Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Neurosonografické vyšetření

Neurosonografické vyšetření

CO JE TO

Ultrazvuk se stal součástí vyšetřovacích metod používaných v neurologii asi před 30 lety.
Ultrazvukové vyšetření má dnes své pevné místo mezi dalšími vyšetřovacími metodami - computerovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí, metodami nukleární medicíny.
Oproti nim si i přes rychlý vývoj přístrojové techniky zachovává své základní výhody: je to vyšetření neinvazivní (bezbolestné), bezpečné, snadno opakovatelné, je možno je provést bez omezení u pacientů s nemocemi jiných orgánů i u těhotných nebo kojících.
V neurologii slouží především k vyšetření hlavních tepen zásobujících mozek (krkavic a vertebrálních tepen) a mozkových tepen uvnitř lebky.

KDY SE POUŽÍVÁ
Moderní duplexní ultrazvukový přístroj umožní jednak zobrazit vyšetřovanou část těla (v našem případě tepny nebo žíly), jednak poskytne údaje o průtoku krve ve vyšetřovaných cévách (tzv. doppler). Vyšetřující lékař získané poznatky popíše a vyhodnotí. Pokud ultrazvukové vyšetření provádí neurolog, může dát získané informace do souvislosti s potížemi nemocného a jeho neurologickým nálezem a nakonec navrhnout optimální postup dalších vyšetření nebo léčby.


Největší skupinu nemocných, u nichž provádíme ultrazvukové vyšetření, tvoří pacienti po prodělané cévní mozkové příhodě a ti, kteří jsou cévní mozkovou příhodou ohroženi (nemocní s postižením srdce a cév, s cukrovkou, s vysokým krevním tlakem, vyšší hladinou cholesterolu apod.).

K ČEMU BUDE
Vyšetření ukáže stupeň průchodnosti cév a jejich schopnost dostatečně zásobovat Váš mozek krví. Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen Vám může zachránit život.


CO JE POTŘEBA 

K vyšetření se používá ultrazvukový přístroj schopný pracovat v barevném dopplerovském módu. Skládá se ze sondy napojené na přístroj s ovládacím pultem a zobrazovacím monitorem. Pro lepší zobrazení se na ultrazvukovou sondu nebo přímo na vyšetřované místo nanáší průhledný gel.

JAK SE PŘIPRAVIT
Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

JAKÝ JE PRINCIP 
Ultrazvuk je zvukové vlnění vysoko nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem. Jeho vlny pronikají hmotou. Na rozhraní dvou částí s odlišnými vlastnostmi dochází k odražení části vln a jejich návratu zpět směrem ke zdroji. Zbylé vlny pokračují hmotou dál, dokud nedosáhnou dalšího rozhraní, kde se opět jejich část odrazí. Sonda lékařského ultrazvukového přístroje přiložená na kůži vysílá do Vašeho těla UZ vlny. Ty se po dosažení hranice orgánů nebo různých prostředí částečně odrazí a vracejí zpět k sondě. Přístroj tyto odražené vlny a jejich časové zpoždění zpracuje do výsledného černobílého obrazu na monitoru. Ultrazvukové měření kombinované s měřením průtoku krve využívá Dopplerova jevu. Ten popisuje, jakým způsobem se mění ultrazvukové vlny, jestliže se k nim rozhraní (v tomto případě krev) přibližuje nebo vzdaluje. Přístroj na základě výpočtu dokáže určit a barevně zobrazit směr a rychlost proudění krve a případné zúžení průsvitu cévy.

JAK VYŠETŘENÍ PROBÍHÁ 
Po vstupu do místnosti sonografické laboratoře si na pokyn lékaře odložíte svrchní oblečení a položíte se na lehátko. Vyšetření probíhá v poloze střídavě na obou bocích nebo na zádech. Trvá asi 10 minut. Nejdříve ucítíte chladivý gel a potom krouživé pohyby a jemný tlak sondy na krku. Stačí, abyste klidně leželi.

KDY BUDE VÝSLEDEK 
Výsledek vyšetření vidí vyšetřující lékař již v průběhu vyšetření na obrazovce přístroje. Může obraz zastavit a provádět potřebná měření.

CO VYŠETŘENÍ UKÁŽE 
Struktury uvnitř Vašeho těla (svaly, šlachy, cévy, nervy a jiné tkáně) mají různou echogenitu. To znamená, že odlišně odrážejí ultrazvukové vlny. Díky tomu se na obrazovce zobrazí jejich hranice i struktura. Zobrazení měkkých tkání se kombinuje se zobrazením rychlosti proudu krve. Lékař z obrazu získává přehled o stupni zúžení tepny a kvalitě její stěny, o rychlosti a množství protékající krve a tvorbě vírů v krevním řečišti.
U nemocných s náhlou ischemickou cévní mozkovou příhodou má rychlé zhodnocení stavu cévního systému zásadní význam. Příhoda („mrtvice“) je způsobena poruchou krevního zásobení v určité části mozku. Cílem léčby je proto včasné obnovení krevního průtoku, abychom omezili trvalé následky příhody.
Vyšetření cévního řečiště ultrazvukem pomůže určit místo postižení (např. uzávěr cévy) a následně zvolit správný postup léčby. Současné zkušenosti navíc ukazují, že ultrazvukové vlnění může sloužit nejen k vyšetření, ale i k léčbě cévního uzávěru v prvních hodinách po cévní mozkové příhodě.
Dále je možno ultrazvukem zobrazit cévní stěnu a zjistit, zda a v jakém rozsahu je postižena aterosklerosou („kornatěním“). Tyto změny mohou vést k postupnému zužování cévy. V tom případě ultrazvuk upřesní stupeň zúžení a pomůže při rozhodování, zda je třeba zúžení odstranit operací nebo angioplastikou. Nemocné se zjištěným cévním postižením je třeba dále sledovat, abychom mohli reagovat na vývoj nálezu v čase a u pacientů po zákroku na cévě zhodnotit jeho výsledek.

DOSTUPNOST VYŠETŘENÍ
Sonografické vyšetření je technicky možné provádět na ultrazvukových přístrojích zvládajících Dopplerovské vyšetření. Taková je již většina dnes používaných přístrojů. Vyšetření cév provádějí specializované cévní ambulance nebo oddělení zobrazovacích metod ve větších nemocnicích.

Vyšetření se provádí v budově LDN ve 3. patře – dveře č. 311
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn