Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Kardiologické oddělení

Kardiologické oddělení

Kardiovaskulární centrum KNTB Zlín, a.s. zahrnuje:
 • Kardiologické oddělení
 • Angiologickou ambulanci Interní kliniky KNTB
 • Cévní chirurgii v rámci Chirurgického oddělení KNTB
 • Pracoviště intervenční radiologie v rámci Oddělení zobrazovacích metod KNTB
 
Statut Kardiovaskulárního centra pro dospělé byl udělen v r. 2010. V r. 2011 bylo KC přístrojově dovybaveno v rámci dotačního titulu a byly zprovozněny dva nové angiosály – intervenční kardiologie a intervenční arytmologie. V r. 2016 proběhla úspěšná reakreditace Kardiovaskulárního centra KNTB.

Kardiologické oddělení

Lůžková část

 • Standardní lůžkové oddělení (3. a 4. et. budovy č. 25)
tel. 577 552 337, fax 577 552 351 (3. et.), 577 552 447 (4. et.)
 • Koronární jednotka (4. et., budovy č. 25)
tel. 577 552 449, fax. 577 552 450

Neinvazívní kardiologie (2. et. budovy č. 25)
Dispečink – tel. 577 552 513
 • Kardiologická ambulance (dv. 218) tel. 577 552 252
 • Kardiostimulační ambulance (dv. 10) tel. 577 552 198
 • Echokardiografická laboratoř (dv. 210, 222a) tel. 577 552 215
 • Laboratoř ergometrie a HUT (dv. 217)
 • Funkční diagnostika (EKG-Holter, TK-Holter, epizodní záznamník, spirometrie – dv. 220)
 • Angiologická ambulance (dv. 205) – organizačně spadá po interní kliniku

Invazívní kardiologie (1. et. budovy č. 25)
 • Pracoviště intervenční kardiologie, tel/fax: 577 553 188
 • Pracoviště intervenční arytmologie, tel/fax: 577 553 196

Standardní lůžkové kardiologické oddělení - 34 lůžek
3. etáž –
34 lůžek (11 třílůžkových, 1 jednolůžkový pokoj)
Staniční sestra: Nikol Nováková – tel. 577 552 337
4. etáž – jednodenní péče
Staniční sestra: Nikol Nováková – tel. 577 552 447

Hospitalizace nemocných s kardiovaskulární problematikou nevyžadující intenzívní péči. Plánované příjmy pacientů k diagnostickým výkonům bez možnosti ambulantního provedení, akutní příjmy pacientů se srdečním selháním, arytmiemi (lůžková stanice na 3. etáži má možnost telemonitorace EKG 12 pacientů a 1 bed-side telemonitoru), endokarditidami, bolestmi na hrudi podezřelými z kardiální etiologie, plicní embolií a dalšími kardiologickými chorobami.
 
Koronární jednotka – 8 lůžek
Staniční sestra: Mgr. Denisa Štibralová – tel. 577 552 449

Hospitalizace nemocných s akutními kardiologickými onemocněními, ohrožením životních funkcí, nemocní s akutním infarktem myokardu, závažným srdečním selháním, život ohrožujícími poruchami rytmu, masívní plicní embolií a podobně. Všechna lůžka jsou monitorována s přenosem signálu na centrální monitor na pracovišti sester a do pracovny lékaře. Krátkou dobu jsou zde hospitalizováni i nemocní po první implantaci kardiostimulátoru.

Na koronární jednotce provádíme rovněž některé ambulantní výkony:
 • Elektrická kardioverze fibrilace/flutteru síní - ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu (výkon je možno objednat cestou příjmové ambulance na tel. 577 552 249)
 • Vzestupná jícnová srdeční diagnostická stimulace – ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu

Typickým rysem akutní kardiologické péče je intenzívní soustředění moderních léčebných prostředků, což vede k efektivnímu zkrácení pobytu klientů na jednotce intenzívní péče a jejich překlad na standardní lůžkové oddělení.

Neinvazívní kardiologie
Staniční sestra: Hana Babjarová – tel. 577 552 513

Kardiologická ambulance a kardiostimulační ambulance zajišťují ambulantní kardiologickou péči o specifické kardiologické pacienty (chlopenní vady, srdeční selhání, závažná hypertenze, plicní hypertenze, arytmie, nositele kardiostimulátoru nebo kandidáty pro trvalou kardistimulaci), především v návaznosti na předcházející nebo následující lůžkovou či jinou specializovanou péči. Kardiostimulační ambulance zajišťuje rovněž kontroly implantovaných kardiostimulátorů i kardioverterů – defibrilátorů. Tato činnost je nasmlouvána pro pojištěnce všech pojišťoven jako jediná ambulance ve Zlínském kraji.
Ostatní laboratoře (echokardiografie, ergometrie, HUT, EKG-Holter, TK-Holter, epizodní záznamník, spirometrie) zajišťují péči jak pro ambulantní, tak pro hospitalizované pacienty.

Pracoviště intervenční kardiologie
Úseková sestra: Petra Zichová, DiS.
tel/fax 577 553 188, e-mail kardio.ikipvz@bnzlin.cz

Katetrizační laboratoře (tzv. CathLab) je vybavena moderním rtg angiografickým přístrojem Integris Allura Xper FD10 s plochým digitálním detektorem, s integrovanou hemodynamikou, přístroji pro intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), měření frakční průtokové rezervy (FFR), optickou koherentní tomografii (OCT), které umožňují kvalitnější resp funkční zhodnocení postižení koronárních tepen. Dále jsou zde k dispozici 2 přístroje pro intraaortální balonkovou kontrapulzaci (IABK) pro mechanickou srdeční podporu pacientů se selhávající činností srdeční pumpy.
Hlavní náplní je vyšetřování koronárních tepen – koronarografie – s návaznými případnými intervencemi (PCI – perkutánní koronární intervence). V mimopracovní době jsou na pracovišti intervenováni pacienti s akutními infarkty, lékaři a sestry drží tzv. příslužbu na telefonu. K péči o akutní infarkty je zajištěna velmi těsná spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje vč. možnosti GSM přenosu EKG z vozidla ZZS na pracoviště resp. na „chytrý telefon“ sloužícího intervenčního kardiologa.
Přibližně 95% výkonů se v současné době provádí transradiálním přístupem (přes a. radialis – vřetenní tepnu – na zápěstí ruky), což umožňuje plnou mobilitu a soběstačnost klientů již bezprostředně po katetrizaci. Část plánovaných pacientů (podrobnosti v dokumentu ke stažení) s diagnostickým výkonem či nekomplikovanou PCI může být vyšetřena ambulantně v rámci stacionáře (cca 6 hodinový pobyt).

Při koronárních intervencích používáme nejmodernější výrobky, více než 60% použitých stentů jsou tzv. lékové stenty (DES), snižující riziko opětovaného zúžení (restenózy). Ve zvláštních případech používáme také vstřebatelné stenty (tzv. biorezorbovatelné scaffoldy).
Nemocní, jejichž nález vyžaduje operaci, by-pass, případně indikovaní k operaci srdečních chlopní nebo jiným srdečním operacím, jsou řešeni ve spolupráci s kardiochirurgickými pracovišti v Brně (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie) a v Olomouci (Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice v Olomouci). Během krátkého pobytu (2-3 dny) na lůžkovém oddělení zajistíme kompletní přípravu k operaci včetně předvedení na kardiochirurgickém indikačním semináři.

 

Pracoviště intervenční arytmologie
Úseková sestra: Věra Řepová
tel/fax 577 553 177

Pracoviště je vybaveno shodným angiografickým přístrojem jako na intervenční kardiologii – Integris Allura Xper FD10 s plochým digitálním detektorem, místo hemodynamiky má modul na 3D rekonstrukci, arytmologickou jednotku a radiofrekvenční ablační jednotku. Oba přístroje (intervenční kardiologie i arytmologie) mají shodné parametry a umožňují zastupitelnost v případě poruchy nebo servisu jednoho z nich, čímž odpadají případné převozy akutních pacientů s infarktem myokardu na jiné pracoviště z důvodů poruchy přístroje.
Na pracovišti intervenční arytmologie probíhají v režimu operačního sálu implantace kardiostimulátorů, jednodutinových, dvoudutinových, biventirkulárních – resynchronizačních. Implantujeme rovněž implantabilní dlouhodobé záznamníky srdečního rytmu – Reveal® - především u pacientů s nevysvětlitelnými opakovanými synkopami, u nichž dosavadní provedená vyšetření nenalezla příčinu.
Na pracovišti probíhají elektrofyzioloická vyšetření a radiofrekvenční ablace pravosíňových arytmií (flutter síní I. typu, SVT, AVRT, AVNRT, WPW syndrom).
Na arytmologickém sále probíhají pod rtg kontrolou také některé drobné invazívní výkony – punkce perikardu, dočasná kardiostimulace, zavádění tunelizovaných katétrů.
 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn