Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Oddělení radiační onkologie

Oddělení radiační onkologie

Oddělení radiační onkologie – pavilon 21 a 21A


Poskytovaná terapie:

 • protinádorová radioterapie – kurativní, paliativní - 3D konformní terapie, IMRT, brachyterapie, RTG (ortovoltážní) terapie
 • nenádorová radioterapie (ozařování bolestivých patních ostruh, revmatických postižení kloubů, artróz velkých kloubů, bolestí loktů "tenisový loket", protizánětlivé ozařování nehojících se panaritií atd.)

Oddělení radiační onkologie obsahuje:

Pavilon 21
 • Lůžková jednotka
 • Ortovoltážní terapie - Gulmay

 Pavilon 21A
 • registrace
 • radioterapuetická ambulance
 • úsek lékařské fyziky a radiační ochrany
 • Ozařovny: lineární urychlovač ELEKTA Synergy, CT simulátor, C rameno, brachyterapie 
 
Pavilon 21

Lůžková jednotka

21. pavilon, l. patro - východ, tel. 577 55 2625
 


Nabízené služby:
 • radioterapie vyžadující hospitalizaci (hyperfrakcionace, věk pacienta, komorbidity)
 • konkomitantní chemoradioterapie (současné podávání cytostatik, biologické léčby v průběhu radikálního ozařování) vyžadující hospitalizaci
   

Ortovolážní terapie Gulmay 3225

21. pavilon, odd. radiodiagnostiky
Telefon: 577 552 113Nabízené služby:
 • nenádorová radioterapie (ozařování bolestivých patních ostruh, revmatických postižení kloubů, artróz velkých kloubů, bolestí loktů "tenisový loket", protizánětlivé ozařování nehojících se panaritií atd.)
 • kurativní léčba kožních zhoubných nádorů obtížně řešitelných nebo neřešitelných chirurgicky
 • paliativní léčba zhoubných nádorů – ozařování kostních a kožních metastáz
   
Pavilon 21A

Registrace

tel. 577 55 2598
Objednávání pacientů na ortovoltážní (RTG) terapii


Radioterapeutická ambulance

tel. 577 55 2528

 

Nabízené služby:
 • Radioterapeutická konsiliární služba - dokumentační, event. s vyšetřením pacienta radioterapie probíhá na našem pracovišti, event. na RTO Holešov dle bydliště pacienta
 • Konkomitatní chemoradioterapie (kombinovaná radioterapie a chemoterapie, event. biologická léčba) – podáváná ambulantně
 • hormonální léčba využívající účinku některých hormonů pro blokádu nádorového růstu (zvláště nádory prsu a prostaty), většinou ve formě tablet
 • speciální podpůrná léčba (např. léčba bisfosfonáty blokujícími rozvoj kostních metastáz)
 • dispenzarizace onkologických pacientů po RT
rozpis ambulancí:
Personál: lékař, 2 sestry
 
Úsek lékařské fyziky a radiační ochrany

Hlavní činnost:
 • Úsek lékařské fyziky a radiační ochrany působí na OC ve zdravotnickém oboru radiologická fyzika. Jeho základní činnosti je soustavné řízení fyzikální stránky procesu lékařských ozáření při léčbě s využitím ionizujícího záření, poskytuje fyzikální a administrativní podporu.
 • S prací fyzikálního oddělení souvisí i bezpečné využívání zdrojů ionizijícího záření, proto také vykonává dohled nad radiační ochranou na radioterapeutickém pracovišti OC.
 • Radiologický fyzik v úzké spolupráci s radiačním onkologem připravuje individuální ozařovací plány a ověřuje je před zahájením léčby. Také připravuje individuální ozařovací pomůcky. Zodpovídá za správné nastavení parametrů terapeutických ozařovačů a jejich pravidelným ověřováním zajišťuje kvalitu léčby zářením.
 • Biomedicínský inženýr zabezpečuje technickou podporu přístrojového vybavení OC, provádí analýzu problémů a jejich řešení, spolupracuje s odborným servisem a dohlíží na bezpečnost zařízení, vede veškerou technickou dokumentaci. Ve spolupráci s rad. fyzikem se podílí na ověřování parametrů terapeutických ozařovačů.


Personál a kontakty:
Mgr. Beáta Kašpárková, klinický radiologický fyzik
beatakasparkova@bnzlin.cz, tel. 577 55 2335

Ing. Pravoslav Konečný, radiologický fyzik
p.konecny@bnzlin.cz, tel. 577 55 2357

Ing.
Jiří Tomšů, radiologický technik
Jiri.Tomsu@bnzlin.cz
, tel. 577 55 2357

Ing. Michal Zycháček, biomedicínský inženýr
michalzychacek@bnzlin.cz
, tel. 577 55 2357
 

Ozařovny

Megavoltážní terapie:
lineární urychlovač Elekta Synergy, tel. 577 55 2544

Nabízené služby:
 • protinádorová radioterapie – kurativní, paliativní - 3D konformní terapie, IMRT
 • veškeré spektrum onkologických diagnóz – mimo celotělové ozařování
 • možnost ověřování polohy na lineárním urychlovači pomocí CB CT   
   
Brachyterapie:
Přístroj GammaMed využívající zdroje 192Ir, tel. 577 55 2553Nabízené služby:
 • brachyterapie karcinomu čípku děložního, těla děložního, vulvy, pochvy - zajišťovací i kurativní
 • brachyterapie intraluminální- karcinomy bronchů, karcinomy jícnu
 • brachyterepie intersticiální- punktura ca prsu, kožní nádory
 • muláže – karcinomy kůže
 • možnost plánování na C rameni a na CT simulátoru
   
C rameno (RTG přístroj): Philips - BV Pulsera


 
Nabízené služby:
 • simulace před brachyterpií
Personál: 7 radiologických asistentů, 3 lékaři, 3 fyzici, 1 technik , 4 sestry, 2 sanitáři a recepční

 
CT simulátor:
Philips - Big bore CT Briliance, tel. 577 55 2533


Nabízené služby:
 • simulace před zevní radioterapií a brachyterapií
   
Facebook Twitter Instagram LinkedIn