Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV

Odešel nestor české oftalmologie Karel Kuběna, uznávaný odborník a lékař se zlatým srdcem

20.5.2019

Ve věku 91 let zemřel 15. května 2019 doc. MUDr. Karel Kuběna, CSc., dlouholetý primář Očního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a zakladatel zlínské tradice špičkového očního lékařství. Odešel tak skvělý oftalmolog, odborník uznávaný doma i v zahraničí, tichý a pracovitý člověk, lékař vyhledávaný a oceňovaný pacienty pro jeho zlaté ruce, ale také díky jeho lidskému přístupu a zlatému srdci.

Karel Kuběna se narodil 13. 11. 1927 v Bordovicích na Novojičínsku. Pocházel z rodiny s pěti dětmi, které byly od malička vedeny k poctivé práci. Jeho pracovitost se také projevovala v celém jeho dalším životě. Už během studií začal v roce 1950 působit jako demonstrátor a vědecká síla na oční klinice v Olomouci, kterou vedl věhlasný český oftalmolog profesor Václav Vejdovský. Karel Kuběna byl jedním z jeho posledních žáků. Na olomoucké oční klinice zůstal i po promoci jako sekundární lékař. Ve Vejdovského blízkosti pracoval celkem dvacet let až do úspěšné habilitace.

Po sovětské okupaci Československa v roce 1968 opustil vědecké prostředí olomoucké kliniky, kde mu z náboženských důvodů nebylo umožněno získat profesuru, a odešel do Zlína. Dokázal se zde prosadit i v tuhé době 70. let a „normalizace“ i jako nestraník, a to nejen díky své nesporné odbornosti a profesionalitě, ale především pro svůj lidský přístup k pacientům a svému okolí. Sám vždy zdůrazňoval, že každý pacient byl pro něj opravdu Někdo. „Snažil jsem se, aby měl pocit, že ho očekávám, že je v mé ordinaci vítán. Dbal jsem vždy, aby se na našem oddělení stal středem pozornosti i ostatních lékařů a sester. Vážili jsme si důvěry, s níž se svěřil do našich rukou,“ popsal svůj přístup k pacientům docent Kuběna.

Ve zlínské Baťově nemocnici se mu díky jeho vzdělání, úsilí a píli podařilo pozvednout oční oddělení z malého okresního pracoviště na oddělení srovnatelné s oční klinikou. V jeho čele stál od roku 1969 až do roku 1987. Rozšířil spektrum očních operací, zasloužil se o modernizaci léčebných metod i technického zázemí oddělení, v roce 1985 dokázal prosadit výstavbu nového očního pavilonu vybaveného třemi operačními sály, specializovanými ambulancemi i nejmodernějším přístrojovým vybavením. Intenzivně spolupracoval také s předním českým diabetologem a dalším nestorem zlínské medicíny profesorem Jaroslavem Rybkou.

Docent Karel Kuběna byl nejen skvělým lékařem, ale také vysokoškolským pedagogem a vynikajícím vědcem. Už během působení na klinice v Olomouci se věnoval tématu své habilitační práce o aminokyselinách v oční komorové vodě, ale i biochemii a patofyziologii některých zvlášť závažných onemocnění, jako je zelený zákal či nitrooční nádory. Ve Zlíně potom rovněž pokračoval ve vědecké práci, významný je přínos jeho prací v oblasti sklivce a kolagenní struktury bělimy, rohovky, trabekula a zrakového nervu. Později se věnoval výzkumu progrese těžké krátkozrakosti. Více než 40 odborných prací nese v záhlaví jeho jméno, přednášel v Holandsku, Německu, dřívějším Sovětském svazu, později i v Kanadě a Japonsku.

V roce 1994 byl docentu Karlu Kuběnovi udělen titul Čestný občan města Zlína, v listopadu 2017 byl v den svých 90. narozenin oceněn nejvyšším vyznamenáním Zlínského kraje -  oceněním 1. stupně za mimořádné a výjimečné zásluhy v oblasti oftalmologie. Poslední rozloučení s jedinečnou osobností a skvělým člověkem Karlem Kuběnou proběhne v úterý 21. května 2019 v kostele ve Štípě. S láskou a úctou na něj vzpomínají i jeho pacienti, kolegové a žáci z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Čest jeho památce.
(Na snímku vlevo při vzpomínkové návštěvě olomoucké oční kliniky v roce 2013.) 
 


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn