Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Vyšetření Covid-19

INFORMACE

PRAVIDLA PŘI NÁVŠTĚVĚ ODBĚROVÉHO MÍSTA

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně pozitivní pacienti, prosím dodržujte tyto zásady:

  1. Termín odběru si pokud možno VŽDY rezervujte (pokud má odběrové místo rezervační systém).
  2. Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte zbytečně dlouho.
  3. Pokud Vám termín přestal vyhovovat, stornujte ho! Uvolníte místa dalším zájemců, kteří ho mohou využít.
  4. Vyberte si odběrové místo, které Vám vyhovuje a má dostatečnou kapacitu. Některá odběrová místa jsou každodenně téměř vyčerpána, a to přesto, že odebírají bezmála 1000 vzorků denně, vytíženost jiných míst může být nižší.
  5. V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných rozestupů při čekání na odběr.
  6. Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí.
  7. Mějte připraveny osobní doklady a potřebné kontaktní informace.
  8. Nastudujte si informace o průběhu odběru.
INFORMACE

BYL JSEM V KONTAKTU O OSOBOU S NÁKAZOU COVID-19

Proč musím na odběr?
Jelikož jste bylla v kontaktu s osobou, u které se prokázalo onemocnění COVID-19, existuje jistá pravděpodobnost, že jste se mohl/a také nakazit. Proto je potřeba vyšetřit i Vás, aby se co nejvíce zamezilo dalšímu šíření nákazy.

Jak odběr probíhá?
Odběr Vám bude proveden v rozmezí 1-5 dnů od kontaktu s nemocnou osobou speciální jednorázovou štětičkou, která se zavede do nosu, případně i do krku. Virus se množí v buňkách sliznice horních cest dýchacích, proto je potřeba kousek této sliznice setřít, aby vyšetření v laboratoři bylo co nejpřesnější. Z tohoto důvodu může být odběr někdy i nepříjemný. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Alespoň 1 - 2 hodiny před odběrem si ideálně nečistěte zuby, nejezte a nepijte.

Jak se mám chovat po odběru?
Jelikož trvá obvykle několik dní než se onemocnění COVID-19 projeví, je potřeba dodržovat veškerá opatření, aby se zamezilo přenosu onemocnění na další osoby ve Vašem okolí. Nákazu totiž můžete šířit i přesto, že se cítíte zdráv/a. Po odběru je proto třeba, abyste do zjištění výsledku testu, a potom několik následujících dnů (dle rozhodnutí Vašeho lékaře či hygienické stanice) zůstal/a doma a zdržel/a se kontaktu s okolím (nechodit do práce, na návštěvy, do restaurace, do kina apod.). Při nutných cestách mimo domov (návštěva lékaře, odběrového místa apod.) zvolte co nejkratší cestu, mějte zakrytá ústa i nos, dodržujte rozestupy od ostatních osob minimálně 2 metry (pokud je to možné) a průběžně si myjte a dezinfikujte ruce.

Jak se dozvím výsledek?
Výsledek Vám bude sdělen telefonicky (případně SMS) nejpozději do 48 hod a to laboratoří, která vyšetření prováděla, nebo hygienickou stanicí. Pokud bude Váš výsledek pozitivní, bude Vás kontaktovat pracovník hygienické stanice, která Vám vydala žádanku k vyšetření.

INFORMACE

MÁM PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Proč musím na odběr?
Jelikož máte příznaky infekčního onemocnění, které se shodují s příznaky onemocnění COVID-19, je třeba Vás vyšetřit, aby se toto onemocnění u Vás
vyloučilo či potvrdilo.

Jak odběr probíhá?
Odběr Vám bude proveden speciální jednorázovou štětičkou, která se zavede do nosu, případně i do krku. Virus se množí v buňkách sliznice horních cest dýchacích, proto je potřeba kousek této sliznice setřít, aby vyšetření v laboratoři bylo co nejpřesnější. Z tohoto důvodu může být odběr někdy i mírně nepříjemný. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Alespoň 1-2 hodiny před odběrem si ideálně nečistěte zuby, nejezte a nepijte.

Jak se mám chovat po odběru?
Vzhledem k tomu, že máte příznaky infekčního onemocnění, které může být COVID-19, je potřeba dodržovat veškerá preventivní opatření, aby se zamezilo přenosu tohoto onemocnění na další osoby ve Vašem okolí. Po odběru je proto třeba, abyste do oznámení výsledku testu zůstal/a doma a zdržel/a se kontaktu s okolím (nechodit do práce, na návštěvy, do restaurace, do kina apod.). Při nutných cestách mimo domov (návštěva lékaře, odběrového místa apod.) zvolte co nejkratší cestu, pokud možno pěšky nebo vlastním autem, mějte
zakrytá ústa i nos, dodržujte rozestupy od ostatních osob minimálně 2 metry (pokud je to možné) a průběžně si myjte a dezinfikujte ruce. Další postup závisí na výsledku testu

Jak se dozvím výsledek?
Výsledek Vám bude sdělen telefonicky (případně SMS) nejpozději do 48 hod a to laboratoří či lékařem, který Vás na odběr poslal. Lékaře o výsledku informuje laboratoř, která vyšetření provedla. Lékař, který Vás poslal na vyšetření, by Vás měl poučit o dalším postupu. Pokud Váš výsledek bude pozitivní, bude Vás dále kontaktovat pracovník hygienické stanice.

INFORMACE

MŮJ VÝSLEDEK JE POZITIVNÍ

Máte onemocnění COVID-19. Zůstaňte doma v izolaci a vyhýbejte se kontaktu s dalšími osobami, abyste onemocnění nešířili dál a to i v případě, že nemáte žádné příznaky. Vyčkejte, až se Vám telefonicky ozve pracovník hygienické stanice, který s Vámi provede epidemiologické šetření (dotazy na Vaše kontakty apod.). Osobám, se kterými jste byl/a v posledních dnech v úzkém kontaktu, se hygienická stanice ozve také, a také ony budou muset jít na odběr. V izolaci budete po dobu, kterou určí Váš praktický lékař nebo hygienická stanice. Izolace se ukončuje v případě, že již nemáte žádné příznaky onemocnění. Minimální doba izolace je 10 dnů ode dne pozitivního odběru. Po uzdravení, až na specifické výjimky (například zdravotníci), již není třeba
provádět opakovaný odběr a vyšetření.

INFORMACE

MŮJ VÝSLEDEK JE NEGATIVNÍ

Je Vám nařízena karanténa (počet dní stanoví Váš praktický lékař, popřípadě hygienická stanice), což znamená, že musíte zůstat doma a vyhýbat se kontaktu s dalšími osobami. Onemocnění se může u Vás projevit i za delší dobu po kontaktu s nemocnou osobou. Jelikož se v tuto chvíli neví, zda jste se nakazil/a, je třeba karanténu poctivě dodržovat, aby se zamezilo případnému nevědomému šíření nemoci (onemocnění můžete šířit, i když se cítíte zdráv/a). Na konci karantény Vám bude opět proveden odběr a dále se bude postupovat dle výsledku testu a rozhodnutí praktického lékaře či hygienické stanice. Termín druhého odběru Vám stanoví praktický lékař či hygienická stanice, a to nejdříve 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivní osobou.

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky