Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Nukleární magnetická rezonance (NMR), magnetic resonance imaging (MRI), rezonance, magnet nebo prostě „tunel“ je moderní diagnostické zobrazovací vyšetření. Není bolestivé ani škodlivé pro lidský organismus. Do praxe bylo uvedeno v roce 1982. MR v současnosti patří mezi nejsložitější a nejdražší diagnostické zobrazovací metody. Zatímco pomocí CT lze diagnostikovat léze kolem 2 – 4 mm, MR odhalí strukturální změny dokonce menší než jeden milimetr.

Kdy se používá

Magnetická rezonance vytváří podobně jako CT (computer tomography, počítačová tomografie) obraz Vašeho těla v řezech („jako když krájíte chléb“). Nepoužívá k tomu ale rentgenové záření a nezatěžuje Vás tak jeho ionizujícími účinky. Stejně tak odpadá nutnost aplikace kontrastní látky s rizikem alergické reakce. Poskytuje ostré kontrastní snímky všech měkkých tkání. Rezonance je vhodná pro zobrazení tkání s vysokým obsahem vody. Lze jí vyšetřit celé tělo. Vzhledem k vysoké ceně vyšetření je však použití omezeno pouze na některé indikace.

K čemu bude

MR zobrazuje Vaše tělo v jednotlivých vrstvách, jakoby rozřezané na tenké plátky. Odhalí tak procesy, které jsou jinými způsoby obtížně zjistitelné (např. zánět, nádor, krvácení). Pomocí MR může lékař tyto procesy navíc přesně lokalizovat. Kromě velikosti se dozví, jaký je jejich vztah k ostatním orgánům. Vedle klasických řezů umožňuje MR zobrazit i trojrozměrné modely vyšetřovaných částí těla. To přispívá k lepší prostorové orientaci při rekonstrukci poraněných kloubů nebo plánování náročné operace.

Co je potřeba

Před vyšetřením není nutná žádná zvláštní příprava. V některých případech se předem nemocnému zavádí žilní linka. Vyšetření není bolestivé, pouze někteří lidé mohou špatně snášet uzavřený prostor v přístroji a zvláštní hluk spojený s funkcí MR. Kontraindikací pro vyšetření MR je klaustrofobie a kovové předměty v těle (např. umělý kloub). Proto je také nutné předem vyplnit dotazník, který dostanete před vyšetřením.

Dotazník k MR

Jaký je princip

Princip magnetické resonance spočívá ve sledování a interpretaci signálů, které vysílají vodíkové ionty v magnetickém poli. Lidské tělo je z velké části složeno z vody. Vodíkové ionty jsou proto přítomny prakticky v každé jeho buňce. Přístroj kolem Vás vytvoří silné magnetické pole, které ustálí pohyb vodíkových iontů. Poté vyšle zvolené radiofrekvenční impulsy. Jejich působením dojde ke změně chování iontů a vyzáření dalších impulsů. Ty pak registrují speciální cívky. Výkonné počítače převádějí signál na digitální obraz Vašich vnitřních orgánů

Jak se připravit

K vyšetření MR není nutná žádná speciální příprava. Jedinou podmínkou je nemít u sebe ani v sobě žádné kovové předměty. Před vyšetřením proto musíte odložit všechny prsteny, náušnice, piercing, řetízky, klíče, hodinky, drobné mince apod. Pokud jste po operaci a máte ve svém těle kovový materiál – např. svorky, kostní dlahy, šrouby, kloubní náhrady – musíte o tom neodkladně informovat lékaře nebo laboranta. Stejně tak je bezpodmínečně nutné oznámit, zda používáte kardiostimulátor nebo sluchové aparáty. Při opomenutí může být vyšetření životu nebezpečné! Nepříjemně může být pociťováno vyšetření ve spojení s tetováží či permanentním make-upem.

K vyšetření MR je kromě žádanky vhodné přinést i výsledky předchozích vyšetření a lékařskou zprávu. Vyplněný dotazník a event. zavedená žilní linka.

Jak vyšetření probíhá

Před vlastním vyšetřením odložíte podle pokynů laboranta oděv a veškeré kovové předměty. Budete uloženi na pohyblivý stůl a přemístěni do „tunelu“ přístroje. Délka vyšetření je závislá na rozsahu vyšetřované tkáně. Proto je důležité zaujmout pohodlnou polohu a úplně se uvolnit. Během vyšetření je důležité, abyste se nehýbali. V průběhu vyšetření se obvykle ozývají nepříjemné zvuky. Je to přirozený důsledek běhu přístroje a není třeba se jím znepokojovat. Po celou dobu vyšetření budete v neustálém spojení s vyšetřujícími. Slouží k tomu dorozumívací zařízení a signalizace pomocí tlačítka nebo balónku v dlani. Po ukončení všech cyklů vyšetření Vás laborant vyveze z tunelu a dá Vám pokyn k obléknutí.

Kdy bude výsledek

Průběh vyšetření se zobrazuje na monitoru obsluhy. Zhotovení jednotlivých obrazů a zhodnocení nálezu magnetické rezonance je však časově náročné. Proto není možné obdržet ihned výsledek. Váš ošetřující lékař by Vás měl o výsledku vyšetření informovat přibližně do 3 dnů.

Co vyšetření ukáže

Rezonance poskytuje přesnější obraz měkkých tkání než CT. Pomáhá upřesnit nebo vyvrátit diagnózu v případech, kdy předchozí rentgenologické vyšetření selhalo. Pomocí MR je možné zhotovit obrazové řezy celého Vašeho těla. MR snímky vypadají jako série průřezů příslušnými částmi těla. Ukazují jeho jednotlivé roviny a v nich uložené orgány. Dovolují posoudit jejich tvar, velikost i strukturu. U novotvarů, kromě jejich odhalení, navíc poskytnou důležitou informaci o vztahu k okolním tkáním a orgánům.

Kam povedou další kroky

Po vyšetření můžete odejít a vykonávat jakoukoli činnost. Magnetická rezonance nemá žádné následky a nijak Vás neomezuje.

Dostupnost vyšetření

Magnetická rezonance má velké pořizovací náklady. Stejně tak finančně náročný je i její provoz. Přístroje magnetické rezonance proto obvykle vlastní pouze velké krajské nebo fakultní nemocnice.
V naší nemocnici najdete MR vedle budovy „úrazovky“. Také se můžete orientovat podle plánku nemocnice a směrových tabulí zobrazených např. u hlavního vchodu, orientační plán nemocnice najdete také na jejím webu.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn