Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Informace k NCH konzultaci

Informace k NCH konzultaci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
velice si vážíme dosavadní vzájemné spolupráce. Dovolili jsme si pro Vás připravit podrobný manuál, který nám všem zjednoduší práci a přispěje k rychlejší komunikaci mezi našimi pracovišti.
Věříme, že i nadále bude naše spolupráce stejně tak úspěšná.

Děkujeme.

DOKUMENTACE KE KONZULTACi:
·         jméno, RČ, bydliště, pojišťovna, IČO oddělení, číslo diagnózy
·         u všech pacientů napsat subjektivní a objektivní stav, kdy potíže začaly
·         kdy měl poslední epizáchvat, zda se jedná o ambulantního nebo hospitalizovaného pacienta
·         komorbitidy
·         veškerá snímková dokumentace, pokud se jedná o kontrolní zhodnocení (např. RTG, CT), poslat také snímky starého data ke srovnání 
·         pokud posíláte dokumentaci sítí PACS, oznamte nám, prosím, tuto skutečnost telefonicky 24 hod. denně na č. 577 552 129 nebo po 15. hod. na mobil 606 923 921


Jednotlivé diagnózy

Neurologické vyšetření vždy
1) LIS
CT snímky nebo MR – vždy prosté RTG snímky páteře. Funkční snímky (předklon, záklon) při známkách posunu vyloučení instability. U paretické symtomatologie – EMG, datum vzniku parézy. Zobrazovací vyšetření ne starší dvou měsíců. V případě změny stavu nové vyšetření.

2) C- PÁTEŘ
RTG C páteře + funkční (poúrazové stavy) + šikmé (degenerativní), MR, EMG, u myelopatie EP (MEP+SEP).

3) Subdurální,epidurální hematomy

Popsat historii úrazu, datum + přesný čas.

4) Meningeomy, gliomy

Oční pozadí vhodné zvláště při známkách edému. Obrazová dokumentace CT, MR + funkční MR jsme schopni doplnit dle aktuálního stavu.

5) Meta mozku a páteře

Oční pozadí, scinti sceletu, sono břicha, RTG S+P, tumorózní markety.
U žen nutné gynekologické vyšetření, včetně vyšetření prsou, u mužů vyšetření prostaty.
Pokud to lze, tak histologii z primárního ložiska a předchozí onkologická léčba – aktinoterapie, chemoterapie – kdy a v jakých dávkách.
Vyjádření onkologa o možnostech léčby primárního ložiska a o prognóze je vhodné.

6) Adenom hypofýzy
Oční pozadí, oční vyšetření + perimetr, endokrinologické vyšetření + odběry (prolaktin…), obrazová dokumentace.

7) Mozkové abscesy
Zánětlivé markery – KO, CRP, FW. Zda pacient užívá ATB, oční pozadí.

8) Normotenzní hydrocephalus

Adamsovo trias – rozvoj demence, poruchy sfinkterů, poruchy chůze. Oční pozadí.

9) Obstrukční hydrocephalus
Nutné CT vyšetření – MRI domluvíme, včetně vyšetření průtoku likvoru.

10) Stenosa karotidy

Sonografické vyšetření, CTAG, MRAG.  DSA mozkových cév doplníme dle aktuálního stavu. Stentáže karotid ve spolupráci s intervenční radiologií MUNZ  Ostrava.
Po koupi angiolinky nyní na podzim předpokládáme tyto výkony u nás s intervenční radiologií. Plavix měsíc po operaci denně 75 mg.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn