Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Traumatologické oddělení

Traumatologické oddělení

Traumatologické oddělení
V našem oddělení zajišťujeme komplexní léčbu polytraumat, sdružených poranění jako i monotraumat u dětí a dospělých. Máme k dispozici osteosyntetické implantáty evropské a světové úrovně jako jsou Synthes, Stryker, Alinex, Aura, DePuy, Mitek, Johnson - Johnson, Beznoska, Medin. Jsme také schopni léčit následky úrazů. Mimo jiné se zabýváme i sportovními úrazy, a to prakticky všech druhů sportů. Mezi naše specializace patří poranění skeletu ruky, parciální náhrady ramenního a kyčelního kloubu (CKP), artroskopie všech velkých kloubů a komplexní management při léčbě chronických posttraumatických defektů včetně moderního hojení ran. Při vyšetření velkých kloubů využíváme artroskopii jako vyšetřovací a léčebnou metodu, díky níž může lékař přímo prohlédnout postižený kloub a pomocí endoskopického nástroje v něm provést chirurgický zákrok. Je to metoda miniinvazivní.

Ošetřujeme nejen pacienty z bývalého okresu Zlín, ale fungujeme jako pracoviště vyššího typu pro řešení závažných poranění v rámci celého Zlínského kraje i ve spolupráci s ostatními traumacentry. Komplikované dětské úrazy jsou konzultovány s dětskou klinikou chirurgie, ortopedie a traumatologie v Brně (prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.).

Traumatologické oddělení má k ošetřování těžkých úrazů nepřetržitě připraveno úrazové oddělení s akutním příjmem, který zabezpečuje plynulé pokračování péče přednemocniční poskytované RZS a leteckou záchrannou službou, která zajišťuje přepravu těžce zraněných. Na příjmovou část navazuje diagnostický komplement a nepřetržitý provoz pohotovostních operačních sálů, které jsou moderně vybaveny k ošetřování dutinových i končetinových poranění, včetně zajištění aseptického prostředí na úrazovém operačním sále s laminárním prouděním vzduchu.

V průběhu roku 2014 jsme ošetřili v ambulancích celkem 38 tisíc pacientů, z toho 6700 dětí, a 2418 pacientů bylo hospitalizováno. Za rok 2014 naše pracoviště zaznamenalo a léčilo 150 polytraumatizovaných pacientů, kteří jsou také uloženi do registru polytraumat ČR .

Oddělení je vybaveno moderní přístrojovou technikou i operačními nástroji a implantáty k biologické osteosyntéze všech kostí jak pro vnitřní, tak pro zevní fixaci. Spolupracujeme se specialisty ostatních oborů - ARO, ortopedie, břišní, cévní a hrudní chirurgie, neurochirurgie, stomatochirurgie, plastické chirurgie, očního oddělení, ORL a dalších. Nezřídka se na ošetřování poraněného na operačním sále podílejí simultánně dva týmy specialistů různých oborů. Jedna z priorit je využití a zdokonalování mininvazivních artroskopických metod. V současnosti je prováděno široké spektrum výkonů prakticky všech končetinových kloubů. Nezbytnou součástí našeho oddělení je i centralizované oddělení intenzivní péče operačních oborů (JIP), které je v těsném sousedství. Ošetření lehčích a středně těžkých poranění probíhá nepřetržitě v prostorách traumatologické ambulance. Ambulantní trakt disponuje celkem třemi vyšetřovnami a sádrovnou. Ošetřování těžce poraněných pacientů, kteří vyžadují podporu základních životních funkcí, probíhá v prostorách oddělení urgentního příjmu. Na úrazové oddělení bezprostředně navazuje diagnostický komplement radiodiagnostického oddělení, který umožňuje neodkladné provedení potřebných vyšetření. Disponuje nejmodernějšími přístroji RTG s přenosem typu PACS, spirální CT s možností 3D rekonstrukcí, ultrasonografie, magnetická rezonance, angiografie apod.

Operační sály
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. poskytuje pracovní prostor a zázemí pro 10 operačních oborů.  Operační sály jsou vybaveny moderními technologiemi pro provádění i velmi náročných operací. Sály jsou klimatizované s laminárním prouděním vzduchu.


  • Dálkově ovládané komponentní operační stoly umožňují uzpůsobení tvaru stolu dle typu prováděné operace a polohování pacienta během operačního zákroku.
  • Pojízdné sálové RTG přístroje se používají pro určité druhy operací a operační sály jich mají celkem pět. Rentgenové snímky, zhotovené v radiodiagnostickém oddělení, jsou předávány po síti (PACS) a na sálech jsou operatérovi k dispozici v digitalizované podobě na LCD monitorech přímo u operačního stolu.
  • Nezbytnou součástí soudobých operací je moderní anestézie (znecitlivění). Ta je prováděna na anesteziologických přístrojích vybavených moduly ke sledování životních funkcí pacienta a řízenému podávání anestetik. Nastavitelné alarmy (poplachová hlášení), řízené mikroprocesory, "hlídají" pacienta během operace a usnadňují náročnou práci anesteziologa a anesteziologické sestry.
  • Přesné usazení umělých kloubů řídí bezdrátové navigační zařízení v ortopedických sálech.
  • Laparoskopické operace vyžadují speciální nástroje, endoskopickou kameru a video-řetězec. V současnosti máme čtyři takové sestavy (nově s vysokým rozlišením obrazu HDTV). Čtyři operační mikroskopy slouží potřebám neurochirurgie, očního oddělení, plastické chirurgie a ORL.
  • Od r. 2006 používáme rouškování operačního pole na jedno použití, jak nám to ukládá evropská a česká norma.
  • Podrobnější informace o prováděných operacích najdete na stránkách jednotlivých operačních oborů.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn