Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Představení nemocnice

Představení nemocnice

Krajská nemocnice T. Bati je od ledna 2006 akciovou společností s širokou škálou odborných pracovišť. Jediným akcionářem společnosti je Zlínský kraj. Hlavním cílem krajské nemocnice je poskytování kvalitní péče pacientům ve všech specializovaných odděleních.V nemocnici pracuje 2280 zaměstnanců. Péči o pacienty zajišťuje 326 lékařů a lékařek, ostatní zdravotnický personál tvoří 1514 osob a zbytek z celkového počtu zaměstnanců jsou dělnické profese a THP. Ročně v KNTB hospitalizujeme přes 40 tisíc pacientů. K dispozici máme 961 lůžek, z toho je 815 pro akutní péči a 146 pro následnou péči.

Kromě standardní lůžkové a ambulantní péče funguje v některých odděleních moderní léčba v denních stacionářích. Zde je pacientům umožněno podrobit se opakovaně léčebným postupům ve speciálním několikahodinovém režimu, který nahrazuje v řadě případů klasickou hospitalizaci. Denní stacionáře se využívají především v kožním, onkologickém, gynekologickém a ortopedickém oddělení. V řadě oblastí, například v chirurgických, interních, gynekologicko-porodnických a diagnostických oborech, překračuje KNTB regionální úroveň a je spádovou nemocnicí s působností přesahující území Zlínského kraje.

Je významným krajským pracovištěm s centry specializované péče, kterých je šestnáct: onkologické, perinatologické, iktové, kardiovaskulární, diabetologické, onkogynekologické, digestivní endoskopie, urogynekologické, traumatologické centrum, centrum pro screeningovou kolonoskopii, pro biologickou léčbu těžké psoriázy, pro biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů, centrum pro biologickou léčbu těžké urtikárie, centrum pro fotodynamickou léčbu, centrum diagnostiky a léčby poruch spánku a bdění a centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění.Ve vytváření špičkových pracovišť s nejmodernějšími léčebnými postupy chceme pokračovat. 


V r. 2011 jsme získali certifikát kvality ISO 9001 (v r. 2014 jej obhájili) a úspěšně byly realizovány audity I. dle NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře). Ve stejném roce jsme získali certifikát systému řízení podle normy HACCP, jež se týká stravovacího provozu.
V pěti laboratořích KNTB je zaveden systém managementu kvality dle ISO 15189. 


V závěru roku 2016 se v KNTB uskutečnil audit na plnění minimálních standardů kvality a bezpečí. Tyto standardy vycházejí ze zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, prováděcí vyhlášky č.102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Standardy splňujeme a získaný certifikát má platnost do prosince 2019.

Nejbližší budoucnost nemocnice vidíme v jejím dalším rozvoji a modernizaci s cílem zlepšit služby a prostředí pro pacienty a zaměstnance, zajistit vysokou kvalitu specializované péče a trend poskytování služeb moderní medicíny.
Veškeré kroky nemocnice směřují ke zlepšení kvality i dostupnosti léčebné péče a spokojenosti pacienta.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn