Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Historie - oční odělenní

Historie - oční odělenní

Oční oddělení ve Zlíně má dlouholetou a bohatou tradici. Vzniklo pod vedením MUDr. Theodora Vlčka (1950-1962) - byl žákem prof. Vejdovského z Olomouce. Po něm nastoupil doc. MUDr. Maxmilián Politzer, CSc. (1963-1968) - žák prof. Slavíka z Brna.


doc. MUDr. Karel Kuběna, CSc.

Velkého rozvoje doznalo oddělení s příchodem doc. MUDr. Karla Kuběny, CSc. v roce 1969 (1969-1988) z Olomouce – byl posledním žákem prof. Vejdovského. Díky svému vzdělání, úsilí a píli dokázal vybudovat z malého okresního oddělení pracoviště srovnatelné s oční klinikou.

  
Již v roce 1978 byl zakoupen první operační mikroskop. Dosavadní operativu (operace šedého a zeleného zákalu a šilhání) rozšířil v 70. letech 20. století o operativu sítnice a transplantace rohovky, modernizuje operativu šedého zákalu i zeleného zákalu.

V r. 1985 se zasloužil o výstavbu nového očního pavilonu s kapacitou 56 lůžek, vybavenou třemi operačními sály, specializovanými ambulancemi s nejmodernějším přístrojovým vybavením. Je dokonce zřízena glaukomová poradna, ortoptické ambulance (pro děti s vadami zraku, především šilháním a tupozrakostí). A především diabetologická ambulance s novým zakoupeným argonovým laserem, t. č. první na jižní Moravě (sloužil i okolním okresům – Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Hodonín, Kyjov). Dokonce asi 2 roky docházeli laserovat svoje pacienty i lékaři z brněnské kliniky. V 80. letech v souvislosti s novými trendy v terapii očních komplikací diabetu byla zahájena operativa sklivce a sítnice (tzv. PPV)

doc. MUDr. Zdeněk Smečka, CSc.

V r. 1988 se stává primářem doc. MUDr. Zdeněk Smečka, CSc. (1988-1994), který úspěšně pokračuje v zavádění moderních trendů. Začíná operace katarakt metodou extrakapsulární extrakce, posléze metodou phacoemulzifikace a mezi prvními pracovišti v republice také implantace umělých nitroočních čoček. Rozvíjí operaci sítnice s použitím silikonového oleje. Jako první český oftalmolog zavádí u nás do praxe použití excimerového laseru při odstranění krátkozrakosti.


MUDr. Ladislava Machová

Od r. 1995 vede oddělení primářka MUDr. Ladislava Machová (1995-2001). Pod jejím vedením se modernizuje operace katarakty, provádí se rutinně phakoemulsifikace ve spojením s krátkým řezem, zavedením implantace gelových čoček, prvních typů multifokálních. Rozvíjí se transplantace rohovky s napojením na tkáňovou banku. Zavedla se i metoda LASIK, zmodernizovaná metoda excimerového laseru, kterou zavedl a uvedl do praxe jako 1. v tehdejší Československé republice poté následující primář MUDr. Stodůlka Pavel, Ph.D.


MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.

Metoda je pak dále rozvíjena a zmodernizována za primariátu MUDr. Pavla Stodůlky, Ph.D. (2002-2008). Pod jeho vedením se v našem oddělení opět jako na prvním českém pracovišti začíná s nitrooční aplikací látky anti-VEGF.

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn