Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Kardiovaskulární centrum pro dospělé

Kardiovaskulární centrum pro dospělé

Kardiovaskulární centrum pro dospělé
Věstník MZd ČR 9/2009, rozhodnutí MZ ČR z 29.12.2009, č. j. 36640/2009
Personální obsazení:

Vedoucím lékařem Kardiovaskulárního centra pro dospělé a kardiologického oddělení je prim. MUDr. Zdeněk Coufal, který je současně garantem intervenční kardiologie a je držitelem funkčních licencí pro invazivní diagnostickou kardiologii (F009), intervenční kardiologii (F010) a transesofageální echokardiografii (F015). Má atestaci z vnitřního lékařství a z kardiologie.

Vedoucím lékařem lůžkové části kardiologického oddělení je as. MUDr. Martin Gřiva
, Ph.D.,atestace z vnitřního lékařství a z kardiologie, klinické výživa a intenzivní metabolická péče, funkční licence pro invazivní diagnostickou kardiologii (F009), intervenční kardiologii (F010), Klinická výživa a intenzivní metabolická péče (F016)

Vedoucí lékařkou koronární jednotky a arytmologie je as. MUDr. Eva Pospíšilová, atestace z vnitřního lékařství I. st., z kardiologie, funkční licence pro kardiologickou i chirurgickou činnost trvalé kardiostimulace (F011, F012).


Další lékaři s kardiologickou atestací:

 • MUDr. Martin Slabák, atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, funkční licence pro invazivní diagnostickou kardiologii (F009), intervenční kardiologii (F010)
 • MUDr. Milan Ranostaj, atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, funkční licence pro transesofageální echokardiografii (F015), Klinická výživa a intenzivní metabolická péče (F016)
 • MUDr. Stanislava Boháčová, atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, funkční licence pro trvalou kardistimulaci – kardiologická část (F011)
 • MUDr. Vít Gloger, atestace z vnitřního lékařství a kardiologie, Funkční licence Klinická výživa a intenzivní metabolická péče (F016)
 • MUDr. Jerguš Mistrík, atestace z kardiologie, vnitřního lék., TRN, funkční licence pro transesofageální echokardiografii (F015)
 • MUDr. Robert Náplava, Ph.D. (úv. 0,2), atestace z kardiologie, vnitřního lékařství, angiologie, klinické výživa a intenzivní metabolická péče, funkční licence pro invazivní diagnostickou kardiologii (F009), intervenční kardiologii (F010) a transesofageální echokardiografii (F015)
 • MUDr. Jiří Střelec (úv. 0,2), atestace z kardiologie, vnitřního lékařství funkční licence pro invazivní diagnostickou kardiologii (F009) a transesofageální echokardiografii (F015)
   
Lékaři s angiologickou atestací:
 • MUDr. Alena Adamíková, Ph.D., atestace z angiologie, vnitřního lékařství, diabetologie
 • MUDr. Robert Náplava, Ph.D. (úv. 0,2), atestace z kardiologie, vnitřního lékařství., angiologie

Lékaři s atestací z vnitřního lékařství I. st. nebo interním kmenem v přípravě na kardiologickou atestaci:
 • MUDr. et Mgr. Lukáš Koten, MSc.
 • MUDr. Miroslav Bambuch
 • MUDr. Petr Kopřiva

Lékaři bez atestace zařazení do kardiolgické přípravy:
 • MUDr. Jiří Šťastný
 • MUDr. Vlastimil Černíček
 • MUDr. Markéta Mikulcová

Lékaři jiných odborností podílející se na práci centra:
 • MUDr. Dagmar Langová, atestace z vnitřního lékařství, diabetologie, endokrinologie

Funkční členění

Standardní lůžkové kardiologické oddělení - 52 lůžek
(3. - 4. etáž)

Vedoucí lékař: as. MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
staniční sestra: Sylva Škrabalová (3.etáž)
tel. 57 755 2337, fax 57 755 2351
staniční sestra: Nikol Nováková (4.etáž)
tel. 57 755 2447


Na standardním lůžkovém oddělení jsou hospitalizováni přednostně nemocní s kardiovaskulární problematikou. Výhradně jsou zde přijímáni nemocní k plánovaným kardiovaskulárním vyšetřením a výkonům, pokud nevyžadují intenzívní péči. Vzhledem k úzkému propojení s ostatními odděleními interní kliniky zajišťují lékaři kardiologického oddělení i konziliární péči o kardiologické pacienty hospitalizované v jiných odbornostech interní kliniky. Oddělení disponuje na 3. etáži 35 lůžky (11 třílůžkovými a 2 jednolůžkovými pokoji) vybavenými samostatným sociálním zařízením. 6 lůžek může být připojeno na pevný monitor, dalších 12 nemocným může být monitorováno pomocí telemetrické jednotky.

Na 4. etáži je 17 lůžek (5 třílůžkových a 2 jednolůžkové pokoje, z toho jeden nastandardní). V sousedství standardní lůžkové stanice 4. etáž se nachází koronární jednotka.
Typickým rysem kardiologického oddělení je poměrně krátká doba hospitalizace a velký průchod nemocných. Je to důsledek aplikace moderních léčebných a diagnostických metod organizačně skloubených a efektivně využívaných. Hlavní údaje shrnuje tabulka:Rok
2006
2007
2008
2009
2010 2011 2012 2013
Počet klientů 2233 2386 2559 2346 3446 3700 3346 3332
Průměrná ošetřovací doba 5,02 4,73 5.55 4,65 5,51 5,13 4,92 4,92
Průměrné využití lůžek 99,76% 99,54% 99,44% 96,89% 93,39% 95,89% 93,50% 91,81%


Koronární a antiarytmická jednotka
(JIP – 4. etáž) - 12 lůžek

Vedoucí lékař: as. MUDr. Eva Pospíšilová
Staniční sestra: Mgr. Michala Šůstková
tel. 57 755 2449


Na 12 lůžkách koronární a antiarytmické jednotky jsou, jak již název napovídá, hospitalizováni především nemocní s akutními kardiologickými onemocněními, ohrožením životních funkcí, nemocní s akutním infarktem myokardu, závažným srdečním selháním, život ohrožujícími poruchami rytmu a podobně. Všechna lůžka jsou monitorována s přenosem signálu na centrální monitor na pracovišti sester a do pracovny lékaře. Krátkou dobu jsou zde hospitalizováni i nemocní po první implantaci kardiostimulátoru.

Na koronární jednotce provádíme rovněž některé ambulantní výkony:
 • elektrická kardioverze fibrilace/flutteru síní - ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu (výkon je možno objednat cestou příjmové ambulance na tel. 577 552 249)
 • vzestupná jícnová srdeční diagnostická stimulace – ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu

Typickým rysem akutní kardiologické péče je intenzívní soustředění moderních léčebných prostředků, což vede k efektivnímu zkrácení pobytu klientů na jednotce intenzívní péče a jejich překlad na standardní lůžkové oddělení. Hlavní údaje shrnuje tabulka:


Rok
2006
2007
2008
2009
2010 2011 2012 2013
Počet klientů 1166 1242 1302 1327 1348 1246 1154 1181
Průměrná ošetřovací doba 2,47 2,32 2.31 2,74 2,75 3,51 3,80 3,71
Průměrné využití lůžek 73,13% 72,65% 75,67% 92,70% 84,72% 74,13% 76,95% 72,96%

Pracoviště intervenční kardiologie a arytmologie

Vedoucí lékař: as. MUDr. Zdeněk Coufal
Staniční sestra: Bc. Jana Poláchová
tel. 57 755 3188, fax 57 755 3188, e-mail kardio.ikipvz@bnzlin.cz


Pracoviště intervenční kardiologie:

Synonymum: Katetrizační laboratoř - Katlab. Nachází se v přízemí budovy interní kliniky. Pracoviště bylo založeno v červenci 2001. Do r. 2011 sdílelo angiolinku spolu s týmem periferních radiologů na radiodiagnostickém pracovišti. Po rekonstrukci a vybavení novou moderní angiolinkou (ze 85% hrazených z evropského dotačního titulu na vybavení kardiovaskulárních center v ČR) je umístěno přímo v budově interní kliniky, a to v její jižní části v 1. etáži. Katetrizační laboratoř zajišťuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce. Čtyři kardiologové mají licenci z diagnostické (F009) a intervenční (F010) části invazivní kardiologie (MUDr. Zdeněk Coufal, MUDr. Martin Gřiva, Ph.D., MUDr. Martin Slabák., MUDr. Robert Náplava, Ph.D.-úv. 0,2). Dále zde v úvazku 0,2 pracuje privátní kardiolog MUDr. Jiří Střelec (funčkní licence F009 z diagnostické invazivní kardiologie) a v přípravě se zde střídají MUDr. Petr Kopřiva, MUDr. Jiří Šťastný a MUDr. Vlastimil Černíček. Spolu s lékaři zajišťuje péči o nemocné šest kardiologických sester (Iva Bačůvková, Božena Daňková, Alena Kandelová, Iva Maloušková, Pavla Matějovská, Bc. Jana Poláchová) a sanitářka (Marcela Hefková).

Pracoviště je vybaveno moderním rtg angiografickým přístrojem Philips Allura s flat detektorem s integrovanou hemodynamikou, přístroji pro intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), měření frakční průtokové rezervy (FFR), optickou koherentní tomografii (OCT), které umožňují kvalitnější resp funkční zhodnocení postižení koronárních tepen.
Základem práce je vyšetřování stavu koronárních tepen - koronarografie. Cílem je pátrání po zúženích nebo uzávěrech v průběhu koronárního řečiště. Dříve jsme toto vyšetření prováděli téměř výlučně cestou a. femoralis - z třísla. V současnoti probíhá přes 90% vyšetření cestou a. radialis - z ruky, a to včetně akutních pacientů, což umožňuje časnější mobilizaci nemocných, resp. nevyžaduje jejich imobilizaci, snižuje riziko krvácivých komplikací. V případě nálezu zúžení nebo uzávěru některé z koronárních tepen navazuje na koronarografii tzv. angioplastika - perkutánní koronární intervence (PCI), při které ve více než 90% případů implantujeme do koronární tepny kovovou výztuž - koronární stent. Ten brání elastickému recoilu - opětovnému zúžení tepny vlastní elasticitou stěny cévní. V případě překotného růstu buněk cévní výstelky - endoteliálních buněk - můžeme tzv. restenozu ošetřit lékovým balonkem, na jehož povrchu je navázáno cytostatikum paclitaxel snižující riziko opětovné restenozy. U rizikových zúžení můžeme primárně použít tzv. lékový stent - drug eluting stent, na který je cytostatikum přímo navázáno. Penetrace lékových stentů v r. 2013 přesáhla 30%. V r. 2013 jsme rovněž začali používat biorezorbovatelné („vstřebatelné“) stenty, správně označované jako bioabsorbovatelné scaffoldy.
Nemocní, jejichž nález vyžaduje operaci, by-pass, případně indikovaní k operaci srdečních chlopní nebo jiným srdečním operacím, jsou řešeni ve spolupráci s kardiochirurgickými pracovišti v Brně (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie) a v Olomouci (Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice v Olomouci).
Hlavním přínosem našeho pracoviště je léčba akutních koronárních příhod, především pak infarktů myokardu. Zde je rozhodující čas, který uplyne od uzávěru tepny (začátek infarktu) do jejího zprůchodnění (reperfuze). Jelikož cca po 30 minutách od uzávěru tepny začíná centrální část ischemické oblasti odumírat, je nezbytný co nejrychlejší zákrok. Před zahájením činnosti katlabu jsme prováděli tzv. trombolýzu – aplikaci léků rozpouštějících krevní sraženiny. Účinnost trombolýzy se pohybovala okolo 50% a doba do reperfuze byla poměrně dlouhá. Dnes je zlatým standardem tzv. primární nebo direktní angioplastika, čili direkt. Ročně provádíme okolo 300 těchto pPCI u akutních infarktů myokardu, z toho více než polovinu v mimopracovní době. Úspěšnost této léčby se pohybuje okolo 95% a tým lékařů a sester je připraven kdykoli v průběhu dne nebo noci do 30 minut zajistit záchranu ohroženého srdce. V případě potřeby je možno použít i dočasné mechanické podpory srdeční činnosti, tzv. intraaortální balónkovou kontrapulzaci.
Naše pracoviště je jediným svého druhu ve Zlínském kraji, takže poskytuje své služby nemocným ze všech čtyř okresů Zlínského kraje. Týká se to jak plánovaných výkonů, tak akutních zákroků. Zde je nutno vyzdvihnout vynikající spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou, kdy většina pacientů s akutním infarktem myokardu je bez zbytečné ztráty času přivážena přímo z místa primárního zásahu v terénu do katlabu, bez zajíždění do spádových nemocnic. Tím je ušetřena nejméně půlhodina drahocenného času pro ohrožený myokard. K tomu slouží i velmi úzká spolupráce se Záchrannou zdravotnickou službou Zlínského kraje i možnost bezdrátového přenosu EKG přímo z vozidel ZZS na „chytrý telefon“ intervenčního kardiologa.

Počty výkonů v uplynulých letech shrnuje tabulka:

Rok
2006
2007
2008
2009
2010 2011 2012 2013
Počet koronografií 1942 1928 1891 1946 1960 2053 2187 2093
Počet PCI 770 740 701 683 750 719 765 728
Počet pPCI u IM 320 300 299 274 277 249 312 278

V r. 2014 jsme v předsálí katetrizační laboratoře zřídili malý stacionář („microlounge“) umožňující u vybraných nemocných provádět vyšetření „ambulantně“ – v rámci jednodenní hospitalizace, bez nutnosti přenocování v nemocnici. Z odborných i bezpečnostních důvodů je třeba, aby pacienti indikovaní k „ambulantní“ koronarografii splňovali několik podmínek. V přiložených souborech ke stažení je uvedena informace pro indikující lékaře, „checklist“ podmínek pro nemocné na stacionáři, informace pro pacienty a informovaný souhlas.
Pacienty ke koronarografii (za hospitalizace i pro stacionář) je možno objednávat na tel. 577 553 188.

Soubory ke stažení:
Informace pro lékaře indikující pacienty k vyšetření na stacionáři
Informace pro pacienty ke koronarografickému vyšetření
Checklist pacienta vhodného pro stacionář
Informovaný souhlas koronarografie a angioplastiky v aktuální verzi

Lékaři a sestry katlabu jsou od roku 2002 organizátory každoroční konference internistů a kardiologů Zlínského kraje „Valašské srdce“, kde jsou probírány novinky v kardiologii obecně i problematika péče o kardiologicky nemocné v našem regionu. V roce 2016 se uskuteční 15. ročník této konference v prostorách hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích v sobotu dne 11. června 2016.

Ke stažení:
 Pozvánka na Valašské srdce 2016
 Pozvánka na Valašské srdce 2016
 Program na Valašské srdce 2016


Pracoviště intervenční arytmologie se nachází rovněž v 1. etáži jižní části interní kliniky – přístup stejný jako na pracovitště intervenční kardiologie.
Je vybaveno shodným angiografickým přístrojem – Phillips Allura, ovšem namísto hemodynamiky má modul na 3D rekonstrukci, arytmologickou jednotku a radiofrekvenční ablační jednotku. Oba přístroje (intervenční kardiologie i arytmologie) mají shodné parametry a umožňují zastupitelnost v případě poruchy nebo servisu jednoho z nich, čímž odpadají případné převozy akutních pacientů s infarktem myokardu na jiné pracoviště z důvodů poruchy přístroje.
Na pracovišti intervenční arytmologie probíhají v režimu operačního sálu implantace kardiostimulátorů, jednodutinových, dvoudutinových, nově i biventirkulárních – resynchronizačních. Implantujeme rovněž implantabilní dlouhodobé záznamníky srdečního rytmu – Reveal® - především u pacientů s nevysvětlitelními opakovanými synkopami, u nichž dosavadní provedená vyšetření nenalezla příčinu.
Implantace kardiostimulátorů provádějí as. MUDr. Eva Pospíšilová, MUDr. Vít Gloger, MUDr. Lukáš Koten.
Na pracovišti probíhají elektrofyzioloická vyšetření. Nově ve spolupráci se školiteli z I. Interní kardiologické kliniky FN Olomouc provádíme radiofrekvenční ablace SV arytmií. Tyto výkony jsou aktuálně nasmlouvány a prováděny pro pojištěnce zaměstnaneckých pojišťoven; nejsou k dispozici pro pojištěnce VZP.

Na arytmologickém sále probíhají pod rtg kontrolou některé drobné invazívní výkony – punkce perikardu, dočasná kardiostimulace, zavádění tunelizovaných katétrů.

Ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu k implantaci trvalého kardiostimulátoru
Ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu s implantací arytmického záznamníku Reveal
Ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu pro zavedení tunelizovaného katétru

Počty implantací kardiostimulátorů:

Rok
2012
2013
implantace KS 204 234
reimplantace 40 26

Pracoviště neinvazivní kardiologie

Vedoucí lékař: MUDr. Milan Ranostaj
Staniční sestra: Hana Babjarová
tel. 577 552 513, fax 577 552 252,


Pracoviště se nachází v jižní části 2. etáže interní kliniky a zabývá neinvazívní kardiologickou diagnostikou:
 • echokardiografická laboratoř (transthorakální i transesofageální echokardiografie) – dv. 210 a 222
 • 24 až 72-hodinové EKG Holterovské vyšetření – dv. 220
 • 24 –hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku – dv. 220
 • funkční vyšetření plic (spirometrie a bodyplethysmografie) – dv. 220
 • test na nakloněné rovině (Head up Tilt Test) – dv. 217
 • zátěžová bicyklová ergometrie – dv. 217

Součástí jsou také dvě kardiologické ambulance:

Kardiostimulační ambulance (nachází se v přístavku v severní části budovy interní kliniky) – dv.1, tel. 577 552 198
ordinační doba: denně mimo pondělí 7-15 hod.
Ambulance zajišťuje kontroly kardiostimulátorů z celého spádu Kardiovaskulárního centra, tj. Zlínského kraje. Je vybaveno nejmodernějšími monitory a programátory všech používaných typů kardiostimulátorů a garantuje plně kvalifikované zhodnocení funkce a nastavení implantovaných kardiostimulátorů, jakož i zhodnocení kapacity zdroje s případnou bezprostřední možností reakce na zjištěné skutečnosti (přeprogramování, zajištění reimplantace kardiostimulátorů). Tato činnost je nasmlouvána pro pojištěnce všech pojišťoven jako jediná ambulance ve Zlínském kraji.
Ambulance zajišťuje rovněž kontroly kardioverterů – defibrilátorů jako jediné pracoviště ve Zlínském kraji s nasmlouvanou péčí pro pojištěnce všech zdravotních pojišťoven.

Kardiologická ambulance (jižní část 2. etáže budovy interní kliniky) – dv. 218, tel. 577 552 252 event. 577 552 513.
ordinační doba:
denně dopoledne 8-11 hod. MUDr. Jerguš Mistrík a kontroly pacientů v klinických studiích
odpoledne 12-15.30: Pondělí MUDr. Zdeněk Coufal
Úterý MUDr. Robert Náplava, Ph.D.
Středa MUDr. Vít Gloger (arytmologická amb.)
Čtvrtek MUDr. Martin Gřiva
Pátek MUDr. Milan Ranostaj, MUDr. Lukáš Koten
Změna personálního obsazení může nastat v závislosti na dovolených, účasti na odborných akcích či jiného důvodu nepřítomnosti konkrétního lékaře. Rovněž může nastat situace, že akutní potřeba lékaře na oddělení u lůžka nebo v odborné ambulanci způsobí zpoždění začátku ambulance nebo odvolání lékaře v průběhu ambulantních hodin. Tyto případy nastávají velmi zřídka, ale je nutno s nimi počítat – lékaři jsou primárně určeni k zajištění neodkladné lůžkové případně superspecializované péče. Není-li možnost zástupu, je ambulance jako odkladná péče odsunuta do nižší priority.

V kardiologické ambulanci zajišťujeme kontroly a vyšetření u pacientů téměř celého kardiologického spektra chorob: závažnější stupně hypertenze, srdeční selhání, arytmie, chlopenní vady (kontroly vad, které ještě nesplňují kriteria pro operaci, kontroly pooperační), zkratové vady, běžné (nespecializované) kardiologické kontroly pacientů po transplantaci srdce, plicní hypertenze, perikarditidy.

Vzhledem k tomu, že provoz ambulance zajišťují kardiologové interní kliniky vedle své specializované odborné nebo lůžkové činnosti, může ambulance obsloužit pouze objednané pacienty. Prosíme, abyste neodesílali své pacienty do naší kardiologické ambulance bez předchozí domluvy. Ze stejného důvodu nejsme kapacitně schopni přebírat do dlouhodobé (dispenzární) péče všechny vyšetřené pacienty. Pacienty objednáváme na určitý čas, abychom předešli zbytečnému čekání a ztrátě času našich klientů. Stejně jako se snažíme domluvené časy dodržovat my, prosíme o jejich dodržování i naše klienty.

Soubory ke stažení:

Informovaný souhlas Bicyklová ergometrie
Informovaný souhlas Elektrická kardioverze
Informovaný souhlas HUT_test na nakloněné rovině
Informovaný souhlas Invazívní elektrofyziologické vyšetření
Informovaný souhlas Transesoefageální ECHO
Informovaný souhlas Vzestupná jícnová stimulace

Napište nám své připomínky, náměty, názory. 

S dotazy týkajícími se Vašeho zdraví se obracejte telefonicky přes odkaz Kontakty nebo Ambulance konkrétního oddělení.

   

Pro odeslání dotazu vyplňte prosím následující kód:
Captcha
Položky označené (*) jsou povinné.