Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Historie oddělení

Historie oddělení

Historie moderního Zlína se datuje od roku 1894, kdy sourozenci Antonín, Tomáš a Anna Baťovi založili obuvnickou firmu s 50 zaměstnanci. Vše co od té doby ve Zlíně vzniklo, souvisí s touto firmou.
 
V roce 1927 měla firmy Baťa 10 000 zaměstnanců a tehdejší dva zlínští lékaři (Dr. Král a Dr. Gerbec) nestačili rostoucím potřebám regionu. V tomto roce věnovala firma Baťa 1,000.000 Kč na založení nemocnice a započalo její budování.
 
 
PŘEHLED PRIMÁŘŮ PORODNICKO GYNEKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
 
„Historia medicinae est magistra medicorum“.
Znamená to, že nesmíme zapomínat na své učitele.
Historie gynekologie a porodnictví ve Zlíně je spojena s jejími primáři.
Gynekologicko-porodnické oddělení bylo založeno na „zelené louce“ v roce 1935.
Od založení k dnešku si udržuje vysokou profesionální úroveň zejména díky osobnostem v jejím vedení.

 

MUDr. Vladimír Král

*1904, †1970 1935 - 1970
MUDr. Karel Jirátko, CSc. *1922, †1992 1970 - 1989
MUDr. František Zábranský, CSc. 1943 1989 - 2007
MUDr. Zdeněk Adamík PhD. *1959 2007

 
 
MUDr. Vladimír Král
Založil, organizačně a odborně vybudoval gynekologické oddělení v době, kdy na celé Moravě byly gynekologie pouze tři (Ostrava, Olomouc a Brno). Pražský rodák přišel do Zlína z Ostravy jako žák doc. MUDr. F. Pachnera. Byl pozván prvním ředitelem Baťovy nemocnice  MUDr. B. Albertem.
Oddělení bylo založeno v roce 1935 a prudký nárůst ústavní porodnosti vedl v roce 1940 k dokončení stavby nové porodnice. Péče o ženu a dítě byla od začátku pojata moderně a komplexně.
MUDr. V. Král také založil školu porodních asistentek, publikoval, vychoval řadu lékařů, byl organizátorem mezikrajských odborných seminářů, metodicky působil jako krajský odborník, byl dobrý operatér a porodník.


 
MUDr. Karel Jirátko, CSc.
V roce 1970 vystřídal ve funkci primáře MUDr. V. Krále. Rodák ze Znojma přišel do tehdejšího Gottwaldova jako mladý, velmi agilní odborník z fakultní nemocnice v Olomouci. Byl velmi zručný a odvážný operatér, zasloužil se o vznik do dneška známé tzv. zlínské operační školy. Položil základy endoskopické chirurgie.
Porodnice se postupně stala jednou z největších v republice. Založením neonatologického oddělení byl položen základ ke vzniku perinatologického centra.
MUDr. K. Jirátko byl aktivní vědecky, hodně přednášel, publikoval a velmi rád diskutoval. Vychoval řadu lékařů, učil na zdravotní škole porodních asistentek.


 
MUDr. František Zábranský, CSc.

Vystřídal v roce 1989 MUDr. K. Jirátka jako třetí primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice. Jako Jirátkův žák navázal a dále pokračoval v moderním trendu práce a budování oddělení. 

Pád komunistického systému v roce 1989 zcela změnil podmínky rozvoje zdravotnictví v naší republice. Celospolečenské, ekonomické změny a zejména otevření přístupu k moderní západní medicíně zásadně proměnily gynekologickou i porodní péči. Vznikly privátní gynekologické praxe.
Za vedení MUDr. F. Zábranského byla postavena nová budova porodnice s přístavbou operačních sálů. S tím souviselo moderní vybavení ambulancí, vyšetřovacích jednotek, operačních sálů a porodního sálu.
MUDr. F. Zábranský se zasloužil o rozvoj moderních endoskopických chirurgických postupů. Patří k zakládajícím členům endoskopické sekce ČGPS v republice (1991) a byl jejím prvním předsedou. Oddělení bylo vybaveno potřebnou endoskopickou technikou. Hodně se zabývá vaginální gynekologickou chirurgií, technikami císařského řezu a má bohaté zkušenosti s porodnickými vaginálními operacemi.
V roce 1997 získalo oddělení status perinatologického centra s regionální působností. V nových prostorách bylo vybudováno neonatologické centrum vybavené technicky i odborně pro péči o nejrizikovější novorozence (primář MUDr. J. Macko).
MUDr. F. Zábranský byl a je vědecky aktivní. Za jeho vedení jsme byli vyhledávaným školícím postgraduálním pracovištěm pro gynekology z celé republiky. Pořádal regionální i celostátní konference, má domácí a zahraniční vědecké i klinické zkušenosti, publikuje, přednáší.
MUDr. Zábranský dále pracuje na našem oddělení jako skvělý operatér a školitel mladých lékařů.

 


 MUDr. Zdeněk Adamík, PhD.
MUDr. Z. Adamík převzal oddělení jako čtvrtý primář v roce 2007. Oddělení je součástí krajské nemocnice a centralizuje vysoce specializovanou gynekologickou a porodnickou péči. Jsme jedním ze 12 perinatologických center v České republice. Vedle vysoké odborné úrovně porodnické péče se změnil trend v péči o rodičku respektující její osobnost, přání, představy, účast otce a rodinných příslušníků, intenzivní kontakt s narozeným dítětem („Baby friendly hospital“) atp.
V gynekologii a v operativě MUDr. Z. Adamík pokračuje ve vysoké odborné úrovni v péči o ženu.
MUDr. Z. Adamík se významně zasloužil o zvýšení kvality poskytované péče ve dvou oblastech. Je jednak uznávaným odborníkem v problematice urogynekologie a poruch pánevního dna. Jsme školícím centrem pro postgraduální vzdělávání v urogynekologii. Některé z nových metod měly premiéru ve Zlíně. MUDr. Adamík je garantem a organizátorem velmi úspěšných odborných konferencí s videopřenosy z operačních sálů. Má mezinárodní zkušenosti, publikuje a přednáší.
Druhou oblastí jeho zájmu, kterou významně kvalitativně pozvedl, je gynekologická onkologie. Stali jsme se onkogynekologickým regionálním centrem s přímou návazností na onkologické centrum v nemocnici.
Za vedení MUDr. Adamíka vzniklo a úspěšně pracuje Centrum prenatální diagnostiky s vysoce erudovanými pracovníky.

Srovnání dvou historicky odlišných období

Primář V. Král při vizitě


31. květen 1940 - stavba "nové" porodnice


Porodní oddělení - paní Švecová z Lípy u Zlína se svou dcerou, která byla 1000. dítětem v r. 1940 ve zlínské porodnici


Budova porodnice začátkem devadesátých let


V roce 1994 byla dokončena nová budova gynekologicko-porodnického oddělení 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn