Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Oddělení nukleární medicíny a PET/CT

Oddělení nukleární medicíny a PET/CT

Oddělení nukleární medicíny a PET/CT
Nukleární medicína je lékařský obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, tj. látek, které jsou ve formě léčiva (radiofarmaka) aplikovány do těla různým způsobem. Nejčastěji do žíly, méně často jsou polykány, vdechovány, ev. aplikovány do páteřního kanálu. Výhodou současných metod nukleární medicíny je jejich neinvazivnost, prakticky absence vedlejších účinků a většinou nízká radiační zátěž.

Diagnostické metody umožňují sledovat funkci orgánů, jejich metabolickou aktivitu i na molekulární úrovni, buněčnou aktivitu, zobrazovat různé patologické léze (včetně nádorů), zobrazovat distribuci nádorových antigenů, neuroreceptorů , aktivity zánětů. Jde tedy o tzv. funkční zobrazovací metodu.

Terapeutické metody umožňují úspěšně léčit nádorová i nenádorová onemocnění. Nejčastěji používanými radioizotopy jsou 99mTechnecium,111Indium, 123 Jód, 81 Krypton. Hlavním zobrazovacím přístrojem v oddělení nukleární medicíny je tzv. gamakamera. Je schopna zachytit záření vycházející z těla pacienta po aplikaci radiofarmaka nejčastěji do žilního systému pacienta a následně zobrazit ve formě snímku planárního či SPECT (řezy sagitální, koronární, transverzální).

Oddělení nukleární medicíny (ONM) KNTB ve Zlíně provádí v současné době většinu diagnostických výkonů nukleární medicíny. Jedná se o řadu přínosných metod pro onkologii, kardiologii, hematologii, pneumologii, nefrologii, gastroenterologii, neurologii a další medicínské obory.

K provádění scintigrafických vyšetření má ONM k dispozici tři gamakamery - dvoudetektorovou SPECT gamakameru FORTE Philips a dvoudetektorovou gamakameru SPECT firmy GE, umožňující celotělové zobrazení distribuce radiofarmak a jednofotonovou emisní počítačovou tomografii (SPECT).

Třetí, nejmodernější gamakamera SPECT/CT, umožňuje hybridní zobrazení, tj. současné zobrazení struktury i funkce. Anatomickému zobrazení chybí funkční rozměr, možnost rozpoznat biologickou povahu patologického ložiska. Funkčnímu zobrazení chybí možnost přesné lokalizace. Teprve kombinace obou snímků umožňuje rozpoznat charakter ložiska a jeho přesnou lokalizaci. Nejmodernějším přístrojem v našem oddělení, který spojuje výhody nukleárně medicínských a radiodiagnostických metod, je tedy hybridní kamera SPECT/CT BrightView XCT firmy Philips. Je vybavena i transmisním rentgenovým zařízením na principu CT. Dávka ionizujícího záření, které pacient při vyšetření tímto hybridním přístrojem obdrží, je velmi malá, protože se nejedná o diagnostické, ale lokalizační CT vyšetření.

Při vyšetření v oddělení nukleární medicíny nepoužíváme kontrastní látky, čímž odpadá riziko možných alergických reakcí.

Oddělení nukleární medicíny KNTB patří k předním pracovištím v republice, je referenčním centrem pro diagnostiku Parkinsonovy nemoci pomocí speciálního preparátu DATSCAN a má velké zkušenosti s diagnostikou neuroendokrinních tumorů – preparátem OCTREOSCAN.

Ve spolupráci s prim. MUDr. Jiřím Gaťkem, PhD., má oddělení prvenství ve vyšetření a následné operaci sentinelové uzliny při karcinomu prsu a maligním melanomu. Má vytvořenou celou řadu klinických programů ke zpracování obrazové informace v kardiologii, neurologii a onkologii.

Oddělení je akreditováno a slouží jako výukové. Pracovníci ONM se podílejí na přednáškové a publikační činnosti jak tuzemských, tak zahraničních konferencí, publikují v odborném tisku.


HISTORIE PRACOVIŠTĚ

Historie oddělení nukleární medicíny KNTB ve Zlíně sahá do počátku 70. let minulého století. Od 11. 2. 1971 byl primářem oddělení MUDr. Václav Škrobal. V roce 1978 - 1980 postupně přešel do oddělení nukleární medicíny prim. MUDr. Jiří Bakala, který předtím 10 let pracoval v interním oddělení pod vedením MUDr. Rostislava Lukaštíka. Pod vedením primáře Škrobala začal MUDr. Bakala rozvíjet metody nukleární kardiologie. Zlínské pracoviště v tuto dobu patřilo ke špičkám nukleární kardiologie u nás. V roce 1986 oddělení nukleární medicíny (ONM) začíná pracovat pod vedením prim. MUDr. J. Bakaly. Diagnostika byla prováděna pomocí gamagrafů a kolimovaných scintilačních sond. V roce 1997 byla nainstalována nová SPECT gamakamera FORTE Philips, která úplně nahradila jednohlavou kameru z roku 1993. V roce 2001 proběhla rekonstrukce ONM a při ní byla nainstalována nová dvouhlavá gamakamera pro jednofotonovou emisní computerovou tomografii (SPECT) firmy PICKER, která doplnila kameru jednohlavou z roku 1993. Nová SPECT kamera přinesla nové možnosti v diagnostice onkologických onemocnění, u žen s Ca prsu, u mužů Ca prostaty. Rozšířila se i diagnostika kardiologická a neurologická. V roce 2001 ONM pořádalo první mezinárodní kongres nukleární medicíny a telemedicíny. Od roku 2002 se oddělení stalo centrem pro diagnostiku Parkinsonovy nemoci a od r. 2004 referenčním pracovištěm v diagnostice srdeční inervace pomocí 123- I MIBG v rámci EU. V průběhu celé doby se zdokonaloval systém telemedicíny, zejména pak ve zpracování obrazové informace.

Od 1. 5. 2011 až doposud je primářem oddělení MUDr. Jaromír Bernátek. Pod jeho vedením oddělení prodělává velkou modernizaci a obnovu přístrojového vybavení. V 3/2013 je instalována nová hybridní gamakamera BrightView XCT firmy Philips, která spojuje výhody nukleárně medicínských a radiodiagnostických metod. Rozšiřuje tím spektrum vyšetření a přispívá k větší diagnostické přesnosti. Dochází k nárůstu vyšetření scintigrafie příštitých tělísek, diagnostiky neuroendokrinních tumorů (s diagnostikou má oddělení dlouholeté zkušenosti), dále se rozvíjí diagnostika Parkinsonovy nemoci preparátem DATSCAN, diagnostika zánětů atd. Oddělení má počtem těchto vyšetření nadregionální úroveň. V listopadu 2014 proběhla instalace nové dvouhlavé gamakamery firmy GE, která plně nahradila dvouhlavou gamakameru AXIS PICKER z roku 2001.

Velkou vizí ONM vždycky bylo dobudování a modernizace oddělení s instalací hybridního PET/CT scanneru. Dobudování a rekonstrukce prostor ONM se realizovaly v 10/2015 až 12/2015, kdy proběhly stavební úpravy s následnou instalací přístroje PET/CT firmy GE v nových prostorách ONM.

Provoz tohoto hybridního přístroje byl spuštěn v březnu 2016. Tím se výrazně zvýšila dostupnost tohoto vyšetření zejména pro onkologické pacienty z oblasti Zlínského kraje a okolí.

Facebook Twitter Instagram LinkedIn