Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II

 

Se svou žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu uspěla Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, s projektem „KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II.“ v  31. výzvě Ministerstva pro místní rozvoj „Zvýšení kvality návazné péče“.
 
Důvodem předkládaného projektu je potřeba Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jako nejvýznamnějšího zdravotnického zařízení Zlínského kraje, zajistit kvalitní a dostupnou návaznou péči nejen pro obyvatele města, ale celého kraje a jeho spádových oblastí. Cílem projektu je zajištění lékařské péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality návazné péče. Naplněním těchto cílů a výstupem projektu bude obnova a modernizace zdravotnického vybavení.
 
Operační program:      Integrovaný regionální operační program        
     
Prioritní oblast:             PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita:         IP 9a: Investice do zdravotnické  a\ sociální infrastruktury, které přispívají
                                      k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovnosti,
                                      pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lepšímu
                                      přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od
                                      institucionálních ke komunitním službám

Specifický cíl:                SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Registrační číslo:          Cz.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001386

Termín schválení:          19. 10. 2016

Termín ukončení:           31.12.2018

Kontaktní údaje:             telefon 577 551 111     email  bnzlin@bnzlin.cz
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn