna 2006 akciovou společností s širokou škálou odborných pracovišť. Jediným akcionářem společnosti je Zlínský kraj. Hlavním cílem krajské nemocnice je poskytování kvalitní péče pacientům ve všech specializovaných odděleních.

Krajská nemocnice T. Bati zaměstnává na všech svých pracovištích více než 2230 lidí, z toho je nejméně 340 lékařů, více než 1580 ostatního nelékařského zdravotnického personálu a méně než 310 tvoří skupina nezdravotníků vč. dělnických profesí. Ročně v KNTB hospitalizujeme přes 45 tisíc pacientů. K dispozici máme 914 lůžek, z toho je 756 pro akutní péči a 158 pro následnou péči.

Kromě standardní lůžkové a ambulantní péče funguje v některých odděleních moderní léčba v denních stacionářích. Zde je pacientům umožněno podrobit se opakovaně léčebným postupům ve speciálním několikahodinovém režimu, který nahrazuje v řadě případů klasickou hospitalizaci. Denní stacionáře se využívají především v kožním, onkologickém, gynekologickém a ortopedickém oddělení. V řadě oblastí, například v chirurgických, interních, gynekologicko-porodnických a diagnostických oborech, překračuje KNTB regionální úroveň a je spádovou nemocnicí s působností přesahující území Zlínského kraje.

Je významným krajským pracovištěm s centry specializované péče, kterých je šest:
• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
• Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče
• Centrum vysoce specializované onkologické péče
• Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé
• Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
• Centrum vysoce specializované péče v onkogynekologii

V r. 2011 jsme získali certifikát kvality ISO 9001 (v r. 2014 jej obhájili) a úspěšně byly realizovány audity I. dle NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře). Ve stejném roce jsme získali certifikát systému řízení podle normy HACCP, jež se týká stravovacího provozu.
Ve všech laboratořích KNTB je zaveden a nepřetržitě udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost. 


V závěru roku 2016 se v KNTB uskutečnil audit na plnění minimálních standardů kvality a bezpečí. Tyto standardy vycházejí ze zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, prováděcí vyhlášky č.102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Získaný certifikát měl platnost do prosince 2019.

V listopadu 2019 KNTB úspěšně absolvovala akreditační šetření a splnila požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise (SAK), o. p. s. Současně splnila požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením §105 zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Nejbližší budoucnost nemocnice vidíme v jejím dalším rozvoji a modernizaci s cílem zlepšit služby a prostředí pro pacienty a zaměstnance, zajistit vysokou kvalitu specializované péče a trend poskytování služeb moderní medicíny.
Veškeré kroky nemocnice směřují ke zlepšení kvality i dostupnosti léčebné péče a spokojenosti pacienta.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn