Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Členění oddělení - patologie

Členění oddělení - patologie

Bioptický provoz

Biopsie je diagnostická metoda spočívající v odběru tkáně z živého jedince s předpokládanou patologickou změnou, potřebné k následnému morfologickému vyšetření pomocí mikroskopu.

Bioptické vyšetření hraje klíčovou roli v onkologii, ale i dalších medicínských specializacích.
K nejčastějším diagnostickým odběrům patří: excize kožních afekcí, endoskopické vzorky, veškerý operační materiál, excize topograficky určených změn měkkých tkání, orgánové excize z ohraničených procesů.
 
Příjem biologického materiálu
Materiál přijímá naše oddělení každý všední den od 6.30 do 14.30 hod.
Každý materiál je označen bioptickým číslem, kterým je označena i průvodka, a pod tímto číslem je veden po celou dobu zpracovávání. Proces zpracování materiálu a výroby mikroskopického preparátu trvá zpravidla 24 až 48 hodin.

Histopatologické vyšetření
Lékař patolog stanoví prohlédnutím mikroskopického preparátu histopatologickou diagnózu, v některých případech je nutné doplnění speciálních metod.
Po stanovení diagnózy jsou výsledky vyšetření lékařem podepsány a doplněny razítkem. Poté jsou odeslány na jednotlivá oddělení. Pokud se jedná o zhoubný nádor, zasílají administrativní pracovnice kopie pro onkologický registr.
Peroperační vyšetření
V průběhu operace chirurg odebere část pacientovy tkáně. Peroperační materiál se musí ihned bez fixace dodat do oddělení patologie. Zde lékař tkáň popíše, přikrojí. Laborantka připraví preparát (zmražení, nakrájení, obarvení) a lékař patolog provede mikroskopické vyšetření. Histopatologickou diagnózu sdělí odečítající lékař telefonicky operujícímu lékaři většinou do 20 minut.
Nejčastěji se peroperačně vyšetřují nádory z dutiny břišní a hrudní z důvodů upřesnění biologického chování nádoru a následně případného rozšíření operačního výkonu.
 
Imunohistochemické a imunocytochemické vyšetření
Jedná se o metodu, při níž se ve vyšetřovaném bioptickém či cytologickém vzorku tkáně prokazuje přítomnost určitých antigenů pomocí specifických protilátek. Lze např. rozlišit některé typy buněk či prokázat některé chorobné změny.
Toto vyšetření pomáhá lékařům upřesnit diagnózu, specifikovat různé druhy nádorů apod., což je důležité pro následnou onkologickou léčbu.
Jedná se o vyšetření velmi nákladné, proto nevlastníme celé spektrum všech možných protilátek, ale jenom ty základní a nejvíc používané.
V případě nutnosti odesíláme tkáňové bločky na specializovaná vyšší pracoviště: FN Praha Motol, FN Olomouc, Bioptická laboratoř Plzeň. Současně, dle dohody, odesíláme tkáňové bloky ke druhému čtení.


Cytologický provoz

Cytodiagnostika je pomocná mikroskopická vyšetřovací technika, pomocí které se sledují chorobné změny na jednotlivých buňkách odebíraných především z tělních či orgánových dutin.
 
Například vyšetření:
  • tekutin z tělesných dutin – výpotky
  • výplachy nebo otisky z respiračního a zažívacího systému
  • cytologické nátěry štítné žlázy
  • cytologické nátěry z prsů
Materiál je zasílán z jiných oddělení (plicního, gynekologického, endokrinologického, onkologického atd.) ve zkumavkách, nebo jako již natřený nativní preparát s průvodním listem k cytologickému vyšetření. Průvodní list musí být vyplněn stejně jako u bioptického vyšetření.
Materiál na cytologické vyšetření přijímáme každý všední den od 6.30 hod do 14.00 hod. Výsledky cytologických vyšetření zasíláme klinickým lékařům většinou do jednoho týdne. 


Nekroptický provoz

Pitva se provádí pouze z důvodů stanovených zákonem.
Poté, co patolog rozhodne o provedení nebo neprovedení pitvy odváží zemřelého z nemocnice pohřební služba, která převzetí potvrdí podpisem.

Oběti násilných trestných činů, nejasných úmrtí mimo KNTB, eventuálně autonehod, jsou převáženy pohřební službou do Ústavu soudního lékařství Olomouci či v Brně. V případě podezření na prionové onemocnění se pitva provádí povinně v Praze 4 v Národní referenční laboratoři prionových chorob. Přeprava je hrazena zdravotní pojišťovnou.


Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn