Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

ARIM

ARIM

Jakou péči poskytujeme
ARIM (anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína) - toto oddělení zajišťuje v KNTB Zlín anesteziologickou péči, intenzivní resuscitační péči o nemocné v ohrožení života a léčbu bolestivých stavů. Zajišťujeme péči pacientům Zlínského kraje, u vybraných stavů i pacientům z širšího okolí nebo nemocnic nižšího typu. Personál ARO zabezpečuje kardiopulmonální resuscitaci v celém areálu nemocnice.

Oddělení je členěno na tyto části:

Anesteziologický úsek – podílí se na přípravě pacienta před operací nebo diagnostickým výkonem, poskytuje komplexní anesteziologickou péči pro všechny operační a diagnostické obory. Poskytujeme všechny druhy celkové anestezie, plné spektrum technik regionální anestezie s ultrazvukovou navigací a analgosedaci pro dospělé pacienty a děti. Naší snahou je zajistit bezpečnou anesteziologickou péči a minimalizovat tak rizika, která může léčba přinést.

Jednotka intenzivní resuscitační péče - poskytuje vysoce specializovanou péči pacientům, kterým selhala jedna nebo více životních funkcí bez ohledu na vyvolávající příčinu. Na lůžkové oddělení přijímáme pacienty po těžkých (nejčastěji dopravních) nehodách, nemocné s dechovou nedostatečností způsobenou zápalem plic, chronickou bronchitidou, astmatem, nemocné po úrazech hlavy, po cévních mozkových příhodách s bezvědomím, nemocné se srdečním selháváním, po srdečním infarktu, po kardiopulmonální resuscitaci, v septickém šoku a v neposlední řadě i po náročných a komplikovaných operačních výkonech.

Následná intenzivní péče
- zajišťuje vysoce specializovanou intenzivní lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění a neobnovila se některá ze životních funkcí.

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče - je pracoviště poskytující intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje však intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty.

Ambulance léčby bolesti
– zabývá se léčbou chronické bolesti, využívá možností lékových kombinací, neinvazivních postupů léčby a invazivních technik. Péče je zajišťována ve spolupráci s dalšími obory. Provádíme radiofrekvenční terapii bolesti, akupunkturu, zajišťujeme infuzní terapii při akutních i chronických stavech.

Anesteziologická ambulance - v anesteziologické ambulanci je zajišťováno předanestetické vyšetření, které je součástí komplexní anesteziologické péče před anestezií. Lékař posoudí výsledky předoperačních vyšetření, zhodnotí anesteziologické a perioperační riziko. Navrhne pacientovi typ anestezie a seznámí jej s výhodami a s případnými riziky komplikací anestezie. Po podání komplexních informací podepíše s pacientem Informovaný souhlas s anestezií.

Septická a aseptická jednotka intenzivní péče - poskytuje intenzivní péči dospělým pacientům, kteří vyžadují podporu a stabilizaci orgánových funkcí v souvislosti s operačním výkonem, těžkými úrazy, komplikovanými porody apod.  Na 20 lůžkách poskytujeme vyšší intenzivní péči pacientům všech operačních oborů v KNTB, kteří ji potřebují. 

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn