Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní péče (JIP) byla na Interním oddělení KNTB založena v roce 1980 přednostou prof. MUDr. J. Rybkou, DrSc. Prvním vedoucím lékařem byl prim. MUDr. J. Mistrík.

JIP disponuje osmi lůžky, pět lůžek je umístěno v samostatných boxech a tři jsou ve společném prostoru. 

Spektrum diagnóz je poměrně pestré. Největší skupinu tvoří pacienti s těžkou sepsí, dále pak celá škála kardiologických pacientů. Menší část tvoří pacienti s nemocemi zažívacího traktu a poruchami vnitřního prostředí včetně endokrinních poruch. Nemalou část hospitalizovaných představují pacienti s akutními otravami.

O pacienty pečuje MUDr. M. Pisár (atestace Anesteziologie a intenzivní medicína) a osm atestovaných lékařů, kteří zajišťují péči v době ústavních pohotovostních služeb a dále lékaři v přípravě na atestaci. Lékařský tým ctí multidisciplinární podstatu intenzivní péče a úzce spolupracuje s klinickými a paraklinickými specialisty, kromě specialistů všech interních oborů zejména s klinickým mikrobiologem a klinickým farmaceutem. Poměrně intenzivní spolupráce je s ohledem na spektrum pacientů a závažnost stavů i se specialisty resuscitační péče – lékaři ARO.

Ošetřovatelskou péči pod vedením sestry Mgr. M. Šůstkové zajišťuje 20 sester (10 s kvalifikací ARIP) a čtyři sanitářky. Ošetřovatelství aplikuje moderní přístupy a úzce spolupracuje, kromě jiných, s nutriční terapeutkou a sestrou chronických ran.

Přístrojové vybavení JIP odpovídá požadavkům VZP na vybavení lůžek oborové intenzivní péče. U každého lůžka je monitor umožňující kontinuální sledování životních funkcí, včetně invazivního měření tlaků a monitorace hemodynamiky. Monitory jsou napojeny na centrální monitorovací jednotku s arytmologickou stanicí se záznamem. Samozřejmostí jsou lineární dávkovače a infuzní pumpy. Jednotka dále disponuje dvěma ventilátory k umělé plicní ventilaci a přístrojem na kontinuální očišťování krve pro kriticky nemocné pacienty se selháním ledvin. V denní permanenci je také echokardiografický přístroj s transtorakální i transezofageální sondou.

Zdravotnický tým JIP aplikuje v denní praxi principy moderní intenzivní péče se zaměřením na rychlou oběhovou stabilizaci kriticky nemocných a agresivní léčbu vyvolávající příčiny u vyléčitelných stavů. Rutinně uplatňuje veškerá preventivní opatření, která s sebou intenzivní péče přináší (bariérové ošetřování, prevence nozokomiálních nákaz, stresového vředu, trombembolické nemoci, proleženiny atd.). Velký důraz je kladen na výživu a nutriční intervence u kriticky nemocných. Paliativní péče je aplikována u pacientů s nevyléčitelnými onemocněními.

Lékaři JIP

MUDr. Michal Pisár (vedoucí lékař)
 
 

 

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn