Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Antibiotické středisko

Antibiotické středisko

Antibiotické středisko (AS)
je koordinační, metodický a řídící orgán, který odpovídá za praktickou realizaci antibiotické politiky v KNTB. Antibiotické středisko je součástí oddělení lékařské mikrobiologie - viz MP-019 Schvalování vázaných antimikrobních léčiv v KNTB.

Provozní doba – Schvalování vázaných ATB
pondělí - pátek 7.00 – 15.20 hod
sobota, neděle, svátky žádanky neschvalujeme

Antibiotické středisko:
  • rozhoduje o zařazení ATB léčiva do skupin vázaných ATB
  • rozhoduje o vydání vázaného ATB léčiva lékárnou
  • doporučuje, metodicky řídí a konzultuje změny předepsaných ATB v případě neúspěchu léčby pomocí stávajícího léčiva
  • průběžně sleduje a vyhodnocuje výskyt multirezistentních bakterií
  • vede dokumentaci o své činnosti

Antimikrobiální léčiva dále jen ATB se dělí na volná a vázaná.

Volná ATB
ATB neuvedená v seznamu vázaných antibiotik se považují za volná ATB a mohou být indikována kterýmkoliv lékařem. Jsou volně dostupná v lékárně. O schválení jejich vydání AS nerozhoduje.

Vázaná ATB

Za vázaná ATB se považují přípravky, které jsou takto taxativně označeny v Číselníku VZP a dále přípravky přiřazené do této skupiny na nemocniční úrovni AS.

Postup při vydávání vázaných ATB

Vydat vázané ATB lékárnou je možné na základě řádně vyplněné el. žádanky, která je následně schválena odpovědným pracovníkem AS.
Po schválení AS je informace elektronicky přenesena do nemocniční lékárny a je připraveno vychystání a vydání ATB.
Bez předchozí konzultace bude žádanka potvrzena jen v takovém případě, kdy pracovník AS na základě informací, které po své linii může o pacientovi získat, shledá indikaci jako odpovídající.

Změna indikace ATB

Při neúspěchu léčby (především přetrvávající symptomy infekčního onemocnění) je indikována změna ATB a tento krok je doporučeno konzultovat s AS, které při doporučení změny přihlíží již k aktuálnímu kultivačnímu nálezu, současné epidemiologické situaci, celkovému stavu pacienta a ostatním zásadám účelné farmakoterapie.

Sledování multirezistentních bakterií

AS je povinno průběžně sledovat výskyt multirezistentních bakterií v KNTB - MRSA, VRE, ESBL pozitivní enterobakterie a při průkazu jejich vyšší četnosti je povinno informovat příslušné oddělení a spolupracovat při řešení situace s útvarem nemocničního hygienika.
 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn