Struktura oddělení - ARO

Struktura oddělení - ARO

Lůžková část:

  • Anesteziologický úsek ARO ANES
  • Resuscitační stanice ARO RES
  • Následná intenzivní péče ARO NIP

Anesteziologický úsek ARO ANES
Představuje aplikaci léčebných postupů, které umožňují provádět operační výkony a vyšetřovací metody v celkovém nebo místním znecitlivění. Kolektiv lékařů a sester úseku anestezie zajišťuje anesteziologickou péči pro všechny operační i neoperační obory. 
Tel. 57 755 2597, 57 755 2596

Resuscitační stanice ARO RES
V resuscitačním oddělení je poskytována péče nemocným, u kterých selhala jedna nebo více životních funkcí. Pacienti jsou přijímáni z ostatních oddělení nebo přímo z terénu po prvotním ošetření zdravotnickou záchrannou službou. Péči pacientům poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně vysoce kvalifikovaný a sehraný tým lékařů a sester. Oddělení je vybaveno devíti resuscitačními lůžky a moderní přístrojovou technikou. Informace o nemocných podává ošetřující lékař nebo službu konající lékař.
Návštěvy v ARO jsou povoleny s ohledem na provoz oddělení, doporučená doba návštěv je 14.00 – 16.00.
Tel. 57 755 2370, 57 7552287, 57 755 2570

Následná intenzivní péče ARO NIP

Pracoviště NIP poskytuje dlouhodobou intenzivní péči o základní životní funkce těm pacientům, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění a neobnovila se některá ze životních funkcí.
Návštěvy v ARO NIP jsou povoleny s ohledem na provoz oddělení, doporučená doba návštěv je 14.00 – 16.00 nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem i v jiný čas.
Tel. 57 755 2081, 57 755 2091, 57 755 2093

Ambulantní část

  • Ambulance bolesti
  • Anesteziologická ambulance
  • Chirurgický urgentní příjem ARO CHUP
  • Urgentní příjem ARO UP

Ambulance bolesti
U pacientů s dlouhodobou (chronickou) bolestí využívá možností lékových kombinací, neinvazivních postupů léčby a invazivních technik. Péče je zajišťována ve spolupráci s dalšími obory (rehabilitací, psychologií, psychiatrií, onkologií a chirurgickými obory). Dlouhodobě provozujeme radiofrekvenční terapii bolesti.
Zajišťujeme infuzní terapii při akutních i chronických stavech.

Anesteziologická ambulance
V anesteziologické ambulanci je zajišťováno předanestetické vyšetření, které je součástí komplexní anesteziologické péče před anestezií.

Pain service

Postupný rozvoj služby s cílem zmírnit a odstranit akutní bolest, řešit a předcházet komplikacím, které bolest způsobují.
Součástí práce je i edukace ošetřujícího personálu a zavádění nových terapeutických postupů do praxe.
Tel. 57 755 2484

Ordinační doba:
pondělí MUDr. Jaroslav Minařík 7.00 – 15.30
úterý MUDr. Barbara Melicharová 7.00 – 15.30
středa MUDr. Jaroslav Minařík 7.00 – 15.30
čtvrtek MUDr. Alena Malíková 7.00 – 15.30
pátek MUDr. Miroslav Šopík 7.00 – 15.30

 

Chirurgický urgentní příjem - ARO CHUP

V pracovní době od 7.00 do 15.30 přijímá pacienty chirurgických oborů.
V době pohotovosti od 15.30 do 7.00 hodin poskytuje pohotovostní službu pro chirurgické obory
(chirurgie a urologie).

Najdete nás v 1. etáži budovy chirurgie.
Tel. 57 755 2270


Vysokoprahový urgentní příjem - ARO UP

Je součástí resuscitačního oddělení a jsou zde přijímáni pacienti primárně ošetření zdravotnickou záchrannou službou.
Urgentní příjem – ARO je umístěn v 2. etáži vedle lůžkové části a je zpřístupněn výtahem z jižní strany budovy chirurgie pro vozy zdravotnické záchranné služby.
Tel. 57 755 2284

Napište nám své připomínky, náměty, názory. 

S dotazy týkajícími se Vašeho zdraví se obracejte telefonicky přes odkaz Kontakty nebo Ambulance konkrétního oddělení.

   

Pro odeslání dotazu vyplňte prosím následující kód:
Captcha
Položky označené (*) jsou povinné.