Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Kvalifikační příprava - zákonné normy

Kvalifikační příprava - zákonné normy

č. 96/2004 Sb.
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zák. č. 125/2005 Sb., zák. č. 111/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb. a zák. č. 227/2009 Sb.
http://portal.gov.cz/zakon/96/2004

č. 423/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhl. č. 321/2008 Sb. a vyhl. č. 4/2010 Sb.
http://portal.gov.cz/zakon/423/2004

č. 39/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
http://portal.gov.cz/zakon/39/2005

č. 275/2007 Sb.
Sdělení ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie 1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají.
http://portal.gov.cz/zakon/275/2007

č. 189/2009 Sb.
Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).
http://portal.gov.cz/zakon/189/2009

č. 31/2010 Sb.
Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
http://portal.gov.cz/zakon/31/2010

č. 393/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
http://portal.gov.cz/zakon/393/2004 

č. 55/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/704/_s.155/701?l=55/2011

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn