Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Matrika, rodné listy

Matrika, rodné listy

INFORMACE K MATRIČNÍM DOKLADŮM, RODNÉ LISTY, JMÉNA

Vážení rodiče,
k tomu, abychom mohli v porodnici zpracovat hlášení o narození vašeho děťátka a předat na Magistrát města Zlína k vystavení rodného listu, potřebujeme následující doklady a informace od vás.

Doklady, které odevzdává matka před porodem na porodním sále:
Vdaná žena: Oddací list
Prohlášení k narození dítěte

Svobodná žena:
Rodný list
Prohlášení k narození dítěte
Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Rozvedená žena: Rodný list /příp. oddací list – viz dále/
Prohlášení o narození dítěte
Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Oddací list
 • je nutno odevzdat originál nebo úředně ověřenou kopii
 • v případě sňatku v cizině u občanů ČR je nutno odevzdat český oddací list vydaný zvláštní matrikou v Brně
 • cizí státní příslušníci odevzdají oddací list společně s úředním překladem

Rodný list
– originál nebo úředně ověřená kopie

Prohlášení k narození dítěte
 • formulář, který dostane žena u svého obvodního gynekologa
 • vyplní a podepíší vždy oba rodiče
 • dle tohoto prohlášení bude zapsáno křestní jméno dítěte

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k nenarozenému dítěti /dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině/ - v případě narození dítěte mimo manželství je nutno vystavit tento zápis,
 • aby mohl být otec dítěte uveden v rodném listě, nestačí jen uvést partnera v „lístku na jméno“
 • sepisuje se před porodem /po porodu lze také, stejným způsobem/
 • oba rodiče se dostaví na matriku dle místa trvalého bydliště s platnými doklady /občanský průkaz, rodný list, rozsudek o rozvodu/ a matrikářka s nimi sepíše zápis
 • u cizích státních občanů je nutná přítomnost úředního překladatele
 • originál tohoto zápisu odevzdá matka v porodnici
 • tímto způsobem lze určit otcovství, pokud je žena svobodná nebo rozvedená a od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu uplynulo více jak 300 dní, stejně v případě úmrtí manžela
 • na matrice nelze určovat otcovství nezletilých rodičů /je v pravomoci soudů/

Rozvedená žena – v případě, že žena porodí dříve než uplyne 300 dní od data nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, je dle §51 zákona č. 94/1963 sb., o rodině považován za otce dítěte manžel matky. Bude uveden v rodném listu dítěte a také prohlášení o narození, tj. lístek na jméno, musí být vypsaný takto. Další řešení je soudní cestou /popření otcovství/ po porodu.

PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:
 • do rodného listu se zapisuje příjmení dítěte dle „dohody o příjmení“ na oddacím listě
 • u svobodných žen, které mají určeno otcovství před porodem, se zapíše příjmení dle dohody rodičů na tomto zápisu
 • u svobodných žen, které nemají určeno otcovství předem, má dítě příjmení po matce
 • u žen, kde neuplynulo 300 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, se zapíše příjmení dle dohody manželů na oddacím listě, tzn. příjmení z manželství, a to i v případě, že se matka vrátila ke svému předchozímu příjmení
 • příjmení děvčátek se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice, tj. přechýlením, koncovka -ová
 • pokud rodiče chtějí zapsat příjmení pro děvče v mužském tvaru, musí o to požádat na příslušné matrice až po narození dítěte

KŘESTNÍ JMÉNO DÍTĚTE:

 • zapíše se dle „prohlášení k narození dítěte“
 • lze zapsat: jedno nebo dvě jména /nesmí být stejná/
 • česká podoba cizojazyčného jména, tvar v cizím jazyce
 • nelze zapsat: zdrobněliny, zkomolená a domácká jména
 • jméno nesmí užívat žijící sourozenec
 • jméno musí být pro chlapce chlapecké, pro děvče dívčí /i u cizojazyčných podob/
 • v případě pochybností o správné pravopisné podobě jména je nutno požádat znalce o posudek, na základě toho pak lze zapsat do rodného listu

Znalecký posudek: PhDr. Miloslava Knappová, CSc.
Kubánské náměstí 1322/17
100 00 Praha 10
Tel: 271 733 481

Další informace:

Sekretariát gyn.-por. oddělení
Markéta Štěpančíková
tel.: 577 552 910

Magistrát města Zlína
Matrika rodná
Helena Merianová
tel.: 577 630 115
Rodné listy jsou zasílány rodičům poštou do 14 dní po porodu.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn