Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

KNTB Zlín – vysoce specializovaná péče perinatologie

KNTB Zlín – vysoce specializovaná péče perinatologie

 


Se svou žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu uspěla Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín s projektem „KNTB Zlín – vysoce specializovaná péče perinatologie“ v  5. výzvě Ministerstva pro místní rozvoj „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“.
 
Globálním cílem předkládaného projektu je jednoznačná potřeba nemocnice zajistit kvalitní a dostupnou vysoce specializovanou péči perinatologického centra o nejzávažnější stavy vyskytující se v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí jak u matky, tak i plodu či novorozence, a to nejen pro pacientky Zlínského kraje, ale i jiných regionů ČR. Cílem projektu je také zajištění lékařské péče v souladu s evropskými standardy bezpečnosti provozu a kvality vysoce specializované péče. Doplnění, modernizace a obnova diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků zkvalitní péči, diagnostiku, léčbu a záchyt časných stádií onemocnění, přinese odpovídající diagnostické a terapeutické zázemí. Naplnění cílů přispěje i k zachování titulu Baby - Friendly Hospital, tedy oddělení přátelské vůči dětem, kterým se snaží umožnit úspěšný a zdravý start do života.
 
Operační program:      06              Integrovaný regionální operační program          
Prioritní oblast:            06.2           Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita:        06.2.56      Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají
                                                       k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností,
       pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu
       přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem
       od institucionálních ke komunitním službám.
Specifický cíl:               2.3              Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a
       péče o zdraví
Registrační číslo:         Cz.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002150
Termín schválení:         20. 3. 2017
Termín ukončení:         31. 12. 2019
Kontaktní údaje:           telefon    577 55 11 11              email     bnzlin@bnzlin.cz

 
 
 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn