Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení je členěno do těchto úseků:


Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP)

novorozeneckého oddělení se nachází v těsné blízkosti porodního sálu ve 2. etáži budovy porodnice.

Na JIRP hospitalizujeme tyto skupiny dětí
 • předčasně narozené děti
 • děti se závažnou poruchou nitroděložního růstu
 • děti se závažnými poruchami poporodní adaptace
 • děti s nutností podpory či náhrady selhávajících životních funkcí
 • děti s potřebou intenzivního monitorování životních funkcí

Oddělení je kompletně vybaveno moderním přístrojovým parkem k poskytování veškeré v současné době dostupné diagnostiky a léčby dětí této věkové kategorie. Poskytujeme krátkodobou i dlouhodobou podporu dýchání na několika typech přístrojů, umožňujících nejen konvenční, ale i nekonvenční vysokofrekvenční umělou plicní ventilaci. Poskytujeme rovněž podporu dýchání u spontánně dýchajících dětí, tzv. distenční terapii. Zajišťujeme dlouhodobou nitrožilní výživu dětem, které nejsou schopny přijímat mateřské či jiné mléko ústy či sondou do žaludku. Základní životní funkce monitorujeme rovněž pomocí katetrů, zavedených do centrálních žil či do tepen. Oddělení má svůj rentgenový, ultrazvukový přístroj, biochemický analyzátor.

Lůžková kapacita JIRP je v současnosti 6 lůžek, nicméně k dispozici máme 8 kompletně vybavených inkubátorů, jsme tedy schopni v akutních případech poskytnout péči 8 dětem současně.

Na JIRP hospitalizujeme v posledních letech přibližně 190 - 230 dětí ročně, z nichž 90% vyžaduje podporu dýchání či umělou plicní ventilaci.


Oddělení neonatologie úzce spolupracuje s fyzioterapeuty, kteří v indikovaných případech provádí:
 • dechovou rehabilitaci
 • masáže, polohování
 • rehabilitační techniky (Vojta, Bobath)

Na oddělení pracujeme s konceptem bazální stimulace, při které využíváme speciální polohovací pomůcky.
Základním principem péče o nemocné a předčasně narozené novorozence je snaha o zajištění co možná nejpřirozenějších podmínek pro další vývoj dětí. Jednou z těchto podmínek je umožnění nepřetržitého či téměř trvalého kontaktu matky (rodičů) s jejich dítětem. Tento princip realizujeme formou „klokánkování“. Snažíme se co nejdříve zapojit matku do ošetřovatelské péče o své dítě. Matka měří teplotu, přebaluje, případně realizuje i další činnosti. Smyslem těchto aktivit je snaha připravit rodiče v maximální míře na odchod domů a na zajištění všech potřeb dítěte v domácnosti.
Z tohoto pohledu proto neomezujeme přístup rodičů ke svému dítěti.
 

Jednotka intermediární péče (IMP)

se nachází ve 3. etáži budovy porodnice. Jednotka je rozdělena do 4 boxů, navíc disponuje boxem pro případnou izolaci pacienta s infekčním onemocněním, vyžadujícím individuální ošetřování.

Na intermediárním úseku hospitalizujeme tyto skupiny dětí:
 • děti lehce nezralé, porozené od 33. do 36. (37) týdne těhotenství
 • děti s méně závažnými poruchami poporodní adaptace
 • děti klinicky stabilizované, vyžadující výživu sondou
 • děti po překladu z jednotky intenzivní a resuscitační péče
 • děti s potřebou monitorování některých životních funkcí

Na oddělení přijímáme děti, přeložené z jednotky intenzivní péče, děti přímo z porodního sálu po porodu, děti po překladu z jiných nemocnic v kraji i děti z oddělení fyziologických novorozenců pro zhoršení klinického stavu.

Na oddělení intermediární péče jsou hospitalizovány i děti vyžadující přístrojovou podporu dechu (distenční terapie). Oddělení disponuje sofistikovaným vybavením pro monitoraci životních funkcí. Rodiče dětí mohou na oddělení trávit s dětmi téměř neomezené množství času.
Na oddělení se také pracuje s konceptem bazální stimulace, jejíž součástí je klokánkování.

Úsek intermediární péče disponuje inkubátory, vyhřívanými lůžky, postýlkami a výhřevnými poduškami pro stabilizaci tělesné teploty. Na oddělení je umístěno 8 lůžek intenzivní péče, ve skutečnosti je téměř trvale hospitalizován vyšší počet dětí. V roce 2016 bylo přijato 333 dětí.

Organizační součástí IMP jsou 3 pokoje individualizované péče, které jsou umístěny na 4. etáži porodnice. Podstatou individualizované péče je umožnění co nejintenzivnějšího a nepřetržitého kontaktu matky (rodičů) s dítětem i velmi nezralým. Na pokojích zajišťujeme nepřetržitý dohled neonatologické sestry, která pomáhá rodičům v péči o jejich dítě. Cílem péče je zaškolení rodičů do ošetřování v takovém rozsahu, aby sestra působila jako odborný poradce a rodiče byli připraveni na domácí péči o nedonošené dítě.

 
 

Úsek fyziologických novorozenců 4. etáž a 5. etáž

Na tomto úseku hospitalizujeme:
 • donošené, v termínu porozené novorozence
 • děti narozené po 36. týdnu těhotenství bez výrazných adaptačních potíží
 • děti po překladu z oddělení JIRP či IMP
 • děti, které již byly propuštěny domů, nicméně matka dítěte vyžaduje rehospitalizaci a své dítě kojí

Donošené, v termínu porozené děti po spontánním porodu je možné propustit po 48. hodině. Pokud jsou děti porozeny operativně, císařským řezem, pak je průměrná doba hospitalizace 4 dny.
Na přání rodičky a při stabilizovaném stavu matky i dítěte jsme schopni realizovat propuštění i dříve.

Pokoje na RI jsou dvoulůžkové a mají vlastní sociální zařízení. Na každém patře jsou dva pokoje jednolůžkové nadstandardní. 

Základním úkolem personálu je především práce s rodičkami při zahájení a rozvoji laktace. Na oddělení pracují laktační poradkyně, které jsou specializovány v problematice kojení a při řešení problémů s kojením.
Specifikem tohoto úseku novorozeneckého oddělení je hospitalizace lehce nezralých dětí, ale i dětí po překladu z oddělení Jednotky intenzivní a resuscitační péče a Intermediárního oddělení. Nezralý novorozenec, který je schopen stabilně udržovat tělesnou teplotu a je schopen tolerovat potřebný objem stravy mlékem je překládán na toto oddělení i v případě nižší aktuální tělesné hmotnosti - rooming-in nedonošených dětí.
Součástí tohoto úseku je i mléčná kuchyně, kde se připravuje strava pro novorozence a zpracovává mateřské mléko.

Před propuštěním do domácí péče na oddělení fyziologických novorozenců proběhne povinný odběr krve z patičky pro vyšetření některých vrozených vad vnitřního prostředí, dítěti jsou ortopedem vyšetřeny kyčelní klouby a je provedeno ultrazvukové vyšetření ledvin a močových cest a v indikovaných případech i ultrazvukové vyšetření mozku. V neposlední řadě je provedeno vyšetření k vyloučení vrozeného zákalu očních čoček - oftalmoskopie a vyšetření tzv. otoakustických emisí k vyloučení převodních poruch sluchu.
Od listopadu 2010 se děti plošně neočkují proti TBC, rodiče u nás vyplní „Dotazník k definici rizika vzniku tuberkulózy“ a dle informací kalmetizační centrum rozhodne o případném očkování.

Na 7. etáži porodnice je zřízena bytová jednotka pro matky předčasně narozených dětí. Zde přijímáme matky, které by jinak byly propuštěny domů a musely by za svými dětmi dojíždět. Umožňujeme jim takto trvalý kontakt se svým dítětem. Bytová jednotka disponujeme čtyřmi lůžky. Ambulance pro rizikové novorozence a kojence


V budově porodnice pracuje již 15 let specializovaná ambulance pro rizikové a patologické novorozence a kojence. Tuto ambulanci vede as. MUDr. Barbara Tesařová, ultrazvuková vyšetření mozku, případně orgánů dutiny břišní v rámci ambulance provádí primář oddělení MUDr. Jozef Macko, Ph.D..


Ambulantní hodiny jsou vždy v pondělí od 11.00 do 14.15 hodin
Ultrazvuková vyšetření mozku jsou pak realizována každý čtvrtek od 8.00 do 12.30 hodin.
Tel. č.: 577 552 934 - sestra Petra Horalíková

V ambulanci jsou vyšetřovány a ošetřovány tyto skupiny dětí:
 • všechny děti s porodní hmotností do 2000 gramů, porozené v porodnici ve Zlíně bez ohledu na případnou základní diagnózu
 • děti s vyšší porodní hmotností a s komplikacemi v průběhu porodu, komplikovanou poporodní adaptací či děti, jejichž klinický stav či laboratorní výsledky v průběhu hospitalizace indikují další sledování
 • děti odeslané k vyšetření praktickými lékaři pro děti a dorost či dětským neurologem
 • děti, u nichž se realizuje speciální očkování či je nutno provést odběr krve na specializované vyšetření

Děti s nízkou porodní hmotností jsou sledovány v průměru do dvou let věku, v individuálních případech však i kratší, případně naopak delší dobu. Ambulance koordinuje aktivity dalších odborníků v péči o rizikové novorozence a kojence (dětský neurolog, rehabilitační pracovníci, ortoped, oftalmolog, chirurg, psycholog atd.). Ambulance současně zajišťuje kontakt na specializovaná centra pro děti se specifickým zdravotním postižením nejen v rámci kraje. 
Již od roku 2003 je v ambulanci vyšetřeno a ošetřeno více než 1400 dětí ročně. 


 

UZ ambulance primáře Macka se přesouvá na jiný pracovní den; podobně i ambulance rizikových novorozenců a kojenců Dr. Tesařové.

 

Pondělí  11:00 – 14:15 hod ambulance rizikových novorozenců a kojenců (Dr.Tesařová)
  9:30 – 10:30 hod UZ ambulance (prim. MUDr. Macko, Ph.D) 
    (13:00-13:30 hod oběd)
Úterý  11:00 – 14:15 hod ambulance rizikových novorozenců a kojenců (Dr.Tesařová)
    (13:00-13:30 hod oběd)
Čtvrtek 8:00 – 12:30 hod dětská kardiologie (Dr. Lehnertová)
Pátek    8:00 – 14:30 hod  dětská kardiologie (Dr. Lehnertová)
    Ostatní dny se ordinační hodiny v neonatologické ambulanci nemění.

 

Ve Zlíně, dne 4.11.2019

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn