Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Odborná činnost

Odborná činnost

Jakou péči poskytujeme

Novorozenecké oddělení je spolu s gynekologicko - porodnickým oddělením integrální součástí Perinatologického centra, jednoho ze dvanácti v České republice.

Perinatologické centrum pro danou oblast koncentruje veškeré závažné patologické stavy těhotenství a novorozeneckého věku. Spádovou oblastí našeho pracoviště je Zlínský kraj, nicméně v naší porodnici rodí ženy i z jiných regionů ČR.

Na oddělení ošetřujeme nejen děti, narozené ve Zlíně, ale také děti, které potřebují specializovanou neonatologickou péči a byly porozeny v nemocnicích Zlínského kraje. Tyto pacienty transportujeme v transportním inkubátoru sanitou Zdravotnické záchranné služby zlínského kraje. Transportní tým tvoří lékař a sestra novorozeneckého oddělení, tato služba funguje nepřetržitě. Každým rokem realizujeme přibližně 60 - 70 transportů dětí.

Personál novorozeneckého oddělení se věnuje intenzivní edukaci matek a rodičů předčasně narozených dětí, v blízké budoucnosti plánujeme realizaci komplexního edukačního programu, včetně laktačního poradenství pro matky nezralých novorozenců.

Základními diagnózami dětí na našem oddělení jsou:

  • nezralost (prematurita), ošetřujeme děti od porodní hmotnosti 500g a od ukončeného 24. týdne těhotenství, ve výjimečných případech i děti menší a dříve narozené, v tomto případě však vyžadujeme informovaný souhlas obou rodičů s poskytováním resuscitační a intenzivní péče
  • hypotrofie - porucha nitroděložního růstu různé závažnosti
  • asfyxie - poruchy zahájení dýchání a poporodní adaptace
  • infekce a infekční komplikace
  • poruchy výživy a neprospívání
  • poruchy a nepravidelnosti dýchání s nutností krátko- či dlouhodobé přístrojové podpory dýchání (především syndrom dechové tísně a chronické plicní onemocnění - bronchopulmonální dysplazie)
  • novorozenecká žloutenka
  • retinopatie nezralých novorozenců (onemocnění oční sítnice)

Oddělení disponuje kompletním a dostatečným přístrojovým vybavením pro diagnostiku a léčbu novorozeneckých patologií. V naší nemocnici se realizuje oční operativa dětí, v případě nutnosti jiných operačních výkonů jsou děti transportovány na kliniku dětské chirurgie ve Fakultní nemocnici v Brně, Olomouci a Ostravě.

Velmi úzce spolupracujeme s odborníky jiných odborností (konziliárními lékaři), kteří zajišťují pro novorozence potřebnou diagnostiku či terapii. Patří mezi ně zejména dětský neurolog, rehabilitační pracovníci, dětský oftalmolog, ortoped, otorhinolaryngolog, psycholog, chirurg a další. V rámci následné péče a dlouhodobého sledování zajišťujeme rodičům kontakt na pracoviště a organizace, zabývající se péči o děti se specifickým postižením (např. zrakovým, pohybovým aj.).

V rámci zajištění péče o kriticky nemocné novorozence spolupracujeme s dalšími perinatologickými centry, jmenovitě s pracovišti v Brně, Olomouci a Ostravě.
 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn