Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Členění oddělení - CKG

Členění oddělení - CKG

Ambulantní část

Ambulance
jsou umístěny ve 2. etáži budovy 48. 

Geriatrická ambulance a konziliární činnost

Vyhodnocení zdravotního a funkčního stavu geriatrického pacienta, kontrola a stanovení komplexního léčebného ambulantního režimu, dispenzarizace rizikového seniora, EKG, EKG a TK Holter pro hospitalizované pacienty.
 
Pondělí – Pátek 8.00-14.00
Tel. 577 552 026 
 
Ambulance klinické logopedie
Diagnostika a léčba získaných poruch slovní komunikace (afazie, dysartrie, demence). Ambulance řeší
i poruchy výslovnosti, koktavosti, huhňavosti. 
 
Pondělí – Pátek 7.00-15.30
Tel. 577 552 035 

Ambulance klinické psychologie
Psychologická analýza intelektu, charakteru jedince, hodnocení kognitivních funkcí s psychoterapeutickou intervencí klientely v těžké životní situaci, klientely s psychomatickými a afektivními či neurotickými poruchami. 
 
Pondělí – Úterý  7.00-16.30
Tel. 577 552 015 

Nutriční ambulance

Pracovní náplní této ambulance je diagnostika a podpůrná či kompletní léčba poruchy výživy u pacientů se závažným onkologickým, interním, chirurgickým a jiným onemocněním.  
Pondělí – Pátek dle objednaných pacientů

Tel. 577 552 065 

Lůžková část

Celková kapacita je 128  lůžek. Ta jsou umístěna v několika objektech, které se nacházejí v centrální části areálu KNTB.

Oddělení akutní geriatrie - 6. etáž budovy č. 48 (30 lůžek)
Diagnostika a léčba převážně vnitřních nemocí akutních, akutně zhoršených  chronických nemocí či dekompenzace zdravotního a funkčního stavu u křehkých seniorů trpících vícero závažnými nemocemi a rizikem komplikací, jež zhoršují prognózu a soběstačnost geriatrického pacienta.

Oddělení následné péče s rehabilitací – LDN- 7. etáž budovy č. 48 , 16.pavilon, 17.pavilon (90 lůžek)
Následuje po stabilizaci akutní fáze onemocnění s cílem obnovit předchozí soběstačnost či snížit závislost na pečující osobě. Po dosažení tohoto stavu je pacient propuštěn do ambulantní  péče, byť s určitým zdravotním a funkčním hendikepem.

Oddělení ošetřovatelské péče - 16. pavilon
(5 lůžek)  
Klinický stav vyžaduje odbornou ošetřovatelskou péči, nad níž lékař provádí supervizi.

Sociální lůžka - 17. pavilon (3 lůžka) 
3 sociální lůžka jsou nyní provozována na 17. pavilonu - jedná se o placenou službu. Tato lůžka lze poskytnout pouze pacientům hospitalizovaným v KNTB, a. s. Tito pacienti již nevyžadují zdravotní péči a nemají příbuzné, kteří by byli  schopni zajistit laickou péči v domácím prostředí. Podmínkou je, že pacient má podanou žádost na umístění do Domova pro seniory.  
 

  Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn