Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV

Na Zlínském geriatrickém dni se bude hovořit o postavení seniorů v ČR i EU

4.9.2012

Už posedmnácté se letos uskuteční Zlínský geriatrický den zaměřený na problematiku seniorů. Připadá na pátek 7. září a přihlášeno je na 200 účastníků, kteří přijedou do Academia centra UTB ve Zlíně z celé ČR a Slovenska. Hlavními tématy jsou Kardiovaskulární onemocnění, Výživa a Stáří a společnost. Určen je nejen geriatrům, jiným specialistům a praktickým lékařům, ale také nelékařskému personálu. Na programu je 14 přednášek, např. Postavení seniora v ČR a Zlínském kraji, Postavení seniora v EU, Nutriční stav pacientů v následné péči, Stařecká demence a její úskalí v nemocničním prostředí, Akutní koronární syndrom u seniorů, Akutní cévní mozková příhoda u seniorů a prognostická kritéria a další. 

    
„V souvislosti se stárnoucí populací je třeba si uvědomit nárůst rizikových seniorů, přibývající počet seniorů nesoběstačných a s demencí. Tato skutečnost zatíží nejen zdravotnická zařízení, ale je třeba i nových organizačních struktur v sociální péči o takto postižené občany,“ řekl koordinátor konference Milan Forejtar, primář Centra klinické gerontologie Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), která je spolupořadatelem akce.

    
Další programovou součástí odborné konference bude význam nutrice, tj. výživy, u starších občanů. Ta úzce souvisí nejen se zdravotním stavem seniorů, ale i socio-ekonomickými podmínkami.

    
„Výskyt podvýživy nebo jejího rizika je v komunitní společnosti neuvěřitelné vysoký, je to pět až 15 procent. U hospitalizovaných seniorů ve zdravotnických zařízeních a seniorů v sociálně-pobytových zařízeních se značně zvyšuje na 30 až 60 procent. Tak vysoké procento výskytu je dáno závažným zdravotním onemocněním,“ uvedl primář Forejtar.

    
Zdůraznil, že podvýživa je rizikovým faktorem nejen pro komplikace (plicní a močové infekce, proleženiny…) základních závažných onemocnění (kardiovaskulární, nervově degenerativní aj.). Léčebně nepovšimnuta končí různým stupněm nesoběstačnosti. Kardiovaskulárních a neurologických onemocnění s věkem přibývá. Proto tomuto tématu bude věnována značná pozornost, a to nejen prevenci rizikových faktorů – rizik onemocnění, ale i moderním léčebným postupům.

    
„Chceme demonstrovat, že ani ve Zlínském kraji nejsou pacienti vyššího věku v léčebných postupech diskriminováni ve srovnání s mladší populací. Pevně věříme, že program odborného dne přispěje k novým poznatkům a znalostem nejen v geriatrickém oboru, ale i v oborech s ním souvisejících,“ dodal primář Forejtar.

    
Zlínský geriatrický den je v rámci garance České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP zařazen do odborných akcí celostátního významu. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Zlínského kraj Stanislav Mišák a primátor města Zlína Miroslav Adámek.

 

4.9.2012

Karla Havlíková

tisková mluvčí KNTBYoutube Facebook Twitter Instagram LinkedIn