Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Struktura oddělení - patologie

Struktura oddělení - patologie

Bioptický provoz

Biopsie je diagnostická metoda spočívající v odběru tkáně z živého jedince s předpokládanou patologickou změnou, potřebné k následnému morfologickému vyšetření pomocí mikroskopu.

Bioptické vyšetření hraje klíčovou roli v onkologii, ale i dalších medicínských specializacích.
K nejčastějším diagnostickým odběrům patří: excize kožních afekcí, endoskopické vzorky, veškerý operační materiál, excize topograficky určených změn měkkých tkání, orgánové excize z ohraničených procesů.

 

Příjem materiálu

Materiál přijímá naše oddělení každý všední den od 6.30 do 14.30 hod.
Každý materiál je označen bioptickým číslem, kterým je označena i průvodka, a pod tímto číslem je veden po celou dobu zpracovávání.
Proces zpracování trvá  24 hod. Lékař patolog stanoví histopatologickou diagnózu, v některých případech je nutné doplnění speciálních metod.
Po řádném zpracování a stanovení diagnózy lékařem jsou výsledky vyšetření podepsány lékařem stanovujícím diagnózu, doplněny razítkem. Poté jsou odesílány na jednotlivá oddělení. Pokud se jedná o zhoubný nádor, zasílají administrativní pracovnice kopie na onkologický registr.
Všechny kopie výsledků uchováváme v našem oddělení 10 let.
Zpracovaný materiál uchováváme v našem oddělení 10 let. Bloky se zhoubnými novotvary budeme od roku 2011 skladovat trvale.

Peroperační vyšetření

V průběhu operace chirurg odebere část nádorové tkáně. Peroperační materiál se musí ihned bez fixace dodat do oddělení patologie. Zde lékař tkáň popíše, přikrojí. Laborantka připraví preparát (zmražení, nakrájení, obarvení) a lékař patolog provede mikroskopické vyšetření. Histopatologickou diagnózu sdělí odečítající lékař telefonicky operujícímu lékaři do 20 minut.
Nejčastěji se peroperačně vyšetřují nádory varlat, dělohy, střeva, CNS z důvodů upřesnění biologického chování nádoru a následně případného rozšíření operačního výkonu.

 

Imunohistochemické a imunocytochemické vyšetření

Jedná se o metodu, při níž se ve vyšetřovaném bioptickém či cytologickém vzorku tkáně prokazuje přítomnost určitých antigenů pomocí specifických protilátek. Lze např. rozlišit některé typy buněk či prokázat některé chorobné změny.
Toto vyšetření pomáhá lékařům upřesnit diagnózu, specifikovat různé druhy nádorů apod.
Např. u nádorů mléčné žlázy provádíme vždy imunohistochemické vyšetření (estrogen, progesteron, Her 2, proliferační marker ki67), což je důležité pro následnou onkologickou léčbu.
Jedná se o vyšetření velmi nákladné, proto nevlastníme celé spektrum všech možných protilátek, ale jenom ty základní a nejvíc používané.
V případě nutnosti odesíláme tkáňové bločky na specializovaná vyšší pracoviště: FN Praha Motol, FN Olomouc, Plzeň. Současně, dle dohody, odesíláme tkáňové bloky ke druhému

Cytologický provoz

Cytodiagnostika patří mezi mikroskopické vyšetřovací metody vycházející ze základních poznatků patologie.

Například vyšetření:
  • tekutin z tělesných dutin – výpotky,
  • materiál z respiračního systému,
  • materiál ze zažívacího systému,
  • cytologické nátěry štítné žlázy,
  • cytologické nátěry z prsů.
Materiál je zasílán z jiných oddělení (plicního, gynekologického, endokrinologického, onkologického atd.) ve zkumavkách, nebo jako již natřený nativní preparát s průvodním listem k cytologickému vyšetření. Průvodní list musí být vyplněn stejně jako u bioptického vyšetření.
Materiál na cytologické vyšetření přijímáme každý všední den od 6.30 hod do 14.00 hod. Výsledky cytologických vyšetření zasíláme klinickým lékařům do jednoho týdne.

Nekroptický provoz

Pitva se provádí pouze z důvodů diagnostických, terapeutických a stanovených zákonem. Jedná se přibližně o 9 % zemřelých.
Oběti násilných trestných činů, nejasných úmrtí mimo KNTB, eventuálně autonehod, jsou převáženy pohřební službou do Ústavu soudního lékařství Olomouci či v Brně. V případě podezření na prionové onemocnění se pitva provádí povinně v Praze 4 v Národní referenční laboratoři prionových chorob. Přeprava je hrazena zdravotní pojišťovnou.
Zemřelého odváží pohřební služba, která převzetí potvrdí podpisem.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn