Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení má tři organicky propojené části. Lůžkovou část, specializované ambulance a vlastní diagnostickou část.
 

Lůžková část

Ženská stanice, mužská stanice, JIP  
Lůžková část má 40 standardních lůžek a 10 lůžek na jednotce intenzivní péče.
Na lůžkovou část jsou přijímáni jak pacienti s akutními stavy, tak plánovaní za účelem
vyšetřování a léčby. Neurologické oddělení má statut iktového centra, které se specializuje na diagnostiku a léčbu akutní CMP (laicky mrtvice).
Zajišťujeme léčbu akutní CMP trombolýzou (pokud jsou splněna kritéria) pacientům zlínského kraje (u CMP mimo okres Uh. Hradiště).
  

Ambulantní část

Příjmová a konziliární neurologická ambulance
Na neurologické ambulanci KNTB jsou přednostně vyšetřováni pacienti přivezeni posádkou RZP, pacienti hospitalizovaní na různých odděleních nemocnice, kteří jsou schopni se do ambulance dostavit(imobilní pacienti, nebo ti, kteří z různých důvodů nejsou schopni vyšetření v ambulanci, jsou konziliárně vyšetřováni na svých odděleních).
Dále jsou zde vyšetřováni pacienti objednaní z ordinací neurologických a praktických lékařů a pacienti s akutními obtížemi neurologického charakteru.

         
Protizáchvatová poradna
V naší ambulanci pečujeme o pacienty se záchvatovým onemocněním. Mezi záchvatovitá onemocnění v neurologii patří především epilepsie, ale také afektivní respirační křeče, synkopy (kolapsy, mdloby), narkolepsie, hypersomnie, menierův syndrom či tetanie.
 
Poradna pro cévní onemocnění mozku
Zaměřuje se na diagnostiku a sekundární prevenci pacientů s cévním onemocněním mozku, (například po ischemickém či hemoragickém iktu, s cévní malformací, aneuryzmaty či stavy po subarachnoideálním krvácení).
Součástí je i indikace neurochirurgické a intervenční léčby u  pacientů se stenózou extrakranialních tepen.
            
Dětská neurologická ambulance
Vyšetřujeme zde děti s bolestmi hlavy, epileptickými záchvaty, nervosvalovým onemocněním, nebo děti odeslané praktickými lékaři k vyšetření. Sledujeme děti po úrazech hlavy, s dětskou mozkovou obrnou, lehkou mozkovou dysfunkcí, ale i děti předčasně narozené.
 
Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění nervové soustavy
(MS centrum)
V červnu 2002 bylo ministrem zdravotnictví ČR zřízeno Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při neurologickém oddělení Baťovy nemocnice Zlín.
Náplní práce tohoto centra je superkonziliární činnost pro neurology ambulantní i nemocniční zlínského kraje (okresy Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín) pro pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Je zde prováděna kompletní diagnostika nemoci (vyšetření mozku a míchy magnetickou rezonancí, vyšetření liquoru na oligoklonální protilátky a vyšetření evokovaných potenciálů, především zrakových, ale i jiných modalit) a indikace k léčbě glatiramerem acetate a interferony, která podléhá přesně definovaným kritériím a léčebným postupům. Součástí MS centra je od roku 2017 stacionář, který slouží k aplikaci léčebné infuzní terapie ambulantně.
 
Centrum pro diagnostiku a léčbu parkinsonických a dystonických syndromů
Poradna se zabývá degenerativními onemocněními nervové soustavy, která se projevují poruchou hybnosti, mimovolními abnormálními pohyby a poruchou paměti, koncentrace a chování. Pro tato onemocnění zajišťuje širokou škálu diagnostických a léčebných postupů, zárověň poskytuje konzultační činnost pro pacienty z jiných pracovišť.
 

Diagnostická část

Neurosonografická laboratoř
V rámci této laboratoře je prováděno duplexní sonografické vyšetření intrakraniálních a extrakraniálních tepen včetně vertebrobasilárního povodí. Vyšetření nám zobrazí vyšetřovanou část tepny nebo žíly a poskytne informace o průtoku krve v cévách.
 
EMG laboratoř, EP (VEP, BAEP, MEP, SEP), nervosvalová poradna
Eletromyografická laboratoř se zabývá diagnostikou onemocnění periferních nervů (např. polyneuropatie, úžinové syndromy, radikulopatie), předních rohů míšních, centrálního a periferního motoneuronu, poruchami nervosvalového přenosu (např. myastenie gravis) či onemocněním svalů (myositidy, myopatie....). EMG vyšetřením se měří rychlost vedení vzruchu periferním nervem pomocí elektrostimulace a velikost elektrické odpovědi na stimulaci ve svalu (křivka nás informuje o poškození nervu) a jehlové vyšetření jednotlivých svalů (křivka nás informuje o poškození svalu).
EP- evokované potenciály je vyšetření sledující aktuální elektrickou aktivitu mozku v reakci na podněty zvenčí. V naší laboratoři provádíme zrakové evokované potenciály (VEP), sluchové evokované potenciály (BAEP), somatosenzorické evokované potenciály (SEP) a motorické evokované potenciály (MEP). Provádíme aplikaci Botulotoxinu, jsme regionální centrum pro léčbu spasticky.
 
EEG  laboratoř
EEG = elektroencefalografie, je vyšetření registrující aktuální elektrickou aktivitu mozku pomocí elektrod, které jsou upevněny ve speciální čepici na povrchu lebky. Slouží k odhalení změn v elektrické aktivitě mozku při podezření na jeho poškození. Indikuje se obvykle při záchvatových onemocněních, poruchách vědomí, při zánětech, úrazech nebo otřesech mozku a také při psychiatrických onemocněních. Používá se i při sledování procesů probíhajících ve spánku. EEG pomáhá při stanovení diagnózy epilepsie.
           
 

 

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn