Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Katalog knihovny

Katalog knihovny

 

Katalog knihovny zde

 


Středisko vědeckých informací zpracovává svůj knihovní fond v knihovním systému Clavius. V roce 2010 byl realizován projekt „ON-LINE vystavení katalogu knih Střediska vědeckých informací KNTB, a. s., na mezinárodní síti Internet a rozšíření elektronické komunikace s uživateli“, který byl hrazen z finančního příspěvku Nadace Děti-kultura-sport v rámci Zdravotního a sociálního grantu. Byly zakoupeny dva nové moduly: WWW katalog a modul EMVS (E-maily MVS a čtenářům).
Modul WWW katalog zpřístupňuje veřejnosti katalog knihovny přes www rozhraní. Jedná se o databázi cca 21000 odborných informačních dokumentů z medicíny a přidružených oborů. On-line katalog umožňuje vyhledávání pomocí vícehlediskového zadávání rešeršních dotazů, poskytuje informaci, které dokumenty jsou právě dostupné a umožňuje jejich on-line rezervaci. Registrovaný uživatel knihovny má po jednoznačné identifikaci přístup k vlastnímu kontu. V něm si může prohlížet své výpůjčky, mazat své rezervace, aktualizovat svou e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Externí uživatelé si mohou prodlužovat výpůjční dobu u svých výpůjček, a to před jejím uplynutím třikrát o jeden měsíc. Přihlášení se uskutečňuje přes On-line katalog →Vaše čtenářské konto → Číslo Vaší průkazky a PIN (RRMMDD, tj. rok, měsíc a den narození: př. 780512).
Modul EMVS (E-maily MVS a čtenářům) umožňuje posílání MVS, upomínek a oznámení o rezervaci e-mailem. V případě změny e-mailové adresy je nutná její aktualizace.

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn