Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV

KNTB jako první v ČR využívá bezdrátový přenos EKG z terénu na mobil kardiologa

7.2.2012

Lékaři kardiovaskulárního centra Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), ve Zlíně zahájili od letošního ledna jedinečnou formu spolupráce s kolegy ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK). Spočívá v bezdrátovém přenosu EKG pořízeném v terénu posádkou záchranky přímo na mobil intervenčních kardiologů. Ti tak mohou bez zbytečného odkladu svolat celý intervenční tým na zákrokový sál a být připraveni na příjezd nemocného s akutním infarktem. Tento způsob je první svého druhu v České republice.
„Zkracuje se tak doba, po kterou je srdce nemocného ohroženo akutním nedokrvením a v důsledku toho se také snižuje rozsah eventuálních nezvratných změn na srdci. Na druhé straně můžeme tímto způsobem odhalit jinou příčinu pacientových potíží, například definovat poruchu srdečního rytmu, a doporučit specifickou léčbu v nejbližší koronární jednotce. Pak nemusejí čtyři členové akutního kardiotýmu vyjíždět z domu na sál do naší nemocnice,“ řekl vedoucí lékař kardiocentra KNTB Zdeněk Coufal.
Jak bezdrátový přenos EKG do mobilu funguje? Všechny vozy ZZS ZK jsou vybaveny jednotným typem EKG přístroje kombinovaného s defibrilátorem. EGK přístroje ve vozech záchranky umožňují po GSM síti bezdrátový přenos pořízeného záznamu na dispečink ZZS. Odsud jej může dispečerka stiskem klávesy odeslat na specifickou e-mailovou adresu.
„EKG křivka se tak během několika sekund objeví ve formě e-mailu na chytrém mobilu s vysokým rozlišením displeje jak indikujícímu intervenčnímu kardiologovi, tak i jeho kolegům, kteří právě nejsou ve službě ‚na telefonu‘. Indikující lékař se může okamžitě rozhodovat stejně, jako by u nemocného stál sám,“ vysvětlil Coufal.
Dosud byl nález v případě podezření na infarkt konzultován prostřednictvím mobilního telefonu s intervenčním kardiologem (který sloužil „na telefonu“), a to slovním popsáním nálezu. „V případě jednoznačného zjištěného infarktu myokardu není důvod změny složitě popisovat a na základě výzvy indikující lékař svolává intervenční tým. Jinak je tomu v atypických případech, protože slovní popis není schopen postihnout všechny detaily EKG křivky. Rozhodování, kam nemocného přivézt, zda do kardiocentra nebo na nejbližší koronární jednotku, bývala mnohdy těžká. Stávalo se, že nemocní s podezřením na srdeční příhodu zbytečně cestovali po Zlínském kraji v houkající sanitce. To s novým způsobem komunikace odpadá,“ popsal Coufal.
Zdůraznil, že již během prvního měsíce, který byl rekordním co do počtu akutních případů, se systém ukázal jako plně funkční. Osvědčil se i v několika případech, kdy se nejednalo o infarkt, ale o arytmii. Ta mohla být na základě konzultace řešena ve spádové nemocnici, v jednom případě byla vyřešena na základě doporučení kardiologa přímo posádkou vozu ZZS.
Možnosti přenosu EKG jsou podle Coufala různé. Na některých pracovištích se stále ještě používá komplikovaný způsob – natočení EKG křivky na běžný papír a poté odeslání faxem na kardiologické pracoviště. Novější přístroje umějí natočenou křivku odeslat přímo do faxu nebo počítače vybaveného speciálním softwarem pro dekódování křivky a její rekonstrukci. Bohužel ne vždy je indikující intervenční kardiolog, který musí být připraven k rozhodování 24 hodin denně, v dosahu faxu nebo počítače.
„Náš způsob, který je první svého druhu v České republice, spočívá právě v přenosu do e-mailu zaslaného do mobilů indikujících intervenčních kardiologů. Lékař tak může být v práci, doma, v obchodě, na zahradě nebo kdekoliv v dostupném perimetru a může tak na svém mobilním telefonu – přenosném počítači vidět veškerá i grafická data o konzultovaném pacientovi,“ chválí novinku Coufal.
V kardiocentu KNTB se v příslužbě střídají čtyři lékaři s licencí z intervenční kardiologie. Potřebné vybavení „chytrými“ telefony zajistila KNTB jedním přístrojem z vlastních zdrojů, další tři přístroje byly získány jako sponzorský dar.

7.2.2012
Karla Havlíková
tisková mluvčí KNTB


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn