Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Pojišťovny

Pojišťovny

(údaje jsou platné k 1. 1. 2013)

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

Pro naše pojištěnce - bezpříspěvkové dárce krve a dárce kostní dřeně, jsme připravili zvýhodněné cestovní pojištění a také bodové zvýhodnění v rámci programu Zdravý život.
Podrobnější informace o uvedené nabídce naleznete na www.vzp.cz – klienti – výhody a příspěvky – výhody pro dárce krve

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů:
- bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů lze poskytnout za každý třetí odběr dárkovou poukázku v hodnotě 300,- Kč
- dárcům, kteří získají stříbrnou Janského plaketu (20 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 500,- Kč
- Dárcům zlaté Janského plakety (40 odběrů) činí hodnota poukázky 1000,- Kč.
- Dárcům, kteří získají Zlatý kříž (3. tř. za 80 odběrů, 2. tř. za 120 odběrů, 1. tř. za 160 odběrů), lze poskytnout poukázku v hodnotě 2000,- Kč.
- U dárců kostní dřeně lze poskytnout poukázku v hodnotě 2000,- Kč. Příspěvek se neposkytuje za dárcovství v zahraničí.

Pozn.: Poukázku lze poskytovat pouze v průběhu roku, kdy byl realizován třetí odběr. Nelze ji uplatnit zpětně za předcházející roky. Příspěvek lze poskytnout pouze v roce, ve kterém je ocenění uděleno.

K poskytnutí příspěvku je třeba předložit následující doklady:
Žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu nebo získat na pobočce VoZP ČR),
kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu,
kopii dokladu o udělení stříbrné, zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže,
dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru.

Pozn.: Příspěvek za získání Janského plakety a Zlatého kříže lze poskytnout až po obdržení ocenění od Českého červeného kříže.


205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Dárce krve obdrží v transfuzním oddělení bezprostředně po odběru 1 balení vitamínů.

 

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

Dárce krve obdrží v transfuzním oddělení bezprostředně po odběru 1 balení vitamínů.


211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Dárce krve si zakoupí vitamín v lékárně a požádá ZP MV ČR o příspěvek.
Výše příspěvku činí max. 80,- Kč.


213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Bezpříspěvkovým dárcům krve poskytujeme vitamíny, které jsou dárcům bezprostředně po odběru vydány na transfuzním oddělení.

Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví těm, kteří darovali krev:
nejméně 10x (Bronzová a Stříbrná Janského plaketa), přičemž poslední odběr musí být po 1.1.2008,
a to do výše 500 Kč
nejméně 40x (Zlatá Janského plaketa) do výše 1.000 Kč
nejméně 80x (Zlatý kříž ČČK 3. třídy) do výše 1.500 Kč
nejméně 120x (Zlatý kříž ČČK 1. a 2. třídy) do výše 3.000 Kč
Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví těm, kteří darovali kostní dřeň do výše 3.000 Kč.


Dárce krve nebo kostní dřeně může příspěvek 500,-Kč využít na úhradu:
- nákupu v lékárnách, prodejnách zdravotnické techniky
- nákupu v prodejnách oční optiky
- léčby zrakových vad laserem
- očkování a ošetření nehrazeného ze zdravotního pojištění
- stomatologické péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Dárce krve s příspěvkem 1.000 Kč, 1.500 Kč nebo 3.000 Kč

a kostní dřeně s příspěvkem 3.000 Kč může příspěvek využít na úhradu:
- ozdravných pobytů
- nákupu permanentky na plavání.

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn