Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Požadavkové listy - žádanka

Požadavkové listy - žádanka

Požadavkové listy (žádanky) mohou mít formu papírovou nebo elektronickou v NIS.

Interní žadatelé (lůžková oddělení a ambulance KNTB) používají elektronickou žádanku v NIS FONS AKORD Stapro.

Externí žadatelé používají universální žádanku vydanou VZP, typ 06 nebo K nebo upravené žádanky podle místních potřeb schválené pojišťovnou.
Požadavek na vyšetření lze v ojedinělých případech poslat na jakémkoliv typu žádanky, pokud bude splňovat všechny formální náležitosti.

Žádanka na vyšetření

Za správnost vypsání žádanky odpovídá všeobecná sestra. Za potvrzení správnosti údajů na žádance odpovídá lékař požadující vyšetření. Veškeré údaje na žádance i na štítku zkumavky (odběrové nádobky) musí být vyplněny čitelně.
 

Povinné údaje na štítku zkumavky (odběrové nádobky)

 
 • jméno a příjmení pacienta
 • rodné číslo nebo číslo pojištěnce
 • druh biologického materiálu nebo požadovaného vyšetření

Povinné údaje na žádance

 
 • jméno a příjmení pacienta
 • rodné číslo nebo číslo pojištěnce nebo datum narození
 • adresa místa pobytu pacienta
 • typ zdravotní pojišťovny
 • identifikační číslo zdravotnického pracoviště (IČP)
 • základní diagnoza - kodem MKN 10
 • titul, jméno a příjmení lékaře požadující vyšetření : čitelně vypsat rukou nebo otisknout jmenovku a identifikační číslo (IČL)  + vždy podpis lékaře
 • odbornost lékaře nebo oddělení požadující vyšetření
 • razítko zdravotnického zařízení žadatele nebo oddělení
 • kontakt na žadatele - adresa, telefon, fax
 • datum a hodina odběru
 • druh biologického materiálu
 • požadovaný druh vyšetření
 • označení akutního vyšetření STATIM

Nepovinné údaje na žádance

 • můžete uvést doplňující klinické informace o pacientovi, anatomickou specifikaci místa odběru, pobyt v exotické zemi, antibiotickou terapii   
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn