Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Aktuality OKBF

Aktuality OKBF

Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat imunosupresivum Kyselina mykofenolová v plazmě metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie.
Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA)
 
Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.
U imunosupresiv závisí referenční rozmezí na transplantovaném orgánu, době od transplantace a na kombinaci s dalšími imunosuprsesivy.

Maximální doba odezvy: 1-2 týdny

Ve Zlíně 9. 7. 2020                                                                        Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM


Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat INTERLEUKIN-6 v likvoru.
Jedná se o obecný marker zánětu centrálního nervového systému.
Referenční rozmezí bylo převzato z následující publikace: https://www.degruyter.com/view/journals/labm/35/2/article-p107.xml
Dostupnost: nepřetržitě (7 dnů v týdnu, 24 hodin denně).
 
Ve Zlíně 22. 5. 2020                                                                       Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM


Oddělení klinické biochemie a farmakologie provádí stanovení markerů poškození centrálního nervového systému S-100B (S 100 kalcium vázající protein B) a NSE (neuron specifická enoláza) v likvoru.
Referenční rozmezí jsou následující:
 

 

Referenční meze
20-60 let

Referenční meze
nad 60 let

Csf S-100B

0.303 – 1.437 μg/L

0.326 – 1.609 μg/L

Csf NSE

3.5 – 20 μg/L

6.5 – 27.6 μg/L


Referenční meze byly publikovány českými autory Hajduková et al.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4569754/
Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat 1,25 dihydroxyvitamin D v séru
Odběr: zkumavka s červeným vrškem = srážlivá krev
Indikace: Jedná se test druhého řádu při vyšetřování stavu vitaminu D v organismu. Testem první volby je 25 OH vitamin D, který je zásobní formou vitaminu D.
Test je vhodné indikovat při diferenciální diagnostice hyperkalcémie, podezření na defekt alfa1 hydroxylázy.
1,25 dihydroxyvitamin D v séru bývá snížený u hypoparathyreózy a chronického selhání ledvin.
Maximální doba odezvy: měsíc
Poloha metody na žádance: záložka Vitamíny, AMK
 
Ve Zlíně 10. února 2020                                                                               Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM


Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat antidiabetikum METFORMIN v plazmě metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie.

Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA)

Zkumavky s gelem nelze akceptovat (částečky gelu ničí analyzátor).

Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.
 

Maximální doba odezvy: 1-2 týdny

 

Ve Zlíně 16. 7. 2019                                                                Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM


 

Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat imunosupresiva Cyklosporin A a Takrolimus v plné krvi metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie.
Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA)
Stanovení ze séra není možné, protože 80% cyklosporinu a 90% takrolimu se nachází intracelulárně v erytrocytech.
Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.
U imunosupresiv závisí referenční rozmezí na transplantovaném orgánu, době od transplantace a na kombinaci s dalšími imunosuprsesivy.
 
Maximální doba odezvy: 1-2 týdny
 
Ve Zlíně 31. 5. 2019                                                                       Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM


Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná stanovovat antiarytmikum AMIODARON a jeho metabolit DESETHYLAMIODARON v plazmě metodou Kapalinová chromatografie – tandemová hmotnostní spektrometrie.
 

Odběr: zkumavka s fialovým vrškem = na krevní obraz (s přísadou K3EDTA)
 

Odběr je nejlépe provést PŘED další plánovanou dávkou. Všechny referenční meze pro lékové hladiny jsou nastaveny pro koncentraci před následující dávkou.
Maximální doba odezvy: 1-2 týdny


 Oddělení klinické biochemie a farmakologie začíná od září 2017 stanovovat pro pacientky s rizikovým těhotenstvím testy na diagnostiku preeklampsie:


sFlt-1 (solubilní receptor tyrozinkinázového typu-1)

PLGF (placentární růstový faktor)

Pro interpretaci je rozhodující poměr obou testů.

Horní referenční mez poměru metod sFLT-1/PLGF:

pro 16.-19. týden gravidity = 27

pro 20.-34. týden gravidity = 38

Pokud je hodnota menší, preeklampsie je nepravděpodobná po dobu následujícího týdne.

Pokud je hodnota větší, preeklampsie se může rozvinout se zvýšenou pravděpodobností do čtyř týdnů. (pozitivní prediktivní hodnota testu pro preeklampsii a/nebo komplikace, pro poměr 38-85, je 64,8%) 

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn