Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Historie

Historie

Základní data v historii novorozeneckého oddělení Baťovy nemocnice (Krajské nemocnice Tomáše Bati)

I. Samostatné novorozenecké oddělení vzniklo v BN v roce 1993. Do té doby byl novorozenecký úsek vždy součástí dětského oddělení.
 

II. Primáři oddělení :  1993 - 1995     MUDr. Božena Ondrová
                                  1995 -  dosud  MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
    Vrchní sestry:        1993 - 1995     Eva Doležalová
                                  1995 - 2017     Naděžda Kučíková
                                  2017 - dosud   Simona Vyorálová
 
 
III. Základní data historie novorozeneckého oddělení (do roku 1993 součást dětského oddělení) a péče o novorozence

 • 1957 – MUDr. Novotný vede novorozenecký úsek dětského oddělení
 • 1960 – otevřena porodnice ve Slavičíně
 • 1972 – zahájena fototerapie novorozeneckých hyperbilirubinémií
 • 1977 – v Baťově nemocnici instalováno 6 lůžek intenzivní péče
 • 1981 – MUDr. B. Ondrová se začíná věnovat neonatologii
 • 1983 – poprvé realizován systém rooming – in , tj. systém společného pobytu matky a dítěte na pokoji
 • 1985 – zaveden screening kongenitální hypothyreozy, zahájeno vyšetřování kyčlí novorozenců ortopedem a zahájena léčebná rehabilitace novorozenců s hybnými poruchami
 • 1989 – zřízena stálá pediatrická služba pro novorozence v rámci dětského oddělení
 • 1991 – Baťova nemocnice zajišťuje provádění výměnných transfuzí pro celý region jihovýchodní Moravy
 • 1992 – pořízen první ventilátor pro umělou plicní ventilaci novorozenců
 • 1994 – expertní komise MZd ČR pro pasportizaci perinatologických pracovišť zařazuje porodnické a novorozenecké oddělení BN mezi intermediární pracoviště

V roce 1990 založena Neonatologická sekce České pediatrické společnosti, v roce 1991 pak samostatná Česká neonatologická společnost ČLS JEP. V roce 1994 definována koncepce třístupňové diferencované péče v neonatologii a porodnictví, v roce 1994 ustavena síť perinatologických center.
Nová etapa v historii novorozeneckého oddělení zahájena v dubnu 1995 – samostatné novorozenecké oddělení přemístěno do budovy nové porodnice.

 • 1995 – novorozenecké oddělení pracuje na 4 etážích budovy ( oddělení JIRP-intenzivní a resuscitační péče, oddělení IMP- intermediární péče, dva úseky fyziologických novorozenců rooming – in ) + zajišťuje dlouhodobé sledování rizikových novorozenců a kojenců ve specializované poradně
 • 1995 – ve spolupráci se Záchrannou službou Zlín zajišťuje transportní službu pro rizikové novorozence v regionu jihovýchodní Moravy
 • celkově 82 lůžek na oddělení, umělá plicní ventilace novorozenců na 6 ventilátorech
 • 1997 – udělen oficiální statut Perinatologického centra MZd ČR
 • 2000 – UNICEF uděluje novorozeneckému a porodnickému oddělení BN oficiálně statut Baby Friendly Hospital ( nemocnice přátelská dětem ) jako šestnáctému pracovišti v ČR
 • Od roku 2006 je novorozenecké oddělení akreditovaným pracovištěm MZd ČR pro specializační vzdělávání v oboru neonatologie
 • v roce 2016 provozuje novorozenecké oddělení celkem 58 lůžek, z toho je 14 lůžek intenzivní péče, 36 lůžek fyzilogických, 4 lůžka pro matky předčasně narozených dětí, 4 lůžka intermediární péče
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn