Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Poloha a mapa nemocnice

Poloha a mapa nemocnice

 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.  leží ve východní částí statutárního města Zlína na Havlíčkově nábřeží 600, 760 01 Zlín.

Nemocnice je dostupná následujícími prostředky veřejné dopravy:

Trolejbusy městské hromadné dopravy, provozovatel Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s. r. o. (www.dszo.cz):
Pro dopravu do nemocnice lze použít zastávku MHD "Baťova nemocnice", linky č. 2, 8, 9. Je situována u západního (hlavního) vchodu a doporučujeme ji pro přístup zejména do onkologického, hematologicko-transfuzního, očního, kožního oddělení, k lékařské službě první pomoci, do oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, do ambulancí plicního oddělení a do hlavní lékárny.

Při dopravě linkou č. 2 je možné použít zastávku "Dřevnická" u východní části areálu nemocnice. Tu doporučujeme k příchodu zejména na ředitelství KNTB, do traumatologického odd., k oddělením urologie, chirurgie, plastické chirurgie, ortopedie, radiodiagnostiky, patologie. Zbývající složky nemocnice, lokalizované v centrální části areálu, jsou vzdáleny přibližně stejně od obou zastávek.

Vlakem: Ve vzdálenosti cca 350 metrů od areálu nemocnice je železniční zastávka Zlín - Podvesná, která leží na trati č. 331.

Veřejnou autobusovou dopravou, provozovatelé HOUSACAR resp. ČSAD Vsetín, a. s. Zastávka "Zlín, nemocnice" je vzdálena od areálu nemocnice cca 400 m.
ARIM  (Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) 
Ambulance bolesti                                                                          21
Chirurgický příjem                                                                          23
Anesteziologická ambulance                                                   23, 47
ARIM NIP                                                                                       12
ARIM DIOP                                                                                      6
Septická a aseptická JIP                                                                23
Centrum klinické gerontologie (LDN)
Lůžková část                                                                      16, 17, 48
Akutní geriatrie                                                                               48
Ambulance                                                                                     48
Dětské oddělení
Oddělení kojenců a batolat                                                              7
Oddělení větších dětí a JIP                                                            31
Sonografická ambulance                                                                31
Odborné ambulance                                                                       21
Gynekologicko-porodnické oddělení
Ambulance, porodní sály, lůžková část                                          31
Gynekologická onkologie                                                               31
Urogynekologie                                                                              31
Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky                               31
Hematologicko-transfuzní oddělení
Ambulance, dárci krve                                                                   13
Chirurgické oddělení
Ambulance, lůžková část                                                               23
Dětská chirurgická ambulance                                                        6
Ambulance plastické chirurgie                                                         6
Infekční ambulance                                                                    
20
Interní oddělení, JIP                                                                        
25
Jídelna, občerstvení dárců krve                                                 
42
Kardiologické oddělení                                                              
25
Kožní oddělení
Ambulance, stacionář, laser                                                            2
Lůžková část                                                                                   3
Lékařská knihovna                                                                        5
LPS (lékařská pohotovostní služba)
Pro dospělé a děti, stomatologická pohotovostní služba                21
Nemocniční epidemiolog                                                             31
Neurochirurgické oddělení                                                          23
Neurologické oddělení
Ambulance, EEG, lůžková část                                                      48
Novorozenecké oddělení                                                             31
Oční oddělení                                                                                47
Oddělení centrální sterilizace
Stanice 1                                                                                         31
Stanice 2                                                                                         23
Oddělení informačních systémů                                                   4
Oddělení klinické biochemie a farmakologie
Laboratoř                                                                                        15
Metabolická ambulance                                                                  24
Oddělení lékařské mikrobiologie                                                22
Laboratoř molekulární diagnostiky a cytogenetiky                          22
Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL)
Ambulance, lůžková část                                                                48
Oddělení traumatologie a centrálních operačních sálů
Ambulance, lůžková část                                                                23
Operační sály                                                                            23, 31
Oddělení urgentního příjmu
Akutní ambulance, Emergency room                                              23
Nízkoprahový urgentní příjem interních oborů                                25
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Ambulance                                                                                       21
Lůžková část                                                                                    48

Oddělení zobrazovacích metod
Magnetická rezonance, CT, angiografie, ultrazvuk                          24
RTG                                                                                           21, 23
Pracoviště nukleární medicíny a PET/CT                                        22

Onkologické oddělení                                                           
21, 21A
Ortopedické oddělení
Ambulance, stacionář                                                                       21
Lůžkové oddělení                                                                             23
Patologicko-anatomické oddělení                                                
24
Plicní oddělení
Stanice doléčovací a rehabilitační                                                   10
Odborné ambulance                                                                        11
Lůžková část a JIP                                                                           20
Ambulance pro poruchy spánku                                                      20
Spiroergometrie                                                                               20
Centrum léčby závislosti na tabáku                                                 20

Rehabilitační oddělení
Ambulance                                                                                       49
Lůžková část                                                                                    48

Ředitelství KNTB,  a. s.                                                                  
26
Sociální oddělení                                                                            
48
Tělovýchovné lékařství                                                                  
26
Urologické oddělení
Ambulance, LERV                                                                            24
Urodynamická ambulance                                                                31
Lůžková část                                                                                    23

Závodní lékařka                                                                              
26

Dočasně mimo provoz                                                                     
9


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn