Herní terapie

Herní terapie

Herní terapie

Od listopadu 2009 se v dětském oddělení v KNTB realizuje herní terapie, kterou zabezpečuje Ústav aplikovaných společenských věd Institutu zdravotnických studií Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Herní terapie je finančně podpořena rozvojovým projektem Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s názvem „Podpora tvůrčí činnosti studentů prostřednictvím herní terapie“ (2009) a projektem Zlínského kraje s názvem „Realizace herní terapie ve zdravotnických zařízeních Zlínského kraje“ (2010). Na herní terapii se podílejí studentky/studenti z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a to konkrétně těchto studijních oborů: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Sociální pedagogika a Učitelství pro mateřské školy. Herní terapie se realizuje pravidelně (jednou týdně nebo podle potřeby) prostřednictvím nejrůznějších aktivizačních technik, např. formou pohádek, písniček, hádanek, soutěží, divadelních scén apod.


Cílem herní terapie je:

  • být s dítětem,
  • vytvořit prostor a poskytnout dítěti přiměřený čas a prostředky pro spontánní hru s ohledem na jeho individuální potřeby a zájmy,
  • omezit strach a úzkost dítěte a tím nepřímo snížit bolestivost v rámci diagnosticko-terapeutického procesu,
  • motivovat dítě k různým aktivitám,
  • předcházet projevům hospitalizmu u dítěte,
  • umožnit rodičům odpočinek v průběhu vystoupení.

Za aktivitu dostávají děti různé odměny, např. omalovánky, deníčky, propisky, pastelky apod., které je vždy potěší a rozveselí… a to je smyslem herní terapie. 

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
Ústav aplikovaných společenských věd
Institut zdravotnických studií
FHS UTB ve Zlíně
Mostní 5139
760 01 Zlín

e-mail: dorkova@fhs.utb.cz
tel.: 576 038 006
web: http://web.fhs.utb.cz

Napište nám své připomínky, náměty, názory. 

S dotazy týkajícími se Vašeho zdraví se obracejte telefonicky přes odkaz Kontakty nebo Ambulance konkrétního oddělení.

   

Pro odeslání dotazu vyplňte prosím následující kód:
Captcha
Položky označené (*) jsou povinné.