Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Oddělení klinické onkologie

Oddělení klinické onkologie

Oddělení klinické onkologie - 21. budova, 1. patro

Poskytuje kurativní i paliativní léčbu zhoubných nádorů zahrnující chemoterapii, cílenou léčbu (biologická léčba), hormonální terapii a léčbu podpůrnou a symptomatickou.
Oddělení klinické onkologie obsahuje:
 
 • 2 lůžkové jednotky a jednotku intermediární péče
 • Onkologické ambulance
 • Stacionář pro aplikaci cytostatik
 • Ambulance preventivní onkologie (v přípravě)
 

Lůžková oddělení

Oddělení 21 východ:
26 lůžek (2 - 3 lůžkové pokoje)
Staniční sestra: Eva Mašterová
Sesterna - tel.: 577 552 625 
Pracovna lékařů  - tel.: 577 552 634

       
 

Oddělení 21 západ:

6 lůžek standardních: 2+3+1 lůžkové pokoje D
6 lůžek jednotky intermediární péče
Staniční sestra: Bc. Alena Koutná
Sesterna - tel.: 577 552 345
Pracovna lékařů - tel.: 577 552 341
     
Nabízené služby:
 • Chemoterapie používající všech režimů vyžadujících hospitalizaci s výjimkou těch, které vyžadují transplantaci kostní dřeně
 • Biologická léčba zhoubných nádorů vyžadující hospitalizaci (s výjimkou nádorů plic)
 • Konkomitantní chemoradioterapie (současné podávání cytostatik v průběhu radikálního ozařování) vyžadující hospitalizaci
 • Léčba vedlejších účinků chemoterapie vyžadující hospitalizaci
 • Symptomatická léčba pacientů se zhoubnými nádory vyžadující hospitalizaci

K léčbě na tomto pracovišti jsou pacienti přijímáni:
 • Akutně v nepřetržitém provozu na základě doporučení ošetřujícího onkologa z pracovišť Zlínského kraje, na základě doporučení lékaře RZP nebo LSPP, event. z urgentních příjmů KNTB po dohodě se službu konajícím lékařem (tel. 775 171 577)
 • Na objednání (plánovaně) na základě doporučení ošetřujícího onkologa pracoviště Zlínského kraje, event. po předchozí dokumentační konzultaci konziliáře onkolog. centra. Objednací doba cca 2 - 3 týdny.

Personál: 3 lékaři – sekundáři, na každém odd. vedoucí lékař.
Nelékařské zdr. pracovníky lůžkových oddělení východ a západ tvoří: staniční sestra každého oddělení, 22 všeobecných sester a 9 sanitářek.


Ambulance

Staniční sestra: Jindřiška Snopková, tel. 577 552 813
Registrace: 577 552 850
Ambulance č. 1: 577 552 817
Ambulance č. 2: 577 552 812
Ambulance č. 3: 577 552 813
Ambulance č. 4: 577 552 243

Nabízené služby
 • Onkologická konsiliární služba - dokumentační, event. s vyšetřením pacienta
 • Cytostatická chemoterapie aplikovaná v tabletách
 • Hormonální léčba využívající účinku některých hormonů pro blokádu nádorového růstu (zvláště nádory prsu a prostaty), většinou ve formě tablet
 • Speciální podpůrná léčba (např. léčba bisfosfonáty blokujícími rozvoj kostních metastáz)
 • Imunoterapie nevyžadující hospitalizaci
 • Biologická léčba nevyžadující hospitalizaci (např. léčba preparáty Nexavar, Sutent u nádorů ledviny)
 • Dispenzarizace onkologických pacientů

 
registrace                                                           4 vyšetřovny, standardní vybavení, odběrová místnost


Onkologická dokumentační konsiliární služba je prováděna denně v pracovní dny, dokumentaci s žádankou o zhodnocení je možno odeslat poštou, elektronicky nebo faxem na některé z výše uvedených čísel nebo adres.


Rozpis konziliářů


Pondělí 13:00 - 15:30 MUDr. M. Gharibyar
MUDr. P. Veselý
Úterý 13:00 - 15:30 MUDr. P. Veselý
MUDr. M. Pospíšková
Středa 13:00 - 15:30 MUDr. M. Zábojníková
MUDr. P. Veselý
Čtvrtek 13:00 - 15:30 MUDr. L. Jordánková
Prim. MUDr. M. Kohoutek
Pátek 13:00 - 15:30 MUDr. M. Pospíšková
MUDr. M. Gharibyar
 
Pacienti přicházejí k vyšetření do onkologické ambulance na základě doporučení praktických lékařů nebo jiných ošetřujících lékařů nebo indikačních komisí s příslušnou dokumentací.

Personál: 4 lékaři, staniční sestra pro denní stacionář a ambulance, 10 všeobecných sester a 3 sanitářky tohoto oddělení


Stacionář pro aplikaci protinádorové chemoterapie - 12 lůžek

Telefon: 577 552 235

 Nabízené služby
 • Ambulantně podávaná cytostatická chemoterapie vyžadující jinou než orální formu podání (i. v. infuze, i. v. injekce, výplachy močového měchýře...)
 • Ambulantně podávaná biologická léčba vyžadující jinou než orální formu podání (i. v. infuze)
 • Hormonální léčba vyžadující jinou než orální formu podání (podkožní injekce)
Pacienti přicházejí k aplikaci vždy s doporučením ošetřujícího onkologa onkologické ambulance OC KNTB Zlín.

Personál: lékař a 3 všeobecné sestry

   


Interdisciplinární týmy - indikační komise

V rámci komplexní péče o onkologické pacienty zřizuje KOC Zlín týmy odborníků (indikační komise), složené ze specialistů jednotlivých odborností podílejících se na péči o onkologického pacienta, které doporučí další strategii postupu diagnostiky a léčby daného pacienta.

Seznam indikačních komisí:

Mimo mammologické a dermatologické indikační komise jen dokumentační.
 
Onkomammologická
Zabývá se diagnostikou a léčbou nádorů prsu.
1x týdně: pondělí - 12.00 s pacientem
Složení: onkolog, radiační onkolog, radiodiagnostik, chirurg, gynekolog

Onkodermatologická
Zabývá se diagnostikou a léčbou zhoubných nádorů kůže.
1x týdně: úterý
Složení: onkolog, radiační onkolog, kožní lékař, chirurg

Onkoorofaciální a nádorů hlavy a krku
Zabývá se diagnostikou a léčbou nádorů orofaciální oblasti a nádorů hlavy a krku.
1x týdně: středa
Složení: odborník ORL, onkolog, radiační onkolog

Onkourologická
Zabývá se diagnostikou a léčbou nádorů urologické oblasti a pohlavních orgánů mužů.
1x týdně: středa
Složení: onkolog, urolog

Onkopneumologická
Zabývá se diagnostikou a léčbou nádorů plic a pohrudnice.
1x týdně: čtvrtek 
Složení: onkolog, radiační onkolog, plicní lékař, chirurg, radiodiagnostik

Onkochirurgická
Zabývá se komplexní léčbou nádorů GIT.
1x týdně: čtvrtek
Složení: onkolog, chirurg

Onkogynekologická
Zabývá se diagnostikou a léčbou nádorů gynekologické oblasti.
1x týdně: pátek
Složení: gynekolog, onkolog, radiační onkolog 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn