Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Informace pro příbuzné pacientů - ARIM

Informace pro příbuzné pacientů - ARIM

Pacienti se ve své těžké nemoci stávají zcela závislými na péči lékařů a sester, proto se na našem oddělení snažíme o co nejosobnější ošetřovatelskou péči, která pacientům umožní znovu vnímat a cítit své tělo, naučí je komunikovat s okolím beze slov, pomůže jim při orientaci v prostoru a čase. Tato péče se odborně nazývá bazální stimulací a jejím cílem je pomoci pacientovi zvládnout složité období hospitalizace, dát mu pocit jistoty a podporovat jeho individuální vývoj.
Chceme-li, aby se nám tato péče dařila, je nutné znát co nejvíce o osobě pacienta, o jeho zvycích, povaze, zájmech, o tom, co má rád a co snáší špatně. Tyto informace se snažíme získat pomocí dotazníku (bibliografické anamnézy), který dáváme vyplnit nejbližším rodinným příslušníkům.
Při komunikaci s pacientem a při péči o něj dodržujeme Desatero bazální stimulace.


Desatero bazální stimulace

1. Přivítejte se a rozlučte s pacientem pokud možno vždy stejnými slovy.
2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě (iniciální dotek).
3. Hovořte zřetelně, jasně a ne příliš rychle.
4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem.
5. Dbejte, aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace odpovídaly významu vašich slov.
6. Při rozhovoru s pacientem používejte takovou formu komunikace, na kterou byl zvyklý.
7. Nepožívejte v řeči zdrobněliny.
8. Nehovořte s více osobami najednou.
9. Při komunikaci s pacientem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního prostředí.
10. Umožněte pacientovi reagovat na vaše slova.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn