Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Kvalita

Kvalita

POLITIKA KVALITY KNTB

1. Politika kvality KNTB, a. s.
Motto
„Centrem veškerého dění v Baťově nemocnici musí být pacient.“

(B. Albert, 1929)

Vize
Budeme dále rozvíjet kvalitu a bezpečí v procesu poskytování zdravotní péče s cílem uspokojit potřeby pacienta v maximální možné míře. Za základ pro dosažení tohoto cíle považujeme erudovaného, motivovaného, loajálního a spokojeného zaměstnance, pracujícího v dobře vybavené a ekonomicky stabilní nemocnici.

Politika kvality Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB) je zdravotnickým zařízením, které poskytuje zdravotní péči v širokém spektru odborností, v rozsahu standardní, specializované až superspecilizované péče v centrech pro oblast Zlínska a celého Zlínského kraje. Je otevřenou nemocnicí ke spolupráci se všemi zdravotnickými zařízením v kraji i v ČR. K tomu, aby mohla takto působit, je nezbytné udržovat a rozvíjet kvalitu poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů. Procesy uvnitř nemocnice jsou kontrolovány interními i externími kontrolami, které jsou důležité k získání nezávislého hodnocení a k dalším korekcím pro trvalé zlepšování.

2. Procesy

Jsou popsány a zveřejněny. Slouží k tomu, aby byla vždy poskytnuta služba ve vysoké kvalitě a dosahovalo se očekávaných výsledků.

3. Lidé
Jsou vzdělaní ve svých oborech a oblastech činnosti. Dále se profesně rozvíjejí v rámci prohlubování a zvyšování kvalifikace. Jsou řízeni na základě veřejných a jasně definovaných pravidel.

4. Pacienti

Jsou centrem veškerého dění v nemocnici.

5. Technologie

Jsou nezbytnou součástí činnosti nemocnice, v mnoha případech základem pro další úspěšnou a kvalitní zdravotní péči. Nemocnice sleduje rozvoj technologií a plánuje jejich obnovu.

6. Komunikace a vztahy

Jsou založeny na vzájemné úctě a respektování každého, jako výjimečné osobnosti.

7. Protikorupční politika
Odmítáme jakékoliv korupční chování, respektujeme pravidla daná legislativou a normami slušného chování.

8. Řízení kvality
Systémy řízení kvality považujeme za neoddělitelnou součást naší práce, které pomáhají nejen řídit procesy, ale dávají možnost sledovat chyby a odchylky, a následně provést korekce, které mohu zabránit nežádoucím událostem.


Schváleno představenstvem KNTB dne 10. 10. 2014.

 ISO 9001:2008

V říjnu 2014 proběhl v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB) recertifikační audit systému řízení kvality, který provedla společnost LL-C (Certification) Czech Republic s. r. o.
Cílem bylo prověřit funkčnost systému ISO 9001:2008, dodržování nastavených vnitřních předpisů aj.
Recertifikační audit byl úspěšný a nemocnice certifikát ISO 9001:2008, který získala v říjnu 2011, obhájila. Jeho platnost je do 31. 10. 2017.
Tento certifikát potvrzuje, že byl v naší nemocnici zaveden systém managementu kvality a splňuje požadavky uvedené normy.
Získání certifikátu bylo podstatným krokem ke zkvalitnění služeb a zdravotní péče poskytované pacientům/klientům naší nemocnice.


 Certifikát ISO 9001 2011

Certifikát ISO 9001 2014 


ISO 15189

Jedná se o základní požadavky na kvalitu v laboratořích specifikované Národními akreditačními standardy NASKL..

V roce 2011 získaly Osvědčení Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) o splnění podmínek Auditu I laboratoře:


oddělení lékařské mikrobiologie
oddělení patologie
hematologicko-transfuzního oddělení
oddělení klinické biochemie
imunologická (plicní oddělení)

V roce 2012 byly zavedeny zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost v laboratořích lékařské mikrobiologie a patologicko-anatomické, podle ČSN EN ISO 15189:2007.

V roce 2013 zavedly zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost dle výše uvedené normy další 3 laboratoře: laboratoř klinické biochemie, alergologicko-imunologická laboratoř při plicním oddělení a laboratoř hematologicko-transfuzního oddělení.

Ověření implementovaného systému ve všech laboratořích prováděla společnost NASKL formou auditu II. Všechny laboratoře obdržely „Osvědčení o splnění podmínek Auditu II“:

oddělení klinické biochemie
oddělení klinické biochemie 2013
oddělení lékařské mikrobiologie
oddělení lékařské mikrobiologie 2014
 oddělení lékařské mikrobiologie 2016
oddělení patologie
oddělení patologie 2014
 oddělení patologie 2016
Laboratoř alergologická a imunologická
Laboratoř alergologická a imunologická 2015
hematologicko-transfuzní oddělení - odbornost 818 2015
hematologicko-transfuzní oddělení - odbornost 818
hematologicko-transfuzní oddělení - odbornost 222
hematologicko-transfuzní oddělení - odbornost 222 2015

 


HACCP

Jedná se o systém preventivních opatření, sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů

V měsíci listopadu 2011 byl v KNTB úspěšně certifikován systém řízení podle normy HACCP, který se týká přípravy stravy v oddělení stravování.

certifikát HACCP

V červnu 2015 bylo v KNTB v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 „o hygieně potravin“ úspěšně certifikováno „Zavedení postupů založených na zásadách HACCP“.
certifikát HACCP

V červnu 2016 bylo v KNTB v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 „o hygieně potravin“ úspěšně certifikováno „Zavedení postupů založených na zásadách HACCP“.
 certifikát HACCP

 


 

Napište nám své připomínky, náměty, názory. 

S dotazy týkajícími se Vašeho zdraví se obracejte telefonicky přes odkaz Kontakty nebo Ambulance konkrétního oddělení.

   

Pro odeslání dotazu vyplňte prosím následující kód:
Captcha
Položky označené (*) jsou povinné.