Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Kvalita péče

Kvalita péče

Za účelem sjednocení péče poskytované v nemocnici jsou vydávány Standardy ošetřovatelské péče. Jsou zpracovány podle nejnovějších poznatků ošetřovatelství. Slouží také jako manuály pro nově nastupující sestry i pro výuku škol připravujících žáky a studenty na výkon zdravotnického povolání.
Do systému řízení ošetřovatelské péče patří definování a dlouhodobé sledování indikátorů kvality péče:
 

  • V letech 2011 a 2012 jsme se zapojili do projektu Kvalita očima pacientů, který garantuje otevřený přístup občanů k informacím o kvalitě služeb poskytovaných českým zdravotnictvím. V meziročním srovnání se hodnocení nemocnice zlepšilo o dva stupně.
  • Součástí systému řízení kvality ošetřovatelské péče jsou pravidelné audity zaměřené na dodržování definovaných standardních postupů a vnitřních norem.
  • Od roku 1999 probíhá pravidelné sledování výskytu dekubitů u všech hospitalizovaných pacientů. V souvislosti s tímto ukazatelem kvality ošetřovatelské péče postupně obměňujeme lůžka intenzivní péče (včetně matrací a antidekubitních matrací statického a dynamického typu). Dle finančních možností jsou obměňována lůžka a matrace ve standardních odděleních.
  • Od roku 2000 jsou sledovány a vyhodnocovány pády pacientů jako další z důležitých ukazatelů kvality poskytované péče.
  • Od roku 2011 je nemocnice zapojena v celonárodním systému hlášení nežádoucích událostí, které vzniknou během poskytování zdravotní péče; výsledky tohoto sledování pravidelně 4x za rok vyhodnocujeme a sledujeme trendy vývoje výskytu širokého spektra nežádoucích událostí, nejen dekubitů a pádů pacientů.
  • Velká pozornost je věnována prevenci vzniku malnutrice (podvýživy) u pacientů. Byly zpracovány a zavedeny standardy pro léčebnou výživu, podávání stravy nemocným a nutriční screening.
  • Sledujeme výskyt nozokomiálních nákaz.
  • Díky společnému projektu s UTB ve Zlíně má nemocnice vyškolené mentorky odborné praxe studentů oborů všeobecná sestry a porodní asistentka.
  • Z řad sester máme vyškolené konzultantky pro hojení chronických ran.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn