Kvalita

Kvalita

POLITIKA KVALITY KNTB

KNTB poskytuje svoje služby tak, aby byly kvalitní a pokrývaly celý rozsah péče. Víme, že na kvalitu ve zdravotnictví existuje subjektivní i objektivní pohled a že výsledné vnímání kvality může být kompromisem mezi těmito dvěma pohledy. Odlišujeme proto:

- Kvalitu z hlediska pacienta/klienta a plátců
- Kvalitu z hlediska odborného personálu
- Kvalitu z hlediska procesního řízení
- Kvalitu z pohledu odborných a kontrolních institucí

Jsme si plně vědomi, že kvalita ve zdravotnictví stejně jako v jiných oborech lidské činnosti je úzce spjata s vynaloženými prostředky a je jimi limitována, a proto chceme dosáhnout co nejvyšší možné kvality v rámci prostředků, které máme k dispozici.

Naším cílem je:
 • spokojenost pacientů/klientů a plátců
- Klademe důraz na profesionalitu, bezpečnost léčby, vstřícnost, empatii, rychlou reakci, spolehlivost a klientsky příznivé postupy a prostředí.
 • vysoká profesionální úroveň
- Klademe důraz na udržování vědomostí našich pracovníků na úrovni současného poznání, na vybavení nemocnice kvalitními přístroji a na výběr kvalitních spolupracujících organizací
 • spokojenost zakladatele
- Víme, že jedině spokojený pacient/klient a spokojený plátce jsou předpokladem pro naši prosperitu, která je cílem našeho zakladatele.
 • spokojenost zaměstnanců
- Víme, že pouze spokojený zaměstnanec odevzdává dlouhodobě kvalitní pracovní výkon. Proto pečujeme o kvalitu a rozvoj pracovního prostředí, kvalitu pracovních vztahů, sociální péči i odpovídající odměňování našich zaměstnanců.
 • nekorupční jednání
 • hospodárné vynakládání svěřených zdrojů

V naší práci se proto řídíme následujícími zásadami:
 • Všichni zaměstnanci KNTB jednají v souladu s touto politikou kvality.
 • Každý zaměstnanec KNTB odpovídá za kvalitu své práce.
 • Neustálým zvyšováním kvalifikace všech zaměstnanců plníme zákonná ustanovení a vytváříme podmínky pro zvyšování kvality našich služeb.
 • Veškeré činnosti provádíme v souladu s platnými legislativními předpisy.
 • Aktivně se účastníme práce v profesních organizacích.
 • Dbáme na hospodárnost provozu všech oddělení nemocnice.

Schváleno představenstvem KNTB dne 1. 6. 2011.

 ISO 9001

V měsíci říjnu 2011 získala Krajská nemocnice T. Bati, a. s., certifikát kvality ISO 9001:2008 od společnosti LL-C (Certification). Tento certifikát potvrzuje, že byl v naší nemocnici zaveden systém managementu kvality a splňuje požadavky uvedené normy. Získání certifikátu je podstatným krokem ke zkvalitnění služeb a zdravotní péče poskytované pacientům/klientům naší nemocnice.


Certifikát ISO ke stažení


ISO 15189

Jedná se o základní požadavky na kvalitu v laboratořích specifikované Národními akreditačními standardy NASKL..

V roce 2011 získaly Osvědčení Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) o splnění podmínek Auditu I laboratoře:


oddělení lékařské mikrobiologie
oddělení patologie
hematologicko-transfuzního oddělení
oddělení klinické biochemie
imunologická (plicní oddělení)

V roce 2012 byly zavedeny zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost v laboratořích lékařské mikrobiologie a patologicko-anatomické, podle ČSN EN ISO 15189:2007.

V roce 2013 zavedly zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost dle výše uvedené normy další 3 laboratoře: laboratoř klinické biochemie, alergologicko-imunologická laboratoř při plicním oddělení a laboratoř hematologicko-transfuzního oddělení.

Ověření implementovaného systému ve všech laboratořích prováděla společnost NASKL formou auditu II. Všechny laboratoře obdržely „Osvědčení o splnění podmínek Auditu II“:

oddělení klinické biochemie
oddělení lékařské mikrobiologie
oddělení lékařské mikrobiologie 2014
oddělení patologie
oddělení patologie 2014
Laboratoř alergologická a imunologická
Laboratoř alergologická a imunologická 2014
hematologicko-transfuzní oddělení - odbornost 818
hematologicko-transfuzní oddělení - odbornost 222

 


HACCP

Jedná se o systém preventivních opatření, sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů

V měsíci listopadu 2011 byl v KNTB úspěšně certifikován systém řízení podle normy HACCP, který se týká přípravy stravy v oddělení stravování.

certifikát HACCP

 


 

Napište nám své připomínky, náměty, názory. 

S dotazy týkajícími se Vašeho zdraví se obracejte telefonicky přes odkaz Kontakty nebo Ambulance konkrétního oddělení.

   

Pro odeslání dotazu vyplňte prosím následující kód:
Captcha
Položky označené (*) jsou povinné.