Struktura oddělení

Struktura oddělení

Oddělení se skládá z těchto úseků: ATB (antibiotické) středisko, klinická bakteriologie, střevní a nozokomiální nákazy, parazitologie, TBC nákazy, serologie a imunologie, PCR laboratoře (genová sonda), virologie, mykologie, minivarna a umývárna, příjem vzorků a expedice výsledků.

Odborná charakteristika jednotlivých úseků
   • Antibiotické středisko: konzultace ATB terapie, sledování resistencí, ATB politika
   • Klinická bakteriologie: diagnostika bakteriálních infekcí (kultivace a identifikace bakteriálních původců a testování citlivosti na ATB)
   • Střevní a nozokomiální nákazy: průkaz střevních patogenů, vyšetřování materiálu dodávaného ústavním epidemiologem
   • Parazitologie: diagnostika parazitárních infekcí
   • TBC nákazy: mikroskopický, kultivační, biochemický průkaz M. tuberculosis a atypických kmenů TBC včetně stanovení citlivosti vůči základním tuberkulostatikům
   • PCR laboratoř: PCR TBC, CMV, chlamydií, HSV a VZV, VHB, VHC
   • Serologie + imunologie: průkaz antigenů a protilátek serologickými a imunologickými metodami
   • Virologie: serologická diagnostika virových infekcí
   • Mykologie: mikroskopický a kultivační průkaz mykologických nákaz
   • Minivarna a umývárna: příprava roztoků, dekontaminace, mytí, sterilizace materiálu
   • Expedice: příjem vzorků a expedice výsledků, telefonické hlášení výsledků


Odborná osvědčení

Pracoviště získalo akreditaci podle ustanovení § 14 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 41 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění předpisů k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor lékařská mikrobiologie.
Pracoviště je registrováno v NASKLu – Registru klinických laboratoří při ČLS JEP.
Dne 23.6.2011 úspěšně splnilo podmínky AUDITU I NASKL pro odbornost 802 - pracoviště lékařské mikrobiologie.  
Dne 19.6.2012 úspěšně splnilo podmínky AUDITU II NASKL pro odbornost 802 - pracoviště lékařské mikrobiologie viz zde.

Pracoviště pracuje na vysoké odborné úrovni dokumentované získanými osvědčeními pro jednotlivé metodiky, které uděluje SZÚ, SEKK a NEQUAS.
Pracoviště se účastní EARSS – Evropská studie antimikrobiální rezistence a surveillance kmenů ve spolupráci s NRL pro ATB Praha.

Napište nám své připomínky, náměty, názory. 

S dotazy týkajícími se Vašeho zdraví se obracejte telefonicky přes odkaz Kontakty nebo Ambulance konkrétního oddělení.

   

Pro odeslání dotazu vyplňte prosím následující kód:
Captcha
Položky označené (*) jsou povinné.