Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Struktura oddělení - ARO

Struktura oddělení - ARO

Anesteziologická část
V roce 2013 jsme zajistili anestezii či analgosedaci více než 13 000 pacientů.
Poskytujeme anesteziologickou péči u všech prováděných výkonů u všech operačních oborů i u pacientů s nejvyšším rizikem, tj. s komplikovanými vedlejšími diagnózami. Jedná se o komplikované operace břišní a hrudní chirurgie, urologické, gynekologické, neurochirurgické, ortopedické a traumatologické operace, výkony plastické chirurgie, oční operace, operace v oblasti tváře a krku nebo dutiny ústní. Podáváme anestézii i v nechirurgických oborech, např. při léčebných procedurách na interní klinice, onkologii, při CT či MR vyšetření apod.
Anesteziologická část poskytuje i analgosedaci k bezbolestnému provádění malých operačních, diagnostických a léčebných výkonů, popřípadě i pouze anesteziologický dohled při vyšetřeních a výkonech s ohrožením základních životních funkcí. Na požádání zajišťuje rovněž epidurální analgezii v průběhu porodu.
Kromě celkové anestézie poskytujeme i různé typy svodné anestézie, od centrálních blokád v míšním kanále až po bloky periferních nervů – u těchto se stále více rozvíjí ultrazvuková navigace při vyhledávání místa aplikace. Některé typy periferních blokád jsou i přímo vyžadovány u některých chirurgických výkonů.
Nedílnou součástí anesteziologické péče je pooperační intenzivní sledování pacientů na dospávacím pokoji. Zde je zajišťována pooperační analgetizace a kontrola životních funkcí i případných pooperačních komplikací po dobu 2 hodin po operaci. Tato služba významně zvyšuje bezpečnost a komfort pacientů po operacích. V případě nekomplikovaného průběhu pobytu na dospávacím pokoji je pacient převezen zpět na standardní oddělení.


Jednotka intenzivní resuscitační péče ARO RES

Poskytuje vysoce specializovanou komplexní resuscitační péči. Na lůžkové oddělení přijímáme pacienty po těžkých (nejčastěji dopravních) nehodách, nemocné s dechovou nedostatečností způsobenou zápalem plic, chronickou bronchitidou, astmatem, nemocné po úrazech hlavy, po cévních mozkových příhodách s bezvědomím, nemocné se srdečním selháváním, po srdečním infarktu, po kardiopulmonální resuscitaci, v septickém šoku a v neposlední řadě i po náročných a komplikovaných operačních výkonech.
Naše oddělení je nyní vybaveno speciálními resuscitačními lůžky a dýchacími přístroji s možností invazivní i neinvazivní umělé a podpůrné plicní ventilace. Mimo standardní monitorování jsme schopni monitorovat také nitrolební a nitrobřišní tlak, krevní oběh a srdeční funkce přístroji pro invazivní i neinvazivní monitoraci hemodynamiky nebo mozkové funkce elektroencefalograficky. Při selhání ledvin nahrazujeme jejich funkci kontinuální hemodiafiltrací nebo intermitentní dialýzou. Rozvíjíme postupy komplexní ultrazvukové diagnostiky v intenzivní péči. Ve spolupráci s Interní klinikou provádíme mechanickou podporu oběhu intraaortální balonkovou kontrapulzací. Oddělení je vybaveno přístroji pro bronchoskopii, analýzu krve (POCT - point-of-care testing), pro vyšetření krevní srážlivosti metodou trombelastografie, přístrojově je zabezpečeno dávkování léků a tekutin. Ve spolupráci s fyzioterapeuty je zajištěna rehabilitační péče o kriticky nemocné pacienty.
O nemocné se stará tým lékařů - intenzivistů a zvláště vyškolených zdravotních sester. Péče je tak náročná, že téměř každý pacient vyžaduje plnou pozornost jedné sestry po celých 24 hodin. Mimo léčebné postupy, rehabilitaci, umělou výživu je součástí léčby analgosedace, kdy si nemocný neuvědomuje plně okolí, nevnímá bolest ani svůj kritický stav. V nejlepším případě nemá pacient po dlouhodobém pobytu na ARO RES žádné negativní vzpomínky nebo si pobyt nepamatuje. Na oddělení probíhá ošetřovatelská péče podle konceptu bazální stimulace, kdy jsou částečně do péče o pacienty zainteresováni příbuzní. Podrobnější informace o metodě Vám sdělí ošetřující lékaři a sestry.
Návštěvy jsou po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem možné kdykoliv mimo noční hodiny. Prosíme však o dodržování návštěvní doby denně od 14.00 do 16.00 hodin.

Jednotka následné intenzivní péče ARO NIP
Pracoviště NIP zajišťuje vysoce specializovanou intenzivní lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění a neobnovila se některá ze životních funkcí. O nemocné se stará tým lékařů - intenzivistů a zvláště vyškolených zdravotních sester. Péče je tak náročná, že téměř každý pacient vyžaduje plnou pozornost personálu po celých 24 hodin. Mimo léčebné postupy, ošetřovatelskou péči a výživu je součástí péče intenzivní rehabilitace. Na oddělení probíhá ošetřovatelská péče podle konceptu bazální stimulace, jejímž cílem je pomoci pacientovi zvládnout co nejlépe složité období hospitalizace a podporovat jeho individuální vývoj, přičemž se snažíme do péče zapojit i nebližší příbuzné našich pacientů. Podrobnější informace o metodě Vám ochotně sdělí ošetřující lékaři a sestry.

Návštěvy na ARO NIP jsou povoleny s ohledem na provoz oddělení, doporučená doba návštěv je 14.00 – 16.00 nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem i v jiný čas.
Tel. 577 552 081, 577 552 091, 577 552 093

Jednotka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče ARO DIOP

Pracoviště DIOP je určeno pro pacienty, kteří vyžadují dlouhodobější léčbu a rehabilitaci po stabilizaci kritického stavu a jejich stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale stále je nutná intenzivní ošetřovatelská péče o dýchací cesty, tím se rozumí pravidelná toaleta dýchacích cest, oxygenoterapie, odsávání, nebulizace. Naše oddělení je vybaveno přístroji pro kontinuální monitoraci vitálních funkcí, elektrickými polohovacími lůžky, antidekubitními matracemi a přístroji pro přesné dávkování léků a infuzních roztoků. Cílem, poskytované péče je zajištění přechodu pacientů z oddělení Následné intenzivní péče (NIP) a ARO/JIP, do zařízení následné péče (LDN) či domácí péče.
Na oddělení probíhá ošetřovatelská péče podle konceptu bazální stimulace, jejímž cílem je pomoci pacientovi zvládnout co nejlépe složité období hospitalizace a podporovat jeho individuální vývoj, přičemž se snažíme do péče zapojit i nebližší příbuzné našich pacientů. Podrobnější informace o metodě Vám ochotně sdělí ošetřující lékaři a sestry.

Návštěvy na ARO DIOP jsou povoleny s ohledem na provoz oddělení, doporučená doba návštěv je 14.00 – 16.00 nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem i v jiný čas.
Tel. 577 552 066

Jednotka intenzivní péče septická a aseptická
Pomáháme dospělým pacientům překonat těžké období po úrazu, operaci či porodu. Na 20 lůžkách poskytujeme vyšší intenzivní péči pacientům všech operačních oborů v KNTB, kteří ji potřebují.
Jednotka intenzivní péče vznikla v roce 1999 sloučením jednotlivých chirurgických JIP do jedné velké multioborové jednotky intenzivní péče. Dne 27. října 1999 zahájila činnost aseptická JIP s kapacitou 11 lůžek, 1. ledna 2000 se otevřela druhá část – septická JIP s kapacitou 9 lůžek. Pracoviště se věnuje intenzivní péči o dospělé pacienty, kteří vyžadují podporu a stabilizaci orgánových funkcí v souvislosti s operačním výkonem, těžkými úrazy, komplikovanými porody apod. Staráme se tedy o pacienty z chirurgie, traumatologie, urologie, ortopedie, gynekologie a ORL.
Centralizovaná intenzivní péče představuje celosvětový trend, umožňuje 24 hodinovou lékařskou péči o kritické pacienty, kdy vyškolený personál je v neustálém kontaktu s nemocnými.
Počet pacientů ošetřených v našem oddělení v roce 2007 dosáhl 1250, mortalita (úmrtnost) činila 50, což jsou asi čtyři procenta. Průměrná ošetřovací doba jednoho pacienta činí čtyři dny.
Jednotka intenzivní péče získala 25. února 2008 akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR, čímž se zařadila na úroveň podobných pracovišť ve fakultních nemocnicích.
Jednotka má podobu boxového systému, což znamená, že každý pacient je podle své diagnózy umístěn buď do samostatného proskleného boxu nebo do 2-3 lůžkového boxu. Toto rozdělení má velký význam pro soukromí pacientů a hlavně pro minimalizaci rizika přenosu infekce mezi pacienty. Tomu přispívá i systém klimatizace, kdy je vzduch z každého boxu automaticky filtrován a čištěn.
Každé lůžko má svůj moderní monitor, který 24 hodin snímá EKG křivku, tepovou a dechovou frekvenci a v intervalu 5 - 60 minut měří automaticky krevní tlak, resp. při tzv. „invazivní monitoraci" měří tlak nepřetržitě v čase. Lůžka jsou elektricky nastavitelná, což zvyšuje komfort pacientů, jsou vybavena bezpečnostními postranicemi. K dalšímu vybavení patří elektronické pumpy pro přesné dávkování infuzních roztoků a výživy a 2 až 3 dávkovače pro kontinuální podávání nezbytných léků.
K podpoře životních funkcí má naše oddělení k dispozici čtyři přístroje pro umělou plicní ventilaci, jeden defibrilátor, jeden přístroj pro měření funkce srdce, srdečního výdeje (Vigileo), jeden přístroj plně nahrazující funkci ledvin a dále množství pomůcek, např. pro dechovou rehabilitaci, podávání výživy atd.

Návštěvní hodiny: 14.00 - 16.00, po dohodě s ošetřujícím lékařem i v jiný čas
Septická JIP - tel.: 577 552 579
Aseptická JIP - tel.: 577 552 379
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn