Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Akreditace, kontrola kvality

Akreditace, kontrola kvality

Pracoviště je registrováno v Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR a splňuje předpoklady pro rozvoj kvality svých služeb v SZÚ - Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví a Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP.

Pracoviště dne 23.6.2011 úspěšně splnilo podmínky NASKL AUDITU I pro oblast 802 - pracoviště lékařské mikrobiologie.

Pracoviště dne 19.6.2012 úspěšně splnilo podmínky NASKL AUDITU II pro oblast 802 - pracoviště lékařské mikrobiologie.

Pracoviště dne 4.6.2014 úspěšně splnilo podmínky NASKL AUDITU II – Dozorový audit A pro oblast 802 - pracoviště lékařské mikrobiologie.

Vzdělávání - Akreditace
Pracoviště získalo akreditaci podle ustanovení § 13 odst.1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění předpisů k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor Lékařská mikrobiologie, platnost do 16.7.2022.
Pracoviště získalo akreditaci podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění předpisů k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Mikrobiologie, platnost do 31.10.2019.
Pracoviště získalo akreditaci podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění předpisů k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Zdravotní laborant – Mikrobiologie, platnost do 31.10.2019.

Kontrola kvality

Pracoviště je ve spektru prováděných bakteriologických a serologických vyšetření zařazeno do systému Externího hodnocení kvality Akreditačního centra Státního zdravotního ústavu v Praze (EHK AP OLM) a v oblasti imunologie v Systému externí kontroly kvality (SEKK) Pardubice.
V častých pravidelných kontrolách dosahujeme trvale výborných výsledků. Od Střediska pro kvalitu laboratoří SZÚ Praha jsme obdrželi Certifikát správné diagnostiky, který každoročně obnovujeme.
Kontrola kvality vyšetření izolátů v zúčastněných laboratořích zajišťuje mezinárodně uznávaný systém NEQUAS (UK), jeho certifikát o kvalitě vlastníme.

Mezinárodní spolupráce

Antibiotické středisko je zapojeno prostřednictvím Národní referenční laboratoře SZÚ Praha do evropského systému EARSS - Evropská studie antimikrobiální rezistence a surveillance -systému pro monitorování rezistence invazivních bakteriálních kmenů S.pneumoniae, E.coli, S.aureus, E.faecalis, E.faecium, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (likvor, krevní řečiště).

Vědecko-výzkumná činnost

Od roku 2009 se podílíme na GRANTU: Molekulárně-biologická analýza a klinický význam širokospektrých betalaktamáz v podmínkách České republiky ve spolupráci s LF UP Olomouc a Ústavem mikrobiologie LF UP v Olomouci.

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn