Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Diabetologická ambulance

Diabetologická ambulance

Diabetes mellitus (cukrovka) je onemocnění charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi v důsledku nedostatku či snížené účinnosti vlastního inzulínu. V České republice žije více než 600 000 diabetiků, velké procento z nich je během života postiženo očními komplikacemi cukrovky, z nichž k nejzávažnějším patří postižení sítnice – diabetická retinopatie. O důležitosti stanovení diagnózy, pravidelného sledování a léčby vypovídá především následující fakt: u lidí ve věku 20 – 65 let je diabetická retinopatie hlavní příčinou slepoty!

Příčina vzniku diabetické retinopatie

Podkladem diabetické retinopatie je poškození drobných sítnicových cév a kapilár, kde v důsledku vysoké hladiny cukru v krvi dochází ke změnám ve struktuře a funkci cévní stěny. Následkem je oslabení cévní stěny s jejím vyklenováním, krvácení z cév, prosakování krevní plazmy a vznik otoku, uzávěr cév s doprovodným nedostatečným okysličováním sítnice, vznikem novotvořených cév a vazivové tkáně. Novotvořené cévy mají nedokonalou stavbu, často u nich dochází k dalšímu krvácení, prosakování a prohlubování otoku sítnice. U pokročilých forem diabetické retinopatie se vazivová tkáň doprovázející novotvořené cévy postupně svrašťuje a vede k odchlípení sítnice nebo krvácení do sklivcového prostoru s následným zhoršením vidění až úplnou ztrátou zraku.


Zdravá sítnice


Neproliferativní diabetická retinopatie


Proliferativní diabetická retinopatie

Rizikové faktory

Nejdůležitějším rizikovým faktorem vzniku diabetické retinopatie je délka trvání cukrovky a její kompenzace. Rozvoj mohou dále urychlit přidružené choroby, jako např. vysoký krevní tlak, poruchy metabolismu tuků, onemocnění ledvin, obezita a další. V neposlední řadě je rizikovým faktorem rozvoje a progrese postižení sítnice v těhotenství.


Subjektivní obtíže

Jedním z velkých problémů péče o pacienty s očními komplikacemi cukrovky je, že v době, kdy je vhodné a možné účinně terapeuticky zasáhnout, pacient zpravidla ještě nemá žádné subjektivní obtíže. Přestože může mít již značně pokročilé postižení sítnice. Diabetická retinopatie je totiž zrádná, probíhá dlouho bez příznaků a bezbolestně. V okamžiku vzniku subjektivních příznaků je již léčebný zásah často obtížnější a méně účinný, v horších případech nemožný. Z toho plyne nesmírná důležitost pravidelného sledování všech diabetiků očním lékařem, protože cukrovka může vést ke slepotě.

Po stanovení diagnózy cukrovky by měl být pacient zkontrolován také očním lékařem. Následné kontroly by měl každý pacient s cukrovkou absolvovat minimálně jednou za rok. Dle závažnosti očního nálezu může být potřeba kontrol častější.


Provoz a náplň diabetologické ambulance

V diabetologické ambulanci vyšetřujeme v pondělí, středu a pátek od 8.30 do 12.30 hod., a to jak pacienty ambulantní, tak pacienty hospitalizované na interní klinice IPVZ. V úterý a čtvrtek vyšetřujeme hospitalizované pacienty na lůžku na IK IPVZ.

Náplní naší diabetologické ambulance je komplexní vyšetření pacienta počínaje viděním - ev. předpis brýlí, dále vyšetřujeme přední část oka - diabetické změny na duhovce, zkalení čočky, po rozšíření zornice kapkami přichází nejdůležitější část - kontrola sítnice pacienta. Podle nálezu na sítnici můžeme doporučit pomocné diagnostické vyšetření a určíme ev. léčbu. Ve většině případů jsme schopni doplňující vyšetření (i ev. laserové ošetření sítnice) provést ihned.

V indikovaných případech je k průkazu diabetických změn u pacientů provedeno speciální vyšetření, které zobrazí cévní řečiště sítnice – tzv. fluorescenční angiografie (FAG), při kterém se aplikuje kontrastní látka do žíly. Další zobrazovací vyšetření zvané – optická koherentní tomografie (OCT/SLO), které nám neinvazivně zobrazí vrstvy sítnice v oblasti nejostřejšího vidění sítnice, užíváme především k průkazu diabetického edému. Výsledky těchto vyšetření napomáhají k rozhodnutí o dalším léčebném postupu.


FAG - diabetická retinopatie neproliferativní


FAG - diabetická retinopatie proliferativní - novotvořené cévy

Léčba

A) Medikamentózní

B) Laserová

Cílem je laserovým paprskem zasáhnout postižené oblasti sítnice a tím příznivě ovlivnit prokrvení a zlepšit výživu zbývajících částí sítnice. Hlavní význam laseru není ve zlepšení vidění, ale v prevenci postupu diabetických změn. Provádí se obvykle v několika sezeních, možno ambulantně i za hospitalizace.

 


C) Chirurgická

V případech těžkého postižení sítnice je nutné zasáhnout také chirurgicky. Výkon je možné provést buď ambulantně nebo lépe za hospitalizace (zvláště pokud je nutná celková anestezie). Operace se nazývá pars plana vitrektomie (PPV). Při ní se vyčistí sklivec, který bývá vyplněn krví, někdy i vazivem. Dále se ošetří svraštělá nebo odchlípená sítnice. Pro udržení správné polohy sítnice se oko často vyplní hustým průhledným silikonovým olejem. Sítnice se při operaci ještě zajišťuje laserem. Někdy se provádí zmrazení sítnice – kryopexe.


Veškerou uvedenou léčbu provádíme i na našem pracovišti.


Předpis brýlí

Pacienti s DM u nás dispenzarizovaní často nemají svého očního lékaře, proto předpis brýlové korekce u těchto pacientů provádíme i v rámci diabetologické ambulance. V pondělí v 8.30 -15.00 hod. mohou pacienti navíc využít služeb optiky v budově našeho oddělení.


Ordinační dny 

pondělí až pátek - dle telefonické objednávky


Lékaři:

MUDr. Machová Ladislava
MUDr. Třeštíková Ivona
MUDr. Přibylová Radka
MUDr. Hejná Jana
MUDr. Hajašová Anna
MUDr. Novotný Tomáš

Provádění laserové terapie - Argon + YAG podle objednání 


Objednání na tel.: 577 552 985


MUDr. Hajašová Anna

 

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn