Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV

Iktové centrum KNTB má nové přístroje, které zlepší péči o nemocné

10.10.2012

Nové přístroje a technické vybavení má Iktové centrum zlínské Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB). Pořízeno bylo v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Krajské nemocnice T. Bati, a. s.“, jehož realizace začala letos v lednu. Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření poskytované zdravotní péče pro pacienty s cévními chorobami mozku. Celkové náklady na projekt převyšují 20 milionů korun. Dotaci 85 % získá KNTB z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbytek uhradí Zlínský kraj ze svého rozpočtu. Navíc KNTB z vlastních zdrojů zajistila nové přístrojové rampy ve dvou pokojích JIP a opravu elektroinstalace. Dnes bylo nové vybavení za účasti hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka uvedeno do provozu.

    
„Modernizace stávajícího vybavení a pořízení zcela nových přístrojů přispěje ke zvýšení standardu poskytované péče, ke zvýšení intenzivní péče o celebrovaskulárně nemocné a zvýší komfort pacientů. V neposlední řadě bude zajištěno odpovídající přístrojové vybavení pro práci lékařů centra. Zvýšení úrovně poskytované zdravotní péče bude mít také pozitivní dopad na zdraví a kvalitu života obyvatel ve spádové oblasti našeho iktového centra,“ řekl hejtman.

    
„Pořídili jsme přes 20 přístrojů a další vybavení. Máme například nový monitorovací systém, který umožňuje kontinuální sledování řady životních funkcí, mimo jiné i sledování mozkových funkcí prostřednictvím elektroencefalografického modulu. Tuto možnost jsme dosud neměli. Máme nové ultrazvukové přístroje s vysokou rozlišovací schopností, které poskytnou dokonalejší informace o stavu přívodných mozkových tepen a mozkové cirkulace. Nové ventilátory zase podstatně zlepší možnosti invazivní a neinvazivní plicní ventilace u pacientů v kritickém stavu a umělém spánku,“ vyjmenoval některé novinky ředitel KNTB  MUDr. Bohuslav Škubal, CSc.

    
„Součástí nového vybavení je infuzní technika, tj. infuzní pumpy a injekční dávkovače sloužící k přesnému dávkování a kontinuálnímu podávání nitrožilních léčiv. Dosud používaná infuzní technika byla zastaralá, což kladlo vyšší nároky na obsluhu,“ sdělil primář neurologického oddělení Jan Bartoník.

    
Nová lůžka zvýší komfort pacientů a aktivní antidekubitní matrace jsou prevencí proti proleženinám. „Několik lůžek je vybaveno integrovanou váhou, což umožní naprosto přesné dávkování léků v přepočtu na hmotnost pacienta. Tuto možnost jsme dosud také neměli,“ doplnil primář MUDr. Jan Bartoník.


Součástí dovybavení iktového centra je i upgrade softwarového vybavení CT přístroje v oddělení zobrazovacích metod. Umožňuje dokonalejší zobrazení poruch průtokových parametrů mozkové tkáně a zpřesňuje indikaci trombolytické léčby.

    
V rámci dotace bylo vybaveno také rehabilitační oddělení. „Získali jsme pro nemocné ochrnuté po mozkové příhodě nejmodernější přístroje umožňující rychlejší nahrazení funkce poškozené mozkové tkáně využitím zpětné vazby. Ochrnutá končetina je odlehčována robotickým ramenem, pohyb paže je odečítán a pacient ho sleduje na obrazovce. Dva přístroje pomáhají postavit nemocného, který toho není schopen a imitují chůzi a přenášení váhy. Na dynamickém chodníku nemocný nacvičuje správnou chůzi, plní příkazy na obrazovce i ty, které jsou mu promítány pod nohy. Umožní to chůzi nejen analyzovat, ale i rychleji upravit,“vysvětlil primář rehabilitačního oddělení KNTB MUDr. Pavol Skalka.

    
Cévní onemocnění mozku jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Česká republika patří k zemím s nejvyšší úmrtností (dva až třikrát vyšší než ve vyspělých zemích Evropy) a úmrtnost je téměř dvojnásobná. Podle celosvětových zkušeností je neúčinnějším prostředkem ke snižování těchto nepříznivých ukazatelů zřizování specializovaných center. KNTB a jeho týmu odborníků různých odborností vedeného primářem MUDr. J. Bartoníkem, kteří pečují o nemocné s ikty, byl udělen statut Iktového centra od 1. 1. 2010.

 

10.10.2012

Karla Havlíková

tisková mluvčí KNTB
(Foto: hav)    

 

Na dynamickém chodníku nacvičuje nemocný správnou chůzi.
 

    

 

Ředitel KNTB MUDr. Bohuslav Škubal, CSc. (vlevo) vysvětluje hejtmanovi Zlínského kraje MVDr. Stanislavu Mišákovi funkci nového plicního ventilátoru.
 

    
 

 

 Robotické rameno odlehčuje ochrnutou končetinu, pohyb paže pacient sleduje na obrazovce.

    
 

 

Nové polohovací postele zvýší komfort pacientů.Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn